Centrum voor Jeugd en Gezin | Capelle aan den IJssel

Vacature jeugdarts

Vacature jeugdarts

Vacature jeugdarts

Centrum voor Jeugd en Gezin Capelle aan den IJssel

Voor een arbeidsovereenkomst van 24 – 36 uur

Onze organisatie
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in Capelle aan den IJssel is een brede en laagdrempelige voorziening waarbinnen alle vormen van jeugdhulp en jeugdgezondheidszorg geboden en/of toegankelijk worden, inclusief jeugd-GGZ en zorg voor jeugd met een verstandelijke beperking.

Het CJG streeft ernaar dat kinderen gezond én veilig opgroeien, en staat naast ouders en andere opvoeders om dit mogelijk te maken. De medewerkers van het CJG mobiliseren de eigen kracht van ouders en jeugd (0 – 18 jaar) vanaf de zwangerschap tot aan de volwassenheid door het bieden van jeugdgezondheidszorg en preventieve en snelle inzet van hulp, dicht bij en in de (vertrouwde) omgeving van het gezin, samen met ouders, opvoeders en andere betrokkenen. Dichtbij en om de hoek, zo licht als mogelijk zo zwaar als nodig.

Jouw werkzaamheden
Als jeugdarts voer je het Basispakket JGZ uit op basis van het Landelijk Professioneel Kader met op maat en oplossingsgericht werken als uitgangspunt. Je werkt binnen het CJG-team samen met de jeugdverpleegkundige, de assistente en de jeugd & gezinscoach.

Je bent ondersteunend, adviserend en consulterend richting de organisatie, medewerkers, jongeren/kinderen en/of het gezin/systeem met betrekking tot het eigen expertisegebied. Je levert vanuit je deskundigheid een bijdrage aan het (voor)onderzoek en voert de behandeling uit bij jongeren/ kinderen. Tevens wijs je overige hulpverleners op de medische aspecten van het plan van aanpak en kan een bijdrage worden geleverd aan het (doen) opstellen van beleid en protocollen.

Jouw verantwoordelijkheden

 • Voert individuele en groepsgerichte gezondheidsonderzoeken uit, preventief en op indicatie. Inschatten van de behoefte aan zorg en vroegtijdig signaleren van eventuele problemen dan wel risico’s. Denkt mee, geeft passend advies en verwijst zo nodig door
 • Werkt op maat, oplossings- en vraaggericht en in dialoog met de klant en stemt het zorgaanbod af op de vraag. Zo versterkt de eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van het gezin of de jongere
 • Binnen de CJG-locatie wordt een spilfunctie vervult in een multidisciplinair team van jeugdverpleegkundigen, doktersassistentes, jeugd & gezinscoaches. Coördineert behandel- en begeleidingsplannen en adviseert collega’s en betrokkenen over de uitvoering hiervan
 • Voert het Rijksvaccinatieprogramma uit
 • Ontwikkelt en onderhoudt een breed relatienetwerk met medici, de GGZ, het onderwijs en de (jeugd)hulpverlening en benut kansen voor samenwerking

Jouw profiel

 • Afgeronde opleiding tot basisarts, bij voorkeur aangevuld met de opleiding arts M&G, profiel Jeugdarts (of de bereidheid om deze opleiding te volgen)
 • Registratie Wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg (BIG) aangevuld met de applicatiecursus consultatiebureau-arts of met de introductiecursus JGZ 0-19 jaar (ervaring in de JGZ 0-4 is daarbij een pre)
 • Heeft ervaring als consultatiebureau- of jeugdarts of in iedere geval aantoonbare affiniteit met de preventieve jeugdgezondheidszorg
 • Kennis van omliggende (specialistische) vakgebieden
 • Communiceert op een open en stimulerende wijze en creëert hiermee een langdurige vertrouwensrelatie met ouders/verzorgers en kinderen
 • Kan een boodschap helder overbrengen, draagvlak creëren voor adviezen en klanten motiveren
 • Kennis van ontwikkelingen en vaardigheden binnen het eigen vakgebied op een zodanige wijze dat daarmee wordt voldaan aan de eisen gesteld door de beroepsvereniging
 • Heeft een integere, professionele houding en kan efficiënt en effectief samenwerken binnen een team
 • Draagt bij aan de verdere ontwikkeling van CJG Capelle aan den IJssel en je werkveld

Competenties
Voor deze functie beschik je over de volgende competenties: innovatief; flexibel; wijkgericht/omgevingsbewust; resultaatgericht; samenwerken en cultuursensitiviteit.

Ons aanbod

 • Een aantrekkelijke functie binnen een organisatie in opbouw en ontwikkeling;
 • Een informele werksfeer;
 • Een gerichte inwerkperiode en diverse opleidings- en scholingsmogelijkheden;
 • Arbeidsvoorwaarden conform de CAO Jeugdzorg, waaronder een vakantietoeslag van 8% en een eindejaarsuitkering van 8,3%;
 • Aantrekkelijke voorzieningen zoals een fietsproject, korting op verzekeringen.

 Salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring. De inschaling van een jeugdarts vindt plaats in schaal 12 van de CAO jeugdzorg (minimaal € 3.364,43,- en maximaal € 5.294,85 ,- bruto per maand bij een 36-urige werkweek).

Informatie
Voor meer informatie over de functie en CJG Capelle aan den IJssel kun je desgewenst contact opnemen met Erica Korenstra of Ruth de Jongh, managers CJG teams via 010-24 23 200. Voor informatie over de procedure kun je contact opnemen met de afdeling HR via 010-24 23 200.

Interesse?
Ben jij onze nieuwe Jeugdarts? Verstuur jouw motivatie en cv naar hr@cjgcapelle.nl!

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.