Wat kan je doen als iemand wordt gepest?

Als je ziet dat iemand anders gepest of buitengesloten wordt, dan is dat niet leuk. Het liefst wil je de ander helpen, maar hoe?

In dit filmpje vertelt jongerenadviseur Marije wat je kan doen als iemand anders gepest wordt.

Je kan altijd iets doen tegen pesten

Het is niet makkelijk om iemand te helpen die gepest wordt, omdat je misschien bang bent dat je dan zelf ook gepest wordt. Maar ook zonder meteen in te grijpen, kan je een enorme steun zijn voor de ander.

  • Laat je klasgenoot merken dat hij of zij niet alleen is. Praat eens met hem of haar en vraag wat je kan doen om te helpen. Je kan bijvoorbeeld samen praten met de mentor.
  • Kom voor je klasgenoot op en zeg tegen de pesters dat ze moeten ophouden. Dat kan je ook samen met je vrienden doen: samen sta je sterker.
  • Maak eens een praatje of vraag eens of hij of zij mee wil doen: met een opdracht of in een groepje met de gymles.
  • Praat met een leraar of met je mentor over het pesten op school. De meeste scholen hebben een plan over hoe ze het pesten kunnen laten stoppen.
Wat als de leraar niks doet?

Scholen zijn verplicht om iets aan het pesten te doen. Als de leraar niet helpt bij het oplossen van het pesten, vraag dan iemand anders om hulp. Bijvoorbeeld de vertrouwenspersoon op school, de mentor of je ouders.

Wat als het pesten buiten school verder gaat?

Soms zorgt de aanpak van school dat het pesten op school stopt, maar buiten schooltijd verder gaat. Ook dan is het goed om hulp van anderen te vragen. Bijvoorbeeld een leraar, de mentor of je ouders.

Online hulp

Je kan iemand die gepest wordt ook helpen door hem of haar te vertellen dat je via de website Pestweb.nl tips kan vinden over pesten. Hij of zij kan ook bellen (0800-0432) of chatten met de Kindertelefoon. Of ervaringen van anderen lezen en met andere jongeren praten op het forum van de Kindertelefoon.

Een weerbaarheidstraining volgen

Degene die gepest wordt aanraden om een assertiviteitscursus of weerbaarheidstraining te gaan doen, is een goed idee. Bijvoorbeeld de gratis Beat it! training van het CJG. Bij zo’n training leer je beter voor jezelf opkomen.

Bron: Infovoorjou.nl

Deel dit artikel: