Centrum voor Jeugd en Gezin | Capelle aan den IJssel

Week tegen Kindermishandeling

Week tegen Kindermishandeling

Het is Week tegen Kindermishandeling. Tijdens deze week roept de Taskforce Kindermishandeling en Seksueel misbruik iedereen op om in actie te komen bij een vermoeden van kindermishandeling. Eén persoon die in actie komt, is al genoeg om het leven van een mishandeld kind voorgoed te veranderen.

In Nederland worden 119.000 kinderen per jaar mishandeld. Dat is gemiddeld één kind per klas. Om dit aantal terug te dringen, is inzet nodig van ons allemaal. Mishandelde kinderen die zelf niet durven te praten, hebben belangrijke anderen in de omgeving nodig die hun signalen opmerken en in actie komen. Iedereen die met kinderen en hun ouders in contact staat, kan de cirkel van geweld doorbreken. Daarbij gaat het niet alleen om professionals zoals zorgverleners, onderwijzers, gemeente en politie. Iedereen in de buurt van mishandelde kinderen kan signalen opmerken en in actie komen. Ook familieleden, vrienden, buren of sportgenoten.

Wat is kindermishandeling?
Kindermishandeling is niet alleen lichamelijk geweld. Er zijn de volgende vormen:

  • Lichamelijke mishandeling: alle vormen van lichamelijk geweld bij een kind
  • Emotionele mishandeling: een volwassen persoon scheldt het kind regelmatig uit, doet vaak afwijzend en vijandig tegen het kind of maakt het kind opzettelijk bang
  • Lichamelijke verwaarlozing: het kind krijgt niet de zorg en verzorging die het nodig heeft
  • Emotionele verwaarlozing: er is doorlopend tekort aan positieve aandacht voor het kind. Het negeren van de behoefte van het kind aan liefde, warmte en geborgenheid. Hieronder valt ook de situatie waarbij een kind getuige is van geweld tussen ouders/verzorgers
  • Seksueel misbruik: seksuele aanrakingen die een volwassene een kind opdringt

Wat moet ik doen als ik vermoed dat een kind mishandeld wordt?
Veel mensen vinden het lastig om bij een vermoeden van kindermishandeling in actie te komen. Zie ik het wel goed? Vererger ik de onveiligheid van een kind niet als ik me ermee bemoei? Dat zijn logische vragen, maar zelfs bij het minste vermoeden van kindermishandeling is het goed om in actie te komen. Neem het zekere voor het onzekere en bel met Veilig Thuis: 0800 2000. Zie ook www.vooreenveiligthuis.nl

Activiteiten
In de Week tegen Kindermishandeling (14 t/m 20 november) organiseert een groot aantal organisaties door het hele land allerlei activiteiten binnen het thema kindermishandeling en seksueel misbruik. Gemeente Capelle aan den IJssel organiseert bijvoorbeeld een gesprek tussen beleidsambtenaren en de jongerenraad over kindermishandeling.

Bron: Week tegen Kindermishandeling