Centrum voor Jeugd en Gezin | Capelle aan den IJssel

project Kind Centraal

Op de Capelse conferentie sociaal domein 2017 is er aandacht geweest voor het life event ‘Scheiding’. Begin 2018  is door het platform ‘Scheiden zonder schade’ een verslag overhandigd