Tweetalig opvoeden: tips

Spreken jij en je partner een verschillende taal? Of vind je het belangrijk dat je kind een extra taal leert? Dan kun je je kind tweetalig opvoeden.

Als je je kind tweetalig opvoedt, is het belangrijk dat je een manier kiest die past bij jouw gezin. Er zijn verschillende manieren die tot hetzelfde resultaat leiden.

Praten in je moedertaal

Als je thuis een andere taal beter spreekt dan het Nederlands, is het beter voor de taalontwikkeling van je kind om steeds in je moedertaal te spreken. Praat veel met je kind in je eigen taal, dan leert hij of zij één taal goed spreken. Dit is de basis voor een goede taalontwikkeling. Zo ontwikkelt je kind een taalgevoel dat bij het leren van andere talen nodig is.

Nederlands leren
Natuurlijk is het belangrijk dat je kind ook goed Nederlands leert. Daarvoor zijn veel contacten nodig met Nederlanders: op school, misschien bij de buren, op de sportclub en op kinderclubs. Daar ontmoet je kind andere kinderen. Het contact met andere kinderen is belangrijk voor de taalontwikkeling van je kind.

Eén persoon één taal

De één-persoon-één-taalstrategie is een goede manier om je kind twee talen tegelijk te leren. Is de ene ouder beter in het Nederlands? Dan spreekt die ouder Nederlands en de andere ouder de moedertaal. De ouder die Nederlands spreekt moet het Nederlands dan wel goed beheersen. Als je kind voldoende taal krijgt aangeboden in de twee talen waarmee hij of zij opgroeit, dan verloopt de taalontwikkeling van je kind ongeveer gelijk aan die van ééntalige kinderen.

Eén situatie één taal

Je kunt ook per situatie afspreken welke taal jullie spreken. Bijvoorbeeld: aan tafel spreken we altijd Engels. Dit heet de één-situatie-één-taalstrategie.

Tips om je kind twee talen te leren
  • Stimuleer de taalontwikkeling van je kind
  • Breng je kind in contact met leeftijdsgenoten, kinderen in de buurt, familie en kennissen die de taal spreken
  • Leen kinderboeken in verschillende talen uit de bibliotheek
  • Er zijn leuke digitale boeken en spelvormen op de computer waarmee je kind spelenderwijs een taal kan leren
  • In het begin kan je kind soms de woorden van verschillende talen in een zin door elkaar halen, maar dit gaat vanzelf over
  • Zorg dat het taalaanbod voor de talen die je kind leert ongeveer gelijk verdeeld is
  • Eenmaal gekozen om een bepaalde taal aan te leren? Ga hier dan mee door, ook op de lange termijn. Als je kind een taal niet meer gebruikt, dan verleert hij of zij die taal weer

Bron: Stichting Opvoeden

Meer opvoedinformatie

Deel dit artikel: