Centrum voor Jeugd en Gezin | Capelle aan den IJssel

Week tegen Kindermishandeling: wat kun je doen?

Week tegen Kindermishandeling: wat kun je doen?

Deze week is de Week tegen Kindermishandeling (19 – 25 november). Tijdens de week wordt er extra aandacht gevraagd voor kindermishandeling en huiselijk geweld. Het thema van dit jaar is ‘Ik maak het verschil’. Wat kun je als professional doen als je een vermoeden hebt? 

Waarom is er een Week tegen Kindermishandeling?
In Nederland groeien bijna 119.000 kinderen op in onveilige gezinssituaties. In de Week tegen Kindermishandeling wordt aandacht gevraagd voor de omvang van het probleem, maar ook voor wat we kunnen doen om de aanpak van kindermishandeling te versterken.

Ik maak het verschil
Iedereen kan iets betekenen voor een kind dat opgroeit in een onveilige thuissituatie. Zelfs een klein gebaar kan een groot verschil maken. Het thema van de Week tegen Kindermishandeling 2018 is: ‘Ik maak het verschil’. Door te delen wat jij doet als je je zorgen maakt om een kind, moedig je anderen aan ook iets te doen.

Activiteiten
Van 19 t/m 25 november vinden er in het hele land allerlei activiteiten plaats. Klik hier voor een overzicht. Via een social media campagne wordt extra aandacht gevraagd voor het thema.

Wat levert de Week tegen Kindermishandeling op?
Door de Week tegen Kindermishandeling is er elk jaar extra veel aandacht voor het onderwerp kindermishandeling en huiselijk geweld. Zowel in de diverse (social) media als op veel locaties in het hele land. De Week dient als extra stimulans om iedereen (opnieuw) te laten inzien dat ze een verschil kunnen maken voor een kind dat in de knel zit. En dat ze samen met anderen veel voor dat kind en zijn/haar ouders kunnen betekenen.

Wat is kindermishandeling?
Kindermishandeling is niet alleen lichamelijk geweld. Deze vormen zijn er:

  • Lichamelijke mishandeling: alle vormen van lichamelijk geweld bij een kind
  • Emotionele mishandeling: een volwassen persoon scheldt het kind regelmatig uit, doet vaak afwijzend en vijandig tegen het kind of maakt het kind opzettelijk bang
  • Lichamelijke verwaarlozing: het kind krijgt niet de zorg en verzorging die hij of zij nodig heeft
  • Emotionele verwaarlozing: er is doorlopend tekort aan positieve aandacht voor het kind. Het negeren van de behoefte van het kind aan liefde, warmte en geborgenheid. Hieronder valt ook de situatie waarbij een kind getuige is van geweld tussen ouders/verzorgers
  • Seksueel misbruik: seksuele aanrakingen die een volwassene een kind opdringt

Wat kun je doen als je vermoedt dat een kind mishandeld wordt?
Bij kindermishandeling is vaak sprake van een complex probleem waarbij goede samenwerking nodig is. Voor professionals is de Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld de leidraad voor het omgaan met vermoedens van kindermishandeling. Eén van de stappen in die meldcode is het het in gesprek gaan met kind en ouders. De Meldcode geeft ook aan wanneer je advies vraagt of meldt bij Veilig Thuis (0800-2000, gratis en 24/7 bereikbaar). Lees wat je als professional van Veilig Thuis kunt verwachten.

Kinderen en jongeren en andere particuliere omstanders kunnen (anoniem) advies vragen en melden bij Veilig Thuis (0800-2000, gratis en 24/7 bereikbaar). Kinderen en jongeren kunnen ook raad vragen bij de Kindertelefoon (0800-0432, elke dag van 11.00 tot 21.00 uur).

Hoe weet je als professional wat een effectieve aanpak is?
Voor professionals in de jeugdhulp en jeugdbescherming is de Richtlijn Kindermishandeling opgesteld in samenwerking met beroepsverenigingen en cliënten. In die richtlijn staat de veiligheid van kinderen en jongeren voorop. Doel van de richtlijn is om professionals een gedragen (wetenschappelijk) onderbouwd fundament te bieden voor het handelen bij (mogelijke) kindermishandeling.

Voor hen is er ook de Richtlijn Samen met ouders en jeugdige beslissen over passende hulp. Deze gaat in op het proces van beoordelen en beslissen over hulp bij vragen en problemen in de opvoeding en ontwikkeling van kinderen en jongeren. Dat kan vrijwillige hulpverlening zijn, maar ook gedwongen interventies. Het reikt van de gewone opvoeding en ontwikkeling, met normale opvoedingsvragen, tot ernstige ontwikkelings- en opvoedingsproblemen. Essentieel is dat de ouders en kinderen en jongeren bij beslissingen betrokken worden.

Er zijn verschillende interventies die organisaties preventief of als hulpverlening kunnen inzetten. Deze zijn terug te vinden in de Databank Effectieve Jeugdinterventies en Databank Effectieve Sociale Interventies.

Bron: Week tegen Kindermishandeling