Centrum voor Jeugd en Gezin | Capelle aan den IJssel

Vragen en antwoorden over mazelen

Vragen en antwoorden over mazelen

In een aantal landen in Europa is er een uitbraak van mazelen. Op dit moment geldt een waarschuwing vooral voor Roemenië, Griekenland, Frankrijk en Italië. Ga je op reis naar een van deze landen, controleer dan jouw vaccinaties en die van je kinderen. Zijn je kinderen tijdig gevaccineerd volgens het Rijksvaccinatieprogramma, dan zijn ze beschermd. Hieronder vind je de meest gestelde vragen over dit onderwerp.

Q: Mijn kind is jonger dan 6 maanden, moet hij of zij een mazelen vaccinatie krijgen?
A: Kinderen jonger dan 6 maanden zijn nog beschermd door de zogenoemde ‘maternale antistoffen’ en hoeven daarom geen vaccinatie te krijgen.

Q: Ik ga op vakantie in Griekenland/Frankrijk/Italië, moet ik mezelf of mijn kind laten vaccineren?
A: Alleen als je bij lokale inwoners gaat logeren. Je zou kunnen nagaan of de kinderen daar ongevaccineerd zijn. Indien de kinderen gevaccineerd zijn, is het niet nodig jezelf te vaccineren.

Q: Ik ga naar Roemenië op vakantie, moet ik mezelf of mijn kind laten vaccineren?
A: Roemenië is een land waar volgens het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering (LCR) mazelen voorkomt. Daarvoor geldt het LCR-advies voor een mazelen land: “In dit land bestaat een verhoogd risico op mazelen. Vaccinatie wordt aanbevolen voor iedereen die vanaf 1965 is geboren en geen mazelen heeft doorgemaakt of niet volgens het Rijksvaccinatieprogramma is ingeënt. Vaccinatie wordt ook aanbevolen aan kinderen ouder dan 6 maanden die nog geen BMR vacinatie volgens het Rijksvaccinatieprogramma hebben ontvangen.”

Q: Ik ga naar Spanje op vakantie, moet ik mezelf of mijn kind laten vaccineren?
A: Voor Spanje geldt geen bijzonder advies. Er is geen vaccinatie nodig.

Q: Wanneer is er een advies om te vaccineren en wanneer niet?
A: Als je bij lokale bevolking met ongevaccineerde kinderen gaat logeren wel, anders niet.

Q: Ik ga op vakantie naar de camping en dagjes weg, dus niet slapen bij lokale bevolking. Moet ik mijn kind tussen 6 maanden en een jaar laten vaccineren?
A: Nee, er is dan een erg laag risico op mazelen.

Q: Ik ga morgen of binnen een week op vakantie, heeft het zin om mezelf of mijn kind te laten vaccineren?
A: We gaan er vanuit dat het gemiddeld 10 dagen duurt voordat iemand voldoende beschermd is. In de eerste dagen na de vaccinatie neemt de immuniteit toe. Dus als er een goede indicatie is, heeft het zin.

Q: Zijn er mensen die de vaccinatie niet mogen hebben?
A: Ja, mensen met een immuunstoornis en zwangere vrouwen.

Q: Wat zijn de bijwerkingen van de BMR-vaccinatie?
A: Op de dag van of de dag na de vaccinatie kunnen lokale reacties optreden, zoals roodheid, zwelling en pijn rond de prikplek. 5-12 dagen na de vaccinatie kunnen algemene reacties zoals koorts en rode vlekjes voorkomen.

Q: Wat is de inwerktijd van de vaccinatie, wanneer werkt de vaccinatie?
A: Na gemiddeld 10 dagen.

Q: Waar kan ik een afspraak maken?
A: Neem contact op met de GGD reizigers-poli (010- 433 98 99). Als er geen aanvullend reisadvies nodig is, maar wel een BMR indicatie dan kan je voor je kind ook een afspraak bij het CJG inplannen (via 010-24 23 200).

Q: Wat zijn nadelen van het vaccineren van een kind van jonger dan 1 jaar?
A: Bij kinderen onder de leeftijd van 1 jaar, kunnen nog antistoffen van de moeder aanwezig zijn, waardoor de vaccinatie onvoldoende of niet werkt. Daarom moet de vervroegde BMR-vaccinatie bij deze jonge kinderen altijd na de eerste verjaardag herhaald worden.

Q: Wie is goed beschermd tegen mazelen?
A: Iedereen die niet gevaccineerd is of de ziekte niet op natuurlijke wijze heeft doorgemaakt, kan mazelen krijgen. Over het algemeen is de Nederlandse bevolking goed beschermd tegen mazelen. Mensen die geboren zijn vóór 1965 zijn vrijwel allemaal beschermd omdat zij ooit mazelen hebben gehad. Sinds 1976 is de vaccinatie tegen mazelen aan het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) toegevoegd. Mensen die geboren zijn na 1975 zijn beschermd tegen mazelen als zij het RVP hebben gevolgd. Mensen die geboren zijn tussen 1965 en 1975 zijn alleen beschermd tegen mazelen als zij ooit de ziekte hebben gehad of toch een vaccinatie hebben gehad, buiten het RVP.

Q: Waarom hebben sommige mensen één vaccin tegen mazelen gehad en anderen twee?
A: 95% van de mensen die één keer zijn gevaccineerd, zijn beschermd tegen mazelen. Tegenwoordig bieden we twee vaccins aan om ook de 5% die niet op het eerste vaccin reageerden nog een keer de kans te bieden. Na 2 vaccins blijken 99% van de mensen antistoffen te hebben opgebouwd tegen het mazelenvirus. We beschouwen mensen met 1 vaccinatie in principe als beschermd (omdat zij bij de grote groep van 95% horen).

Q: Hoe kan het dat mensen die gevaccineerd zijn toch mazelen krijgen?
A: Bij 95% van de mensen slaat het vaccin na de eerste keer aan. Om de overige 5% te beschermen wordt het vaccin nog een keer aangeboden. Na twee prikken is 99% van de gevaccineerde mensen beschermd. 1% van de gevaccineerde mensen reageert niet op het aangeboden vaccin. Zij kunnen ondanks vaccinatie toch mazelen ontwikkelen.

 

Tekst: GGD Zuid Holland Zuid