Centrum voor Jeugd en Gezin | Capelle aan den IJssel

Vaccinatiedag 2018: meest gestelde vragen

Vaccinatiedag 2018: meest gestelde vragen

Op dinsdag 27 maart 2018 staat er weer een vaccinatiedag gepland. Alle 9-jarige kinderen die in Capelle aan den IJssel wonen en alle 13-jarige Capelse meisjes worden op die dag uitgenodigd om hun vaccinatie(s) te komen halen. Op de website van het Rijksvaccinatieprogramma kunt u vinden welke vaccinaties er gegeven worden en tegen welke ziektes er wordt ingeënt. Hieronder vindt u de meest gestelde vragen over de vaccinatiedag. 

Meest gestelde vragen

Q: De datum van de vaccinatiedag komt mij niet uit, kan ik een nieuwe afspraak maken?
A: Er staat een inhaaldag gepland in september 2018. U wordt hier vanzelf voor uit genodigd als u niet aanwezig bent op dinsdag 27 maart. U hoeft het CJG hier niet over te bellen.

Q: Moet ik als ouder aanwezig zijn bij de vaccinatie van mijn kind?
A: Bij het vaccineren van uw 9 jarige zoon of dochter dient u of een andere (volwassen) vertrouwenspersoon van uw kind aanwezig te zijn. De aanwezigheid bij de vaccinatie van uw 13 jarige dochter is niet vereist.

Q: Wat moet ik meenemen naar de vaccinatie dag?
A: Neem in ieder geval de oproepkaart(en) mee die u thuisgestuurd heeft gekregen. Ook is het handig om het vaccinatiebewijs mee te nemen (meestal aanwezig in het groeiboekje), zodat de gegeven vaccinaties bijgeschreven kunnen worden.

Q: Mijn kind is erg angstig voor de vaccinatie(s), hoe kan ik hier het beste mee om gaan?
A: U kunt het beste vroeg op de ochtend (direct om 11.00 uur) of aan het einde van de middag (rond 16.30 uur) naar de vaccinatie dag komen, dit zijn de rustigste momenten. U kunt bij het binnenkomen direct aangeven dat uw kind erg angstig is. Als het nodig is kan uw kind doorverwezen worden naar een aparte (rustige) vaccinatie kamer.

Q Welke bijwerkingen kunnen er optreden na de vaccinaties?
A: De meeste kinderen voelen zich na een vaccinatie even niet lekker. Het ene kind reageert soms wat heftiger dan het andere. Meestal ontstaan bijwerkingen op de dag dat de inenting is gegeven. Ze duren meestal niet langer dan 1 tot 2 dagen.

De inenting tegen bof, mazelen en rodehond, de BMR-vaccinatie, veroorzaakt pas na 5 tot 12 dagen een reactie. Wat u kunt doen bij een bijwerking kunt u vinden op https://rijksvaccinatieprogramma.nl/bijwerkingen

Q: Mijn kind heeft bij de vorige vaccinatie een heftige bijwerking gehad
A: In principe is dit geen reden om deze keer niet te vaccineren. Wel is het raadzaam om voorafgaande aan het vaccineren, op de dag zelf, dit aan te geven. De aanwezige arts kan hier zo nodig adviezen over geven.

Geef in geen geval een paracetamol voorafgaande aan de vaccinatie. Dit beïnvloed de werking van het vaccin en vergroot de kans op een koortsstuip.

Q: Ik woon niet in Capelle aan den IJssel, kan ik mijn kind wel op 27 maart laten inenten?
A: Alleen de kinderen met een Capels adres en een oproepkaart van het RIVM kunnen zich op 27 maart a.s. in Capelle aan den IJssel laten vaccineren. Dit heeft met name te maken met het digitale oproep-, en verwerkingssysteem. De gegeven vaccinaties kunnen zo op een juiste manier verwerkt worden.

Informatieve filmpjes

Bekijk ook onderstaande filmpjes van Groter Worden voor meer informatie over de vaccinatiedag.

Vaccinatie 9-jarigen

Vaccinatie 13-jarige meisjes