Tekstversie CJG krant 2021

Kan je de tekst in de digitale CJG krant niet goed lezen, bijvoorbeeld omdat je een hulpprogramma gebruikt? Hieronder vind je de tekst uit de CJG krant.

De tekst op de voorpagina van de CJG krant is hierin niet meegenomen. Hier zijn slechts titels van de verschillende artikelen op te vinden.

Voorwoord

Beste ouders,

Dit voorwoord staat vooral in het teken van COVID-19. Net als veel andere organisaties heeft ook het CJG te maken gehad met een beperking in de dienstverlening. Zeker in de eerste periode van de pandemie was het zoeken naar een verantwoorde manier van werken. De collega’s van de jeugdgezondheidszorg zijn vanaf de start van de pandemie eigenlijk in grote lijnen doorgegaan met het zien van kinderen. Natuurlijk ook met enige restricties zoals iedereen die inmiddels kent, bijvoorbeeld 1.5 meter afstand en mondkapjes. Voor de collega’s van jeugdhulp was dit iets moeilijker. Zij zijn immers gewend op huisbezoek te gaan en intensief contact met gezinnen te hebben. Onder andere door gebruik te maken van digitale en telefonische contacten is het toch gelukt. En met behulp van persoonlijke beschermingsmiddelen konden zij gezinnen blijven bezoeken als dat echt nodig was. Nu, als het einde van de pandemie in zicht lijkt te zijn, kunnen we met trots constateren dat we er in geslaagd zijn onze dienstverlening ondanks de beperkende maatregelen grotendeels op peil te houden.

Er is inmiddels genoeg in de media gezegd over de wachttijden bij de verschillende vormen van jeugdhulpverlening. Ook wij hebben hiervan de gevolgen ervaren. Waar het nodig is om kinderen naar andere jeugdzorgorganisaties door te verwijzen, bleken er vaak lange wachtlijsten te zijn. We hebben deze kinderen niet uit beeld laten raken en hebben zelf overbruggingszorg geregeld, terwijl dit niet onze opdracht is. Dit verhoogde de werkdruk binnen het CJG, maar het belang van het kind staat voorop.

Tenslotte nog een persoonlijke noot. Eind dit jaar ga ik van mijn pensioen genieten. Vanaf 2014 heb ik, samen met anderen, leiding mogen geven aan het CJG. Ik heb alleen maar betrokken en enthousiaste collega’s gezien die het kind centraal zetten, zoeken naar efficiënte manieren van werken en innovatie als uitdaging zien. Ik ben er trots op onderdeel van het CJG te mogen zijn.

Willem Kramer, bestuurder CJG

Opgroeien en opvoeden

Het CJG denkt mee

Het CJG is er voor jou en je kind. Als je vragen hebt of even onzeker bent, maar ook als alles goed gaat.

Bij het CJG werken jeugdverpleegkundigen, jeugdartsen, jeugd- en gezinscoaches en jeugd- en gezinspsychologen. Zij denken graag met je mee bij vragen over opgroeien en opvoeden.

Jeugdverpleegkundigen en jeugdartsen

Onze jeugdverpleegkundigen en jeugdartsen volgen de ontwikkeling van je kind vanaf de geboorte tot hij of zij 18 jaar is. Daarvoor heb je afspraken op het consultatiebureau en als je kind ouder is bij de jeugdverpleegkundige of arts op school. Soms komen we bij je thuis op bezoek. Bijvoorbeeld als je baby net geboren is of als je extra vragen hebt. Ook krijgt je kind af en toe een inenting.

Jeugd- en gezinscoaches

Soms heb je tips of hulp nodig bij de opvoeding. Bijvoorbeeld als het naar bed gaan elke avond weer een strijd is, als je je zorgen maakt om je puber die vaak somber is, of als je gaat scheiden. Dan staan onze jeugd- en gezinscoaches voor je klaar. Samen met jou kijken zij naar wat jij en je kind nodig hebben. Onze jeugd- en gezinscoaches werken in de wijk en komen, als jij dat wilt, bij je thuis op bezoek.

Jeugd- en gezinspsychologen

Onze jeugd- en gezinspsychologen kunnen jouw gezin bijvoorbeeld helpen bij angst, depressie, rouw, een negatief zelfbeeld, trauma, adhd of gedragsproblemen.

Gratis trainingen

Bij onze gratis trainingen ontmoet je andere ouders en krijg je tips en informatie. Bijvoorbeeld over de pittige jonge jaren of over het omgaan met pubergedrag. Ook voor kinderen en jongeren zijn er trainingen. Bijvoorbeeld om beter voor zichzelf te leren opkomen of om de overgang naar de middelbare school makkelijker te maken. Op pagina 4 lees je over trainingen die dit najaar van start gaan. Een overzicht van alle trainingen vind je op www.cjgcapelle.nl

Meer informatie

Op www.cjgcapelle.nl vind je meer informatie over het CJG en wat wij voor jouw gezin kunnen betekenen. Je vindt er ook handige opvoedinformatie en leuke nieuwsartikelen.

Wist je dat?

Uitnodigingen voor afspraken ontvang je binnenkort digitaal in plaats van via de post. Controleer of het juiste e-mailadres bij ons bekend is!

Heb je vragen over de groei of ontwikkeling van je kind? Je kunt altijd een (extra) afspraak maken bij de jeugdverpleegkundige of jeugdarts.

Wij werken samen met partners in Capelle. Bijvoorbeeld scholen, kinderopvang en verloskundigen. Dat is nodig om ons werk goed te doen.

Je kind ondersteunen na corona

Sinds maart 2020 staat de wereld op zijn kop door het coronavirus. Het werk werd verplaatst van kantoor naar thuis, scholen gingen dicht en de dagelijkse dingen zijn niet zo gewoon als hiervoor. Nu worden de gevolgen zichtbaar voor ons land en de wereld. Maar wat betekent dit allemaal voor je kind?

De gevolgen zijn voor ieder kind anders. Onderzoek laat zien dat kinderen na de eerste lockdown slechter slapen, meer boosheid ervaren, meer angstgevoelens hebben en zich somberder voelen. Dat is niet zo gek, want kinderen willen graag ontdekken, spelen en plezier maken. De coronamaatregelen gaven hen weinig vrijheid om dit te doen.

Het is bekend in de wetenschap dat kinderen heel flexibel zijn en zich makkelijk kunnen aanpassen. Misschien heb je dat thuis gemerkt: na een aantal weken kon je kind waarschijnlijk snel en makkelijk inloggen en de online lessen volgen. Of je kind had een manier gevonden om online in contact te zijn met vrienden of ging buiten spelen met de kinderen uit de buurt, die hij of zij hiervoor niet kende of minder zag. De veerkracht en de weerbaarheid van kinderen is groot, alleen heeft het soms wel de nodige ondersteuning nodig. Hoe geef je je kind die ondersteuning?

Praat met je kind

Praat met je kind over wat er gebeurt en is gebeurd door corona. Heeft de lockdown veel gevolgen gehad voor jouw kind? Praat daar dan ook samen over.

Bedenk nieuwe activiteiten

Help je kind en bedenk samen nieuwe dingen om te doen.

Contact met leeftijdgenoten

Moedig je kind aan om contact te zoeken met leeftijdgenoten. Stel bijvoorbeeld voor om een vriendje uit te nodigen.

Normaal ritme

Is je kind somber en blijft hij of zij het liefst in bed liggen? Probeer het normale ritme aan te houden. Daardoor voelt je kind zich uiteindelijk beter.

Maak je je zorgen om je kind? Neem contact op met het CJG door te bellen naar 010 – 24 23 200

Nieuwe wijklocatie in Capelle West!

In april 2021 is onze nieuwe wijklocatie in Capelle West geopend. Nu zijn we ook makkelijk bereikbaar voor kinderen en ouders uit Capelle West! Je vindt de wijklocatie aan de ‘s Gravenweg 25.

Coronavaccinatie in Capelle

In maart 2021 zijn we in Capelle aan den IJssel begonnen met vaccineren tegen het coronavirus. Het CJG heeft in de eerste weken een grote rol gespeeld in het vaccinatieproces.

Jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en andere medewerkers van het CJG hebben zich met veel enthousiasme ingezet – naast hun reguliere werkzaamheden voor het CJG. Ook na de eerste weken zijn we ons als CJG blijven inzetten op de COVID-19 priklocatie. “Mensen zijn zó dankbaar wanneer ze een vaccinatie mogen ontvangen. Niet alleen voor zichzelf, maar ook voor hun omgeving,” vertelde jeugdarts Angela van Noort in mei 2021 aan de IJssel- en Lekstreek. Het is bijzonder en dankbaar werk om te doen, zo blijkt ook uit de ervaring van jeugdverpleegkundige Jolanda Vonk: “Regelmatig komen er emoties los. Soms krijg je dan de meest bijzondere levensverhalen te horen.” Sinds juli 2021 wordt er alleen nog CJG personeel ingezet voor de rol van projectmanager en facilitair manager. We vinden het belangrijk en waardevol om een bijdrage te leveren voor zo lang dit mogelijk is.

Gratis trainingen

Bij het CJG kunnen ouders, jongeren en kinderen gratis trainingen volgen over opgroeien en opvoeden. Een overzicht van alle trainingen vind je op onze website. De trainingen hieronder hopen we binnenkort weer te geven. Kijk op www.cjgcapelle.nl/trainingen voor de startdatum en meld je aan!

Pittige jaren

Niet luisteren en boze buien horen bij jonge kinderen. Maar soms is deze periode erg pittig of zwaar. Wat kan je doen als je 3-jarige dochtertje niet ophoudt met huilen omdat je ‘nee’ zegt? Hoe kan je het beste reageren als je 5-jarige zoontje zijn speelgoed uit frustratie door de kamer gooit? De training ‘Pittige jaren’ kan je hierbij ondersteunen. De training is voor ouders van kinderen van 3 t/m 8 jaar die zich druk of rebels gedragen.

“Het is veel gezelliger thuis.”

“Er werd duidelijk gemaakt dat jij zelf ook belangrijk bent. Even tijd voor jezelf, een compliment voor jezelf als iets goed gaat.”

Omgaan met pubers

Een zoon of dochter in de puberleeftijd kan heel leuk zijn. Aan de andere kant kan het ook zorgen voor spanningen en ruzies. De cursus ‘Omgaan met pubers’ kan je daarbij helpen. De cursus is voor ouders van pubers van 9 t/m 16 jaar die meer willen weten over de puberteit, vragen hebben over de opvoeding van pubers of opvoedondersteuning willen.

“Ik weet nu dat iedereen het wel eens moeilijk heeft met opvoeding en dat ik niet de enige ben.”

“De training heeft mij veel zelfvertrouwen gegeven in het opvoeden van mijn kind.”

Gratis webinars

Op onze website vind je gratis webinars over opgroeien en opvoeden. Hieronder vind je vier voorbeelden. Kijk op www.cjgcapelle.nl/webinars voor alle webinars! Het CJG doet ook regelmatig mee met webinars van de OuderLab Academy: een samenwerking van het KinderLab, Welzijn Capelle, het CJG en partners uit de wijk. Houd daarvoor onze website en social media in de gaten!

Peuter in zicht!

Voor ouders van kinderen van 1,5 tot 3 jaar oud

Je herkent het vast wel: je kind zegt vaak ‘nee’ of je kind heeft een boze bui. Hoe kan je met het gedrag van je peuter omgaan? Tijdens dit webinar krijg je tips en informatie over een aantal onderwerpen die belangrijk zijn voor de ontwikkeling van je kind.

Goed voor jezelf zorgen als ouder

Voor ouders van kinderen van 3 t/m 8 jaar oud

Als je goed voor jezelf zorgt, heeft dit ook een positieve invloed op het contact met je kind. In dit webinar besteden we aandacht aan de manieren waarop je goed voor jezelf kunt (blijven) zorgen.

Aandacht geven en spelen met je kind

Voor ouders van kinderen van 3 t/m 8 jaar oud

Tijdens dit webinar vertellen we hoe je op een positieve manier kunt spelen met je kind. En hoe je hem of haar op een positieve manier aandacht kunt geven. Zo kan je de band met je kind versterken!

Omgaan met pubers

Voor ouders van kinderen van 12 t/m 16 jaar oud

In dit webinar geven we tips over hoe je positief kunt communiceren met je puber.

Op www.cjgcapelle.nl/webinars vind je deze webinars!

Ontwikkelingen

Robotproject

Heb je onze robots al gezien? Sinds 2020 doet het CJG in samenwerking met Universiteit Utrecht onderzoek naar het gebruik van sociale robots in de jeugdgezondheidszorg en jeugdhulpverlening.

Samen met professionals, ouders en kinderen is er in het afgelopen jaar gekeken naar wat robots kunnen betekenen voor het CJG. We hebben bijvoorbeeld gezien dat een robot bij een gesprek tussen een kind en een professional als ijsbreker kan werken, door een spelletje te doen. Een robot kan kinderen ook helpen en aanmoedigen met verschillende opdrachten en testjes.

Een robot kan een bezoekje bij het CJG leuker maken voor een kind, door bijvoorbeeld de stress te verlagen en te zorgen voor afleiding in de wachtruimte. We hebben daarom gekeken naar de invloed van de robots in wachtruimtes bij vaccinaties, bij het consultatiebureau en bij de vaccinatiedag in de sporthal. Hier werd erg positief op gereageerd!

Natuurlijk kunnen robots onze professionals niet vervangen. Daar letten we goed op. Een robot kan bijvoorbeeld niet het werk van de professional uitvoeren, maar moet een nuttige toevoeging zijn.

Voor meer informatie kun je onze podcastafleveringen luisteren op Spotify: zoek naar ‘CJG Capelle podcastseries’. Wil je meedenken? Graag! Stuur een mailtje naar Anouk Neerincx via a.neerincx@uu.nl

Betrouwbare informatie via de mail

Na een afspraak bij het CJG kan het fijn zijn om informatie nog eens na te lezen. Of om extra informatie te ontvangen over een onderwerp waar je vragen over hebt.

Sinds eind 2020 werken onze professionals met Inforium. Inforium is gevuld met betrouwbare informatie over opgroeien en opvoeden, en onze eigen folders. Een soort digitaal folderrek dus. Ben je bij het consultatiebureau geweest en had je bijvoorbeeld veel vragen over voeding? Of heb je een gesprek gehad met jouw jeugd- en gezinscoach over een bepaald onderwerp? Na de afspraak kunnen zij nu met een paar klikken informatie en folders naar je toesturen via e-mail of WhatsApp. Zo kan jij de informatie thuis nog eens rustig doorlezen.

Doordat de informatie digitaal is, kunnen wij folders makkelijk aanpassen als er iets verandert. Zo lees je dus altijd de laatste informatie. Ook scheelt het veel papier, wat een stuk beter is voor het milieu.

Online hulpverlening met therapieland

Sinds het begin van 2021 werken we met Therapieland. Therapieland is een digitaal platform met online programma’s die ouders en jongeren ondersteunen bij de begeleiding en/of behandeling van een jeugd- en gezinspsycholoog of expert. Zo kan je tussen de afspraken door zelf aan de slag.

Jeugd- en gezinspsycholoog Mia vertelt: “Het is een mooie aanvulling op onze hulpverlening. We kunnen het gebruiken voordat de hulp start, tijdens de behandeling of als de hulp is afgelopen. Sommige programma’s kunnen ouders en jongeren helemaal zelf doen. Andere programma’s zijn onderdeel van een behandeling door de jeugd- en gezinspsycholoog of expert. Via Therapieland kunnen we ook veel digitale vragenlijsten gebruiken.”

Wat houdt zo’n online programma in? Orthopedagoog-generalist Marion legt uit: “Er zijn verschillende programma’s, bijvoorbeeld: Emoties in kaart, Faalangst (voor jongeren en voor ouders), Naar de middelbare school, Denken + durven = doen, en nog veel meer. Je krijgt een eigen account in Therapieland. Daar kan je informatie lezen, opdrachten doen en filmpjes met uitleg bekijken. Je kunt ook ‘registratie opdrachten’ doen: dan houd je bijvoorbeeld bij hoe vaak je boos wordt of hoe vaak je je verdrietig voelt. Vanuit Therapieland kan je chatten met jouw jeugd- en gezinspsycholoog of expert. En wat heel fijn is: je kunt op een zelfgekozen tijd, plaats en in je eigen tempo werken aan je doelen!”

Gezond groeien

Gezond eten = gezond groeien. Hoe leer je je kind om gezond te eten? Wij geven je een paar tips.

Proef écht

Vaak eten we snel tussendoor. Eet eens met al je aandacht. Proef écht!

 • Hoe ziet het eten eruit?
 • Hoe ruikt het?
 • Hoe voelt het in je mond?
 • Welke smaken kan je proeven?

+ Als je met aandacht eet, voel je beter wanneer je vol zit. Heb je genoeg gehad? Hoe voelt je buik?

Maak groente eten normaal

Groente eten is normaal. Ga er ook zo mee om. Geef je kind bijvoorbeeld geen beloning voor het opeten van zijn of haar groente. Want groente eten is heel gewoon!

Een handig trucje om je kind meer groente te laten eten: laat hem of haar meehelpen in de keuken. Daar leert je kind ook nog veel van!

Boodschappenlijstje

Kleine verandering, groot verschil voor je gezondheid!

 • Wit brood = Volkorenbrood
 • Pindakaas 100% = Pindakaas
 • Borrelnootjes = Ongezouten noten
 • Witte rijst = Zilvervliesrijst
 • Sinaasappelsap = Water + sinaasappel

Maak water lekkerder!

Door fruit en verse kruiden in je water te doen krijgt het een lekker smaakje. Maak samen de lekkerste combinaties!

Beloon je kind door samen iets leuks te doen

Bijvoorbeeld even samen spelen!

In plaats van je kind te belonen met een ijsje, koek of snoep.

Wat je zegt is niet zo belangrijk. Wat je doet wel.

“Mama zegt altijd dat ik moet ontbijten. Maar ze doet het zelf nooit…”

Alle beetjes helpen

Je hoeft niet alles meteen goed te doen. Het is zelfs belangrijk om kleine stapjes te nemen en niet te grote doelen te stellen. Als je stap voor stap gezondere keuzes maakt, houd je dat namelijk beter vol.

Lekker sapje?

In de meeste pakjes drinken zit veel suiker. De kans op diabetes type 2 stijgt met 20% als je 330 ml (ongeveer 1 blikje) suikerrijke drank per dag drinkt. Drink liever water of thee (zonder suiker). Bron: Diabetesfonds

Drink je vaak vruchtensap? Je kunt fruit beter eten dan drinken. Dan krijg je meer vitamines binnen (want die zitten vaak net onder de schil!) en meer vezels (die pers je kapot als je er sap van maakt).

Tips:

 • Combineer een groente die je kind lust met een groente om te proeven. Laat je kind ook eens kiezen welke groente hij of zij wil eten.
 • Geef het goede voorbeeld. Je kind kijkt naar jouw eetgedrag en wil dat nadoen. Neem je bijvoorbeeld regelmatig fruit tussendoor, dan wil je kind dat ook.
 • Beeldschermen leiden af. Je merkt daardoor niet hoeveel je eigenlijk eet. Door aan tafel te eten, eet je zelf met aandacht en kun je beter aandacht geven aan je kind.
 • Leg snoep en koek niet in het zicht (fruit en snoepgroente wel!), maar verbied het ook niet. Af en toe iets lekkers mag en hoort erbij!
 • Maak groente op verschillende manieren klaar: gestoomd, gewokt, gekookt, rauw, in een ovenschotel…

Kijk op de website, Instagram of Youtube van het Voedingscentrum voor nog meer tips.

Prenatale zorg

Wist je dat je ook tijdens de zwangerschap al begeleiding van het consultatiebureau kan krijgen?

Veel zwangeren hebben genoeg mensen om zich heen om hen te ondersteunen bij vragen of zorgen. Als dit niet zo is, kan een jeugdverpleegkundige prenatale huisbezoeken brengen om zo extra ondersteuning te geven. De redenen kunnen heel verschillend zijn: een ongeplande zwangerschap, een tienerzwangerschap, financiële problemen, onzekerheid over de nieuwe rol als ouder, angst voor bevallen, veel vragen, zelf geen fijne jeugd gehad, enzovoort.

Eén van de jeugdverpleegkundigen die prenatale zorg geeft, is Angela. “Het gaat vaak om zwangerschappen waarbij er veel stress is,” vertelt ze. “Stress is niet goed voor de aanstaande moeder, maar ook niet voor het kindje in de buik. Tijdens de prenatale huisbezoeken proberen we de stress te verminderen en zoveel mogelijk problemen al voor de bevalling aan te pakken, zodat de baby in een zo prettig mogelijk nestje terecht komt.”

Prenatale huisbezoeken zijn geen standaard programma. Bij iedere zwangere wordt gekeken naar wat zij nodig heeft. “Soms zien we een zwangere zes keer in een zwangerschap, soms zijn we met één of twee gesprekken klaar,” vertelt Angela. Door de hulp van de jeugd-verpleegkundige kan er rust ontstaan en komt er weer ruimte om contact met het kindje in de buik te maken. Dat voelt een kindje! En dat kan ook helpen om na de geboorte een goede band met je kindje op te bouwen.

“Als je veel problemen en onzekerheden ervaart, zou je bijna vergeten dat er een mensje in je buik groeit. Het is mooi om tijdens de huisbezoeken te zien dat zwangeren, nadat ze een zetje in de rug hebben gekregen, weer kunnen genieten van de zwangerschap.”

“Kort geleden heb ik een alleenstaande jonge zwangere begeleid,” vertelt Angela als we haar om een voorbeeld vragen. “De zwangerschap was niet gepland en ze kon de situatie niet goed overzien. In paniek had ze haar opleiding stopgezet. Studeren en een kind konden in haar ogen niet samen. Ze had niet genoeg geld om de babykamer in te richten. Verder was ze heel bang dat ze geen goede moeder zou zijn omdat ze geen ervaring heeft met kinderen.

Samen hebben we gekeken naar wat er geregeld moest worden. Ik heb een startpakket met babykleertjes kunnen aanvragen en via verschillende kringloopwinkels is het gelukt alle spullen voor de baby te kopen. Dat gaf rust. Al pratend kwam de zwangere erachter dat ze op haar leeftijd geen huismoeder wilde zijn, maar in deeltijd met haar opleiding verder wilde gaan. We hebben gesproken over de mogelijkheden van kinderopvang en dit bleek heel goed haalbaar te zijn.

Onzekerheden over het moederschap hebben we ook besproken. Het is normaal dat je hier twijfels over hebt, zeker bij je eerste kindje. Ik heb haar verteld dat we er op het consultatiebureau niet alleen zijn om kindjes te wegen, te meten en inentingen te geven, maar dat we ook aandacht besteden aan opvoedingsvragen. Dat stelde haar enorm gerust.

Omdat niemand in haar vriendenkring nog kinderen heeft, had zij behoefte om af en toe met iemand te kunnen praten over moederschap. Ik heb een vrijwilligster van Home-Start geregeld die haar nu om de week bezoekt (lees meer over Home-Start in het artikel hieronder). Niet omdat er problemen zijn, maar gewoon om over de alledaagse dingen van het moeder- schap te kunnen kletsen. Mooi toch?”

Verloskundigen en andere professionals kunnen een aanmelding voor prenatale zorg doen bij het CJG, maar je kunt ook jezelf aanmelden via het contactformulier op de website van het CJG: www.cjgcapelle.nl/contact

Home-Start Capelle biedt een maatje tijdens en na de zwangerschap

De vrijwilligers van Home-Start geven ouders met kinderen in de leeftijd van 0 tot 17 jaar vrijwillige ondersteuning bij de opvoeding, praktische hulp en vriendschap.

Sinds 2021 ondersteunt Home-Start Capelle ook zwangere moeders. Omdat er zoveel gebeurt tijdens je zwangerschap, is het fijn als iemand luistert naar jouw verhaal als aanstaande moeder en jou een steuntje in de rug geeft. Of misschien heb je al een kindje en voelt het deze keer totaal anders.

Deel je vragen en ervaringen met een getrainde vrijwilliger van Home-Start die zelf ook moeder is. Zij luistert naar je verhaal en is een steun in de rug voor jou als aanstaande ouder. Zodat jij je goed voelt en je kunt voorbereiden op de komst van je kindje.

De vrijwilligers van Home-Start hebben ervaring met opvoeden, maar zijn geen hulpverleners. Daardoor is het contact met de ouders laagdrempelig en informeel. Wel zijn de vrijwilligers goed voorbereid en getraind door een coördinator, bij wie zij altijd terecht kunnen met hun vragen en ervaringen.

“Ik krijg een tweeling. Onverwacht. Stress. De verloskundige vertelde me over de vrijwilligers van Home-Start. Met Yara klikte het meteen. Ik ben reuze blij dat ik over alles van mijn zwangerschap kan praten met haar. Ze weet veel en kent alles en iedereen in de buurt. Ze steunt mij in de voorbereiding op mijn bevalling: kamertje, kleertjes, opvang aanvragen. Yara komt pas vier weken, het lijkt veel langer. Het stelt me al heel veel meer gerust.”

Heb je vragen over Home-Start en/of wil je je aanmelden als zwangere moeder of als vrijwilliger? Neem dan contact op met Jaccobine Tukker-Hak, via telefoonnummer 06 – 45107607 of via e-mailadres jtukker@stichtinghumanitas.nl

Ouderschap is mooi en ieder kind verdient een goede start!

Hoe beoordelen ouders en jongeren het CJG?

Door het coronavirus heeft het CJG in 2020 de zorg en hulp soms op een andere manier uitgevoerd.

 • 91% is tevreden over hoe vaak er tijdens de coronacrisis contact is geweest met het CJG.
 • 91% geeft aan dat de coronamaatregelen duidelijk waren.
 • 80% vond het CJG tijdens de coronacrisis goed bereikbaar.

“Het CJG was meedenkend en had ander zicht – meer overzicht – op de situatie. Het heeft mij meer zelfvertrouwen gegeven.”

“Ze luisterde echt naar mij.”

“Bij het afscheid is gemeld dat wij nog aan de bel mogen trekken in de toekomst indien nodig. De deur staat open. Dat voelt TOP.”

Ouders en jongeren geven gemiddeld een 8,6 voor de jeugdhulp vanuit het CJG en gemiddeld een 8,4 voor jeugdgezondheidszorg.

Cijfers: 2020

Colofon

Uitgave van
Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
De Linie 8
2905 AX
Capelle aan den IJssel
010 – 24 23 200
info@cjgcapelle.nl
www.cjgcapelle.nl

Vormgeving, tekst en beeld
CJG Capelle aan den IJssel

Druk
Fun-Key Events

Oplage
30.000 exemplaren

Overname van artikelen is alleen toegestaan als CJG Capelle aan den IJssel hier toestemming voor heeft gegeven.