Tweetalig opvoeden: tips

Spreken jullie thuis een andere taal dan het Nederlands? Spreken jij en je partner een verschillende taal? Of vind je het belangrijk dat je kind een extra taal leert? Dan kan je je kind tweetalig opvoeden.

Er zijn verschillende manieren om je kind tweetalig op te voeden. Kies een manier die past bij jouw gezin.

Manier 1: Praten in je moedertaal

Als je thuis een andere taal beter spreekt dan het Nederlands, is het beter voor de taalontwikkeling van je kind om steeds in je moedertaal te spreken. Praat veel met je kind in je eigen taal, dan leert hij of zij één taal goed spreken. Dit is de basis voor een goede taalontwikkeling. Zo ontwikkelt je kind een ‘taalgevoel’ dat bij het leren van andere talen nodig is.

Natuurlijk is het belangrijk dat je kind ook goed Nederlands leert. Daarvoor zijn veel contacten nodig met Nederlanders: op school, misschien bij de buren, op de sportclub en op kinderclubs. Daar ontmoet je kind andere kinderen. Het contact met andere kinderen is belangrijk voor de taalontwikkeling van je kind.

Manier 2: Eén persoon één taal

Dit is een goede manier om je kind twee talen tegelijk te leren. Is de ene ouder beter in het Nederlands? Dan spreekt die ouder Nederlands en de andere ouder de moedertaal. De ouder die Nederlands spreekt moet de Nederlandse taal dan wel goed kennen. Als je kind genoeg taal krijgt aangeboden in de twee talen waarmee hij of zij opgroeit, dan gaat de taalontwikkeling van je kind ongeveer hetzelfde als bij kinderen die met één taal worden opgevoed.

Manier 3: Eén situatie één taal

Je kunt ook per situatie afspreken welke taal jullie spreken. Bijvoorbeeld: aan tafel spreken we altijd Engels.

Tips om je kind twee talen te leren
  • Stimuleer de taalontwikkeling van je kind.
  • Breng je kind in contact met leeftijdsgenoten, kinderen in de buurt, familie en kennissen die de taal spreken.
  • Leen bij de bibliotheek kinderboeken in verschillende talen.
  • Er bestaan leuke digitale boeken en spellen waar je kind de taal mee kan leren. Ga hier eens naar op zoek.
  • In het begin kan je kind soms de woorden van verschillende talen in een zin door elkaar halen. Dit gaat vanzelf over.
  • Zorg dat het taalaanbod voor de talen die je kind leert ongeveer gelijk verdeeld is (zorg dat je kind evenveel van de ene en de andere taal te horen krijgt).
  • Heb je ervoor gekozen om een bepaalde taal aan te leren? Blijf hier dan mee doorgaan, ook als je kind ouder is. Als je kind een taal niet meer gebruikt, dan verleert hij of zij die taal namelijk weer.

Bron: Opvoedinformatie Nederland

Deel dit artikel: