Weer naar school: tips voor ouders

Vanaf 11 mei gaan de scholen weer (deels) open. Dat zal best even wennen zijn, voor jou en voor je kind(eren). Hieronder vind je tips.

Halen en brengen

Bedenk welke uitdagingen je tegen kan komen voor het halen en brengen van je kind(eren) en de mogelijke opvang die je nodig hebt. Misschien gaan niet al je kinderen weer naar school, of op verschillende dagen. Daarnaast werk je zelf misschien vanuit huis of moet je extra werken omdat je in de zorg werkt. Neem contact op met de opvang waar je kind normaal gesproken naartoe gaat om te bespreken welke mogelijkheden er zijn. Lukt het niet om je kinderen naar school te brengen en/of op te halen? Misschien kan je kind mee met een vriendje of vriendinnetje uit de straat, of kan iemand anders uit je omgeving helpen.

Nog niet elke dag naar school

Je kind zal nog niet elke dag naar school gaan. Dat kan verwarrend zijn voor je kind, zeker als broertjes of zusjes op andere dagen naar school gaan. Maak een rooster voor je kinderen waarop ze duidelijk kunnen zien op welke dagen zij naar school gaan. Maak er een mooie poster van en hang deze op een centrale plek in huis. Ook handig voor jezelf!

Leg je kind eventueel uit waarom niet alle kinderen tegelijk naar school kunnen.

Ouders niet mee naar binnen

Ouders mogen nog niet mee naar binnen op school. Is je kind nog jong en is hij of zij gewend dat je altijd even mee naar binnen loopt? Bespreek van tevoren met je kind hoe je nu afscheid gaat nemen op het schoolplein. Geef je kind het zelfvertrouwen dat hij of zij zelf naar de juf of meester kan lopen. Vindt je kind dat nog spannend? Misschien kan hij of zij met een klasgenootje meelopen.

Heb je van school regels gekregen over het naar binnen brengen? Houd deze regels aan en bespreek die met je kind.

Meer angst voor het coronavirus door gesprekken met klasgenootjes

Als je kind weer naar school gaat, komt hij of zij weer in contact met leeftijdsgenootjes. Ook kinderen praten met elkaar over corona. Misschien wordt je kind daardoor angstiger voor het coronavirus en komt hij of zij met verhalen thuis. Hoe kan je daarmee omgaan? Op de website van Marant vind je goede tips.

Afstand bewaren en hygiëne

Bereid je kind voor op de regels die gelden in de klas. Bijvoorbeeld: 1,5 meter afstand houden tot klasgenootjes, geen handen schudden en vaker de handen wassen. Leer je kind om te hoesten of niezen in zijn of haar elleboog.

Neem de tijd om te wennen aan de nieuwe situatie

Als je kind straks weer een aantal dagen naar school gaat, zal dit nieuwe uitdagingen met zich meebrengen. Jullie moeten weer wennen aan een nieuw ritme. Geef jezelf de tijd om daar aan te wennen en probeer de verwachtingen laag te houden.

Deel dit artikel: