Centrum voor Jeugd en Gezin | Capelle aan den IJssel

project Kind Centraal

Op de Capelse conferentie sociaal domein 2017 is er aandacht geweest voor het life event ‘Scheiding’. Begin 2018  is door het platform ‘Scheiden zonder schade’ een verslag overhandigd aan de ministers van VWS en voor Rechtsbescherming. Dit verslag is een beschrijving van actielijnen welke aangeboden zijn aan de tweede kamer. Eén van de actielijnen is dat er behoefte is aan een lokale sluitende aanpak.

In 2018 gaan we hier volop mee aan de slag in Capelle aan den IJssel! Met het project KIND Centraal hebben we als doel een sluitende aanpak rond het life event ‘Scheiding’ te ontwikkelen, gericht op het zo veel mogelijk voorkomen van de negatieve gevolgen van scheiding voor kinderen.

Bekijk de infographic over het project

Het project KIND Centraal is een project wat mede mogelijk gemaakt is door het aanjaagbudget sociaal domein van de gemeente. In dit project hebben het CJG en Stichting Welzijn Capelle een voortrekkersrol. Meer informatie is te vinden in de infographic over dit project.

Netwerkbijeenkomst: het Capelse kind centraal in scheidingssituaties

Op 31 mei 2018 heeft er een netwerkbijeenkomst plaatsgevonden met 14 diverse Capelse ketenpartners om met elkaar het kind centraal te zetten in scheidingssituaties. Klik hier voor een verslag van deze bijeenkomst of bekijk de samenvattende infographic.

Scheidingsspreekuur in Capelle aan den IJssel

Scheidingen gaan vaak gepaard met een hoop geregel, uitzoekwerk en emoties. Het valt niet mee om alle informatie op een rij te zetten en te bedenken wat het beste is voor iedereen. Voor ouders, kinderen en professionals is er vanaf 27 augustus 2018 het scheidingsspreekuur. Het kind staat hierbij centraal. Klik hier voor meer informatie.

Focusgroep met ervaringsdeskundigen

Bij het CJG krijgen we regelmatig te maken met mensen die in een scheiding zitten of een scheiding hebben meegemaakt. Dit geeft soms lastige situaties in de hulpverlening voor ouders, kinderen en hulpverleners. Mensen die zelf een scheiding hebben meegemaakt, weten vaak het beste wat wél werkt in de hulpverlening. Daarom organiseerden we op 22 mei 2018 een focusgroep met ervaringsdeskundigen. Dat was heel waardevol!

Klik hier voor een infographic met de uitkomsten van de focusgroep: do’s en don’ts bij scheiden volgens de ervaringsdeskundigen. Klik hier om het volledige verslag van de bijeenkomst te lezen.

Webpagina ‘Wij gaan uit elkaar’

Tijdens de focusgroep met ervaringsdeskundigen (zie hierboven) kwam naar voren dat er behoefte is aan één centrale plek met betrouwbare informatie over scheiden. Daarom is er vanaf de Dag van de Scheiding (14 september) onder andere een campagne gestart, gericht op Capelse ouders met kinderen die gescheiden zijn of over scheiden nadenken.

Als onderdeel van deze campagne is er een webpagina ontwikkeld: www.cjgcapelle.nl/wijgaanuitelkaar
Op deze webpagina vind je informatie over scheiden, wat dit betekent voor ouders en kinderen, en informatie voor professionals. Elke twee maanden wordt er nieuwe informatie op de webpagina geplaatst.

Kort nieuws

25-6-2019 | Save the date: Netwerkconferentie Kind Centraal op 2 oktober
Op woensdag 2 oktober 2019 van 13:00 tot 17:00 uur organiseren Stichting Welzijn Capelle en het CJG een netwerkconferentie Kind Centraal: ‘Samen sterk bij Scheiding’. Ben jij een Capelse professional of een vrijwilliger en kom je in de dagelijkse praktijk kinderen en/of ouders in scheidingssituaties tegen? Dan mag je deze netwerkconferentie niet missen! Klik hier voor meer informatie/aanmelden

24-9-2018 | Project Kind Centraal op PrakijkVoorbeeldenParade Sociaal Domein
Op 24 september 2018 hebben Mariska Vos (Welzijn Capelle) en Thea Verspuij (CJG) een masterclass mogen verzorgen over het project Kind Centraal bij de PraktijkVoorbeeldenParade Sociaal Domein. Uit de bijna 200 inschrijvingen voor het verzorgen van een workshop is het project Kind Centraal uitgekozen. De gemeente Capelle aan den IJssel heeft in overleg met het CJG en Welzijn Capelle deze inschrijving geïnitieerd. Vol trots hebben wij de resultaten, lessons learned en challenges van het project mogen delen met verschillende gemeente ambtenaren en wethouders op de prachtige locatie: de Van Nelle Fabriek.

28-8-2018 | Gebruik instrumenten kennisplatform KEES
Bij het project zetten wij het taxatie-instrument van kennisplatform KEES in. Meer informatie