Op deze pagina vind je informatie over feestdagen en vakanties voor als je gescheiden bent, gescheiden ouders hebt of als professional met gescheiden ouders werkt.

De informatie is verdeeld in verschillende vakken: voor ouders, kinderen, jongeren en professionals. 

Ben je op zoek naar algemene informatie over scheiden?
 Ga naar de ‘Wij gaan uit elkaar’ homepage

Ouders

Hoe hebben jullie het als ouders geregeld rond de feestdagen (Sinterklaas, kerst, oud en nieuw)? Hoe is het om de kerst alleen door te brengen als de kinderen bij de andere ouder zijn? Hoe beleef je als vader of moeder de vakantie met je kinderen? Vind je het soms lastig hoe je een vakantie naar het buitenland kan regelen? Heb je toestemming nodig van de andere ouder om naar het buitenland te gaan?

Op deze website vind je informatie over de vakantie- en feestdagenregeling voor gescheiden ouders.

Als je met je kinderen naar het buitenland wilt reizen, heb je een toestemmingsformulier nodig. Hoe dat werkt lees je hier.

Valkuilen en tips voor feestdagen na een scheiding

1. Evalueer/overleg als ouders op tijd over de feestdagen en vakanties en maak een (feestdagen)schema

Veel ouders leggen hun ouderschapsplan na de scheiding in de kast en vergeten al snel het plan te evalueren. Ergens in november komt soms het besef dat er overleg nodig is tussen ouders over de feestdagen. Soms zorgt dit voor irritatie en stress. Dit kunnen jullie voorkomen door tijdig, het liefst al in de zomer of zelfs een vaste maand/dag, te overleggen over de feestdagen en vakanties.

Het is soms een hele puzzel, zeker als er nieuwe partners bij betrokken zijn die ook weer kinderen hebben. Maar het is voor iedereen prettig en overzichtelijk dat er op tijd een ‘feestdagen schema’ komt. Doordat je goed afstemt met je ex-partner voorkom je dat je kinderen stress ervaren rondom feestdagen en vakanties. Als ouder moet je er erg aan wennen dat Sinterklaas, kerst of de vakantie iets anders loopt, maar voor kinderen is het belangrijk dat zij er geen last van hebben en geen spanning ervaren.

2. Regelmaat en rust voor de kinderen

Het komt voor dat de kinderen met 1e kerstdag bij mama zijn en de 2e kerstdag bij papa, om op 3e kerstdag weer bij mama te zijn. Kinderen worden soms moe van het heen-en-weer-gereis.Verandering van omgeving betekent altijd dat ze ook weer tijd nodig hebben om te wennen bij de andere ouder. Wat is er gebeurd tijdens mijn afwezigheid? Verdeel de tijd met de kinderen zoveel mogelijk in blokken. Liefst een paar dagen achter elkaar. Kijk naar je kind, luister naar je kind, dat is het beste advies.

 3. Geen strijd om het ouderschap

Ga in goede harmonie om met de andere ouder. Jullie blijven altijd ouders van je kinderen, ook al is de relatie voorbij. Gun je kinderen een goede band met de andere ouder. Ook al heeft dat consequenties voor jou als ouder tijdens feestdagen en vakanties.

Bekijk dit filmpje

Klik hier voor een filmpje over de feestdagen en welke mogelijkheden er zijn om deze te vieren.

Jongeren

Hoe gaat het met jou als de feestdagen er aan zitten te komen? Vind je het een fijne tijd of heb je er geen zin in? Hoe vind je het om alleen op vakantie te gaan met je vader of moeder?

