Week tegen Pesten: tips voor ouders

Deze week (27 september t/m 1 oktober 2021) is ‘Week tegen Pesten’. Wat is de Week tegen Pesten precies? En wat kan je doen als jouw kind met pesten te maken krijgt?

Week tegen Pesten

De Week tegen Pesten wordt elk jaar georganiseerd door Stichting School & Veiligheid. Tijdens de week geven ze tips voor scholen om pesten in de klas te verminderen. Op www.weektegenpesten.com kunnen scholen onder andere gratis lesmateriaal vinden. Doet de school van jouw kind al mee?

Meer over pesten

Misschien wordt jouw kind gepest of pest jouw kind iemand anders. Wat is het verschil tussen plagen en pesten? En wat kan je doen om pesten te voorkomen?

Plagen

Bij plagen zijn de kinderen gelijk aan elkaar. Soms plaagt de één, soms plaagt de ander. Het gebeurt meestal niet vaak en het is onschuldig gedrag. Zo leren kinderen met meningsverschillen om te gaan, zonder dat iemand zich echt bedreigd voelt of er blijvende schade van heeft.

Pesten

Bij pesten is er ongelijkheid tussen de kinderen. Er is steeds één kind dat sterker is en wint en een kind dat zwakker is en verliest. Het gepeste kind voelt zich bedreigd, eenzaam en verdrietig. Het gedrag van de pestkop is dus erg kwetsend en pijnlijk voor het slachtoffer. Er zijn verschillende manieren van pesten: slaan, schoppen, buitensluiten, uitschelden, vernederen, kleineren, achtervolgen, en het stelen en kapot maken van spullen. Vaak is er een groepje kinderen dat meedoet met de pestkop. Dat zijn de ‘meelopers‘.

Pesten voorkomen

Om te voorkomen dat kinderen slachtoffer worden van pesten is het belangrijk dat ze ‘weerbaar’ zijn. Dat betekent onder andere dat je kind goed voor zichzelf kan opkomen. Klik hier om meer te lezen over weerbaarheid en voor tips om de weerbaarheid van je kind te vergroten. Ook genoeg zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld zijn belangrijk. Daar heb jij als ouder ook invloed op:

  • Geef je kind genoeg aandacht, laat merken dat hij of zij belangrijk is. Geef complimenten als je kind iets goed doet.
  • Breng je kind in situaties waarin hij of zij leert omgaan met andere kinderen.
  • Een cursus zelfverdediging of een weerbaarheidstraining kan ook helpen.
Wat kan je doen als je kind gepest wordt?

Pesten houdt meestal niet vanzelf op en het kan grote gevolgen hebben. Je kind kan erg onzeker en ongelukkig worden. Je kind kan zich schamen om het thuis te vertellen. Hoe merk je dat je kind gepest wordt en wat kan je doen om hem of haar te helpen? Hier vind je tips.

Mijn kind pest andere kinderen

Wat kan je doen als jouw kind de pester is? Klik hier voor tips.

Meer lezen over pesten

Op www.stoppestennu.nl vind je meer informatie over pesten. Voor kinderen is er de website www.pestweb.nl.

Bronnen: Opvoedinformatie Nederland, www.weektegenpesten.com

Deel dit artikel: