Stevig Ouderschap is voor ouders met een pasgeboren baby die, om wat voor reden dan ook, net dat beetje extra hulp bij de opvoeding prettig vinden. Bijvoorbeeld in de vorm van een luisterend oor, tips of adviezen.

Een Stevig Ouderschap-verpleegkundige van het CJG komt in de eerste anderhalf jaar na de geboorte van je kind ongeveer 6 keer bij je thuis langs. Je bepaalt zelf welke onderwerpen je met de verpleegkundige wilt bespreken. Om een idee te krijgen: sommige ouders luchten hun hart, omdat ze het gevoel hebben er alleen voor te staan of twijfelen of ze het wel goed doen. Anderen willen graag informatie om de ontwikkeling van hun kind goed te kunnen volgen en stimuleren.

Deelname aan Stevig Ouderschap is gratis. De kosten van de huisbezoeken worden betaald uit gemeentelijke financiering. Om deze financiering zo goed mogelijk te besteden, vragen we je om een korte vragenlijst in te vullen. Met behulp van deze vragenlijst wordt vastgesteld of je in aanmerking komt voor deelname aan het programma.

Meer informatie?

Voor meer informatie kun je bij de jeugdverpleegkundige of jeugdarts terecht. Vraag ernaar tijdens je afspraak op het consultatiebureau of bel naar de advieslijn. Klik hier voor onze contactgegevens. Op internet kun je meer vinden via www.stevigouderschap.nl