Op 8 September 2017 (de Dag van de Scheiding) is er een tv-commercial live gegaan. De commercial maakt duidelijk dat scheiden niet de taak van jongeren is, maar de taak van ouders. Ouders maken samen afspraken over de vakanties en feestdagen. Jij hebt waarschijnlijk wel ideeën over hoe je het zou willen. Dit kun je aan je ouders vertellen, hier kan dan misschien wel rekening mee gehouden worden. In het filmpje wordt duidelijk dat de afspraken niet bij jou liggen, maar bij je ouders. Bekijk het filmpje Niet Jouw Taak

Villa Pinedo: de plek voor jongeren van gescheiden ouders

Villa Pinedo wil voor jou als jongere een plek zijn waar je terecht kan om ervaringen te delen met anderen. Neem eens een kijkje op www.villapinedo.nl!

Op Villa Pinedo staat ook een kerstgedicht van een jongere van gescheiden ouders, klik hier om het kerstgedicht te lezen. Herken jij je hierin? Kun jij er met iemand over praten? Soms helpt het om met iemand die je vertrouwt te praten over wat je voelt als je denkt aan de vakantie of feestdagen. Heb je een oma, opa, tante, oom, leraar of buurvrouw waar je mee kan praten? Of een vriend of vriendin die het ook meegemaakt heeft? Soms is het ook fijn om op te schrijven wat je voelt net als in dit gedicht.

Kinderen

Hoe vind jij de vakanties met je ouders? Hoe vind jij het om Sinterklaas, kerst of oud en nieuw te vieren met je ouders? Vieren jullie het samen of apart? Hoe vind je het om dubbele cadeaus te krijgen met Sinterklaas, als je het apart viert? Hoe vind je het om de kerstdagen de ene keer bij je vader te vieren en de andere keer bij je moeder?

Filmpje: Niet Jouw Taak

In september 2017 is er een filmpje gemaakt met de naam:  ‘Niet Jouw Taak’. Dit filmpje laat zien dat scheiden niet de taak van kinderen is. Ook niet het regelen waar je bent met de feestdagen of vakanties. De papa’s en mama’s maken bij een scheiding afspraken over hoe het geregeld wordt voor de kinderen. Bekijk het filmpje Niet Jouw Taak

Je mag ook blij zijn als je twee keer Sinterklaas en kerst viert: één keer bij mama en één keer bij papa. Dubbele cadeaus zijn altijd leuk!

Kerstgedicht

Op de website van Villa Pinedo staat een kerstgedicht van een jongere van gescheiden ouders, klik hier om het kerstgedicht te lezen. Herken jij je hierin? Kun jij er met iemand over praten? Soms helpt het om met iemand die je vertrouwt te praten over wat je voelt als je denkt aan de vakantie of feestdagen. Heb je een oma, opa, tante, oom, juf, meester of buurvrouw waar je mee kan praten? Of een vriendje of vriendinnetje die het ook meegemaakt heeft? Soms is het ook fijn om op te schrijven wat je voelt net als in dit gedicht.

Villa Pinedo is de plek voor kinderen en jongeren waar je terecht kunt met vragen en je ervaringen kunt delen: www.villapinedo.nl

Professionals

Voor zowel kinderen, jongeren en ouders kan de periode van vakantie en feestdagen veel verschillende emoties oproepen.

Kinderen en jongeren missen de andere ouder soms heel erg als ze op vakantie zijn of als ze de feestdagen niet met elkaar doorbrengen. Soms is het voor kinderen en jongeren heel ingewikkeld om het bij beide ouders naar hun zin te hebben en dit te delen met de andere ouder. Kinderen en jongeren kunnen ook heel enthousiast zijn als ze twee keer op vakantie gaan of met Sinterklaas en kerst dubbele cadeaus krijgen.

Als professional is het belangrijk dat je beseft dat er veel verschillende emoties zijn rond de feestdagen bij kinderen, jongeren en ook bij hun ouders. Probeer als professional een gesprekje te hebben met het kind of de jongere over hoe het gaat en geef geen mening over het gevoel van het kind/de jongere.

Bekijk dit filmpje

Klik hier voor een filmpje over de feestdagen en welke mogelijkheden er zijn om deze te vieren

Tip

Lees de informatie in de vakken bij ouders, kinderen en jongeren. Dit geeft je zicht op wat er kan spelen rond een vakantie en feestdagen.