Werken met beelden (WMB)

‘Werken met beelden’ is een methodiek die ingezet kan worden bij gezinnen die spanning of problemen ervaren in de opvoeding. Centraal in de methodiek staat het samen met ouders bekijken en bespreken van korte video-opnames van de ‘alledaagse omgang’ thuis, waarbij de focus ligt op de initiatieven van het kind en het contact tussen ouders en kind. Waar gewenst of nodig wordt aanvullend uitleg gegeven door de professional van het CJG over de ontwikkeling van het kind. Het effect is dat de ouders de behoeftes van hun kind begrijpen en vervolgens beter in staat zijn om sensitief en responsief te reageren op hun kind. Dit bevordert en herstelt het contact en daarmee een gezonde (sociaal-emotionele) ontwikkeling bij het kind.

Binnen het CJG zijn er 4 medewerkers werkzaam die de methodiek ‘werken met beelden’ kunnen inzetten in gezinnen.

Voor wie?

‘Werken met beelden’ is bedoeld voor ouders die:

 • Opvoedingsspanning ervaren.
 • In een ‘negatieve spiraal’ zitten in de omgang met hun kind(eren).
 • De ‘gebruiksaanwijzing’ van hun kind(eren) willen leren lezen.
 • Aangeven dat hun opvoedvaardigheden tekort schieten/nieuwe opvoedvaardigheden willen leren.

Aanpak

De communicatie tussen ouders en kind(eren) wordt inzichtelijk gemaakt door het samen met ouders analyseren en bespreken van korte video-opnames van de alledaagse omgang met elkaar. Bij zowel het filmen als de nabespreking staan de initiatieven van het kind centraal; het gaat hierbij om contact- en ontwikkelingsinitiatieven. De CJG professional zorgt er tijdens het filmen voor dat ouder en kind kansen hebben om adequaat op elkaar te reageren. De video-opname wordt (na analyse door de CJG professional) volgens de beschreven richtlijnen teruggekeken met de ouders. Aansluitend worden de ontwikkelingsinitiatieven van het kind in beeld gebracht en wordt besproken hoe ouders hun kind (kunnen) ondersteunen bij (herstel van) zijn/haar ontwikkeling. De aanpak wordt ‘op maat’ afgestemd op de specifieke ontwikkelingsbehoeftes en de leeftijdsfase van het kind en sluit aan bij de mogelijkheden van de ouders.

Het totale WMB-traject bestaat uit vijf video-opnames en vijf keer terugkijken in een tijdsbestek van 4 maanden. Een half jaar na afsluiting is er de mogelijkheid tot een follow-up die bestaat uit één keer filmen en één keer terugkijken.

Privacy

Regels ten behoeve van de privacy conform AVG:

 • Alle beelden zijn eigendom van de ouder(s) met gezag of van de jeugdige bij 16+. Wel neemt de CJG medewerker de beelden mee ter voorbereiding van het terugkijk-gesprek;
 • De beelden worden alleen bekeken door de CJG medewerker die het gezin begeleidt en eventueel bij intervisie met collega’s. Hier wordt apart toestemming voor gevraagd aan de ouder(s)/jeugdige;
 • Wanneer de beelden gebruikt worden voor andere doeleinden gebeurt dit altijd na schriftelijke toestemming van ouder(s) of de jeugdige bij 16+. Hiervoor wordt een toestemmingsformulier ingevuld;
 • Indien, met toestemming van ouder(s)/jeugdige, de beelden worden gebruikt voor een presentatie/voorlichting worden alleen de voornamen van de gezinsleden gebruikt;
 • Tijdens de terugkijk-gesprekken ziet het gezin altijd de eigen beelden. Nooit de beelden van een ander gezin. Voor ieder gezin wordt daarom een lege USB-stick gebruikt;
 • Aan het einde van het traject worden de beeldmontage en de originele opnames gewist, tenzij in overleg met ouder(s) of jeugdige bij 16+ anders wordt beslist;
 • Met betrekking tot een jeugdige tussen 12 en 16 jaar, is toestemming nodig van zowel de jeugdige als de ouder(s) met gezag (tenzij door de professional wordt beoordeeld dat jeugdige niet in staat kan worden geacht zijn/haar eigen belangen te redelijk te waarderen).

Bovenstaande is gebaseerd op artikel 7.3.4 lid 2, artikel 7.3.5. en artikel 7.3.15 van de Jeugdwet