De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in het Centrum voor Jeugd en Gezin. Daarnaast geeft de Raad van Toezicht gevraagd en ongevraagd advies en is zij een klankbord voor het bestuur.

De Raad van Toezicht van CJG Capelle aan den IJssel bestaat uit de volgende personen:

 • Mevrouw D. T. H. Starmans (voorzitter)
  Lid raad van bestuur Sociale Verzekeringsbank (SVB)
 • De heer W. J. Stuursma
  Manager Marketing en Verkoop Aafje Thuiszorg Huizen Zorghotel Rotterdam
 • De heer J. H. R. van Langerak
  Docent Hogeschool Rotterdam
 • De heer E. T. C. M. Meijer
  Directeur Palladio Groep B. V.
 • Mevrouw A. G. van der Veen
  Directeur basisonderwijs in Zoetermeer

logo_CJG_750x750