Samen spelen stimuleren

Samen spelen moeten kinderen echt leren. Het gaat meestal niet vanzelf. Hieronder vindt u tips om samen spelen te stimuleren!

Samen spelen is nog moeilijk
Totdat uw kind 2 jaar is, speelt hij of zij nog niet echt samen. Uw kind speelt naast andere kinderen, waarbij elk kind opgaat in zijn of haar eigen spel. Ze zitten in dezelfde ruimte, soms met hetzelfde speelgoed, maar elk kind is zelf bezig.

Peuters kunnen nog niet goed delen, op hun beurt wachten bij een spelletje of een ander iets gunnen. Ze hebben nog niet zo door dat anderen ook gevoelens en wensen hebben. Wat ze wel doen, is goed naar elkaar kijken en nadoen.

Pas tussen de 3 en 4 jaar gaan kinderen echt met elkaar spelen. Ze gebruiken dan hetzelfde speelgoed, houden al een beetje rekening met elkaar en reageren op elkaar. Dat komt doordat uw kind gaat merken dat andere kinderen ook wensen en gevoelens hebben.

Spelletjes met regels
Vanaf ongeveer 3 jaar is het ook mogelijk om spelletjes met regels te gaan spelen. Korte spelletjes met eenvoudige regels, bijvoorbeeld memory of lotto. Bij zulke spelletjes leren kinderen om zich aan de regels te houden, op hun beurt te wachten, rekening te houden met anderen en om te gaan met verliezen en winnen.

Samen spelen is goed!
Van samen spelen leren kinderen:

 • Speelgoed te delen en af en toe even te wachten
 • Zich in te leven in andere kinderen
 • Rekening te houden met andere kinderen
 • Dat het leuk is om vriendjes en vriendinnetjes te hebben
 • Ruzie op te lossen met woorden in plaats van met schoppen en/of slaan

Samen spelen bevordert ook de taal- en denkontwikkeling. Bovendien is het goed voor de ontwikkeling van humor en fantasie.

Samen spelen stimuleren
Hoe kunt u samen spelen stimuleren? Lees deze tips!

 • Breng uw kind in contact met andere kinderen
 • Benoem gevoelens. Zeg bijvoorbeeld: “Kijk, je vriendinnetje huilt. Ze is verdrietig omdat ze haar knuffel kwijt is.” Een kind kan beter omgaan met anderen als hij of zij zich leert inleven in de gevoelens van anderen
 • Prijs uw kind als hij of zij samen speelt of iets deelt
 • Vanaf een jaar of 3 kunt u uw kind de kans geven om eenvoudige probleempjes zelf op te lossen. Reageer positief als dat lukt. Grijp wel in als er agressie ontstaat
 • Geef zelf het goede voorbeeld. Laat zien hoe u met andere mensen omgaat
 • U kunt met uw kind eenvoudige spelletjes doen met beurtwisseling
 • U kunt uw kind opgeven voor de peuterspeelzaal. Kinderen leren op de peuterspeelzaal samen te spelen. Ze komen in contact met allerlei verschillende kinderen

 

Deze informatie is afkomstig van Stichting Opvoeden.nl