Wat als we ruziemaken waar ons kind bij is?

Waar mensen samenleven wordt ruzie gemaakt. Dat ouders wel eens ruzie hebben is dus heel begrijpelijk. Ruzie maken kan soms ook nodig zijn, omdat verschillen van meningen opgelost moeten worden. Maar wat betekent het voor een kind wanneer het erbij is wanneer jullie ruzie hebben?

Ruzie waar de kinderen bij zijn

Een ruzie waar kinderen bij zijn hoeft zeker niet meteen een probleem te zijn. Ook in de maatschappij krijgen kinderen meningsverschillen mee. Het is goed wanneer zij hier wat aan gewend zijn en geleerd hebben hoe ze hier mee om kunnen gaan. Van het meemaken van een ruzie tussen ouders kan een kind zelfs wat leren.

Kinderen kunnen hieruit leren hoe je ruzie maakt, hoe je opkomt voor je eigen ideeën, maar ook hoe je rekening houdt met de ideeën van de ander. Daarnaast leert het kind hoe je onderhandelt, hoe je een oplossing vindt of samen kunt besluiten te accepteren dat je het niet eens kunt worden. Want niet iedere ruzie hoeft altijd opgelost te worden. Kinderen leren zo dat je het best soms oneens kunt zijn, ook als je van elkaar houdt.

Hoe verloopt een ruzie goed?

Als je kind leert van je ruzie, is het dus belangrijk dat de ruzie goed verloopt. Het is daarom belangrijk dat een ruzie redelijk rustig verloopt. Zorg er daarom voor dat je je partner niet kleineert, dat je niet schreeuwt naar elkaar en dat je natuurlijk niet lichamelijk vecht. Probeer om je emoties onder controle te houden. Wanneer dat niet lukt is het beter om even afstand van elkaar te nemen en op een ander moment verder te praten.

Voor een kind is het niet goed als er te vaak ruzie is tussen de ouders. Wat ‘vaak’ is kan verschillen per gezin. In een gezin waar vaak discussies zijn, maar waar de sfeer verder goed is en de kinderen weten dat de ouders van elkaar houden, zal dit voor minder zorgen en spanning zorgen bij de kinderen.

Waar de ruzie over gaat maakt ook een verschil voor de kinderen. Ruzies over onderwerpen die een kind niet begrijpt kunnen moeilijk zijn voor een kind. Het kind kan dan zelf dingen in gaan vullen en tot verkeerde conclusies komen. Probeer meningsverschillen over de kinderen of opvoeding ook niet te bespreken waar kinderen bij zijn. Zij kunnen zich dan schuldig voelen omdat ze het idee hebben dat de ruzie door hen komt. Daarnaast is het goed voor kinderen om het gevoel te hebben dat hun ouders het eens zijn over beslissingen.

Beter maar geen ruzie waar de kinderen bij zijn?

Natuurlijk is het fijn voor een kind wanneer zijn/haar ouders weinig of nooit ruzie hebben. Maar dan moeten er ook niet veel ‘verborgen’ meningsverschillen zijn. Wanneer er een vervelende sfeer hangt tussen de ouders kan dat ingewikkeld zijn voor een kind. Zij begrijpen het vaak beter als er een ruzie is dan wanneer ouders bijvoorbeeld niet tegen elkaar praten. Het is natuurlijk fijn om zo min mogelijk ruzie te maken waar je kinderen bij zijn, maar ruzie plan je meestal niet.

Wat kan ik doen wanneer mijn kind een ruzie heeft meegemaakt?

Het is erg belangrijk om je kind te laten weten dat het geen schuld heeft aan de ruzie. Ook niet wanneer de ruzie over het kind gaat. Zorg ervoor dat je kind zich nooit voelt alsof het een kant moet kiezen. Een kind mag nooit het gevoel hebben dat het verantwoordelijk is voor het oplossen van ruzie tussen ouders of ervoor te moeten zorgen dat het niet opnieuw gebeurd. Betrek je kinderen dus ook niet bij de ruzie door via het kind te praten met elkaar. Bijvoorbeeld: “Zeg maar tegen papa dat…”.

Het uitleg geven na een ruzie kan je kind helpen om de ruzie te begrijpen en er beter mee om te kunnen gaan. Leg daarbij goed uit dat de boosheid gedrag is. Kinderen moeten leren dat je ondanks dat er soms ruzie is van elkaar kunt blijven houden. Als je kind bij een ruzie is geweest is het daarom ook goed als hij/zij erbij is wanneer de ruzie wordt opgelost. Wanneer dat niet kan, laat dan je kind weten dat het voorbij en opgelost is. Laat je kind dan ook vragen stellen en zijn/haar gevoelens uiten.

Ruzie mag, met mate!

Een keer ruzie hebben in het bijzijn van de kinderen kan dus geen kwaad, zolang het maar alledaagse ruzietjes betreft waarbij de ouders goed de controle houden over hun boosheid. Over het algemeen zullen ouders best zelf aanvoelen wat wel en niet kan in het bijzijn van de kinderen.

Maar als een ruzie toch een keer wat feller verloopt dan verwacht, hoeft dit ook nog geen kwaad te doen. Zolang ouders maar praten met de kinderen over de ruzie, zorgen en angsten bij het kind wegnemen en laten weten dat je ook van elkaar kunt blijven houden wanneer je ruzie hebt.

Bron: Opvoedadvies.nl