Week tegen Pesten 2019: tips voor ouders

Van 23 t/m 27 september 2019 is de ‘Week tegen Pesten’. Het thema van dit jaar is ‘Wees een held, met elkaar’. Want hoe meer kinderen pesten afkeuren, hoe minder kans er is op pesten in de klas. Wat is de Week tegen Pesten precies? En wat kun je doen als jouw kind met pesten te maken krijgt?

Week tegen Pesten
De Week tegen Pesten is een initiatief van Stichting School & Veiligheid. Tijdens de week geven ze tips voor scholen om pesten in de klas te verminderen. Op www.weektegenpesten.com kunnen scholen o.a. gratis lesmateriaal vinden en een ‘heldengame’ om in de klas te doen. Doet de school van jouw kind al mee?

Wat kun je doen als je kind gepest wordt?
En wat als je kind de pester is? In onderstaand filmpje geeft Fiona van Stichting Opvoeden je een aantal tips. Onder de video vind je nog meer informatie over pesten.

Meer over pesten
Als ouder kun je met pesten te maken krijgen. Misschien wordt jouw kind gepest of pest jouw kind iemand anders. Het kan ook zo zijn dat er op de school van je kind gepest wordt en dat jouw kind het moeilijk vindt om hier mee om te gaan. Wat is het verschil tussen plagen en pesten? En wat kun je doen om pesten te voorkomen?

Plagen
Bij plagen zijn de kinderen gelijkwaardig aan elkaar. Soms plaagt de één, soms plaagt de ander. Meestal is het een enkele keer, het gebeurt in elk geval niet regelmatig en het is onderling onschuldig gedrag. Zo leren ze met conflicten om te gaan, zonder dat iemand zich echt bedreigd voelt of er blijvende schade van heeft.

Pesten
Bij pesten is er wél sprake van ongelijkheid tussen kinderen. Er is steeds één kind dat sterker is en wint en een kind dat zwakker is en verliest. Het gepeste kind voelt zich bedreigd, eenzaam en verdrietig. Het gedrag van de pestkop is dus erg kwetsend en pijnlijk voor het slachtoffer. Pesten kan zich voordoen in de vorm van slaan, schoppen, buitensluiten, uitschelden, vernederen, kleineren, achtervolgen, en het stelen en vernielen van spullen. Vaak is er een groepje kinderen dat meedoet met de pestkop. Dit zijn de meelopers.

Pesten voorkomen
Om te voorkomen dat kinderen slachtoffer worden van pesten is het belangrijk dat ze weerbaar zijn. Ook het zelfvertrouwen en het zelfbeeld spelen een belangrijke rol. Als ouder kun je deze eigenschappen versterken:

  • Geef je kind voldoende aandacht, laat merken dat hij of zij belangrijk is en geef complimenten als je kind iets goed doet
  • Breng je kind in situaties waarin hij of zij leert omgaan met andere kinderen
  • Een cursus zelfverdediging of een weerbaarheidstraining is ook een mogelijkheid. Bijvoorbeeld de (gratis) Rots en Water training van het CJG

Wat kun je doen als je kind gepest wordt?
Pesten houdt meestal niet vanzelf op en het kan grote gevolgen hebben. Je kind kan erg onzeker en ongelukkig worden. Je kind kan zich schamen om het thuis te vertellen.

  • Wacht niet te lang af als je weet dat er gepest wordt. Als het pesten al lang aan de gang is, zijn de problemen moeilijker op te lossen
  • Als je kind gepest wordt, heeft hij of zij veel steun nodig. Benoem de gevoelens van je kind en kijk hoe je je kind kunt helpen
  • Praat met iemand op de plek waar het pesten plaatsvindt. Bijvoorbeeld de leerkracht of de vaste coördinator van het pestbeleid op school (dit kan de vertrouwenspersoon zijn) of de trainer van de sportclub

Meer informatie over pesten
Op www.stoppestennu.nl vind je meer informatie over pesten. Voor kinderen is er de website www.pestweb.nl.

Bronnen: Stichting Opvoeden, www.weektegenpesten.com

Deel dit artikel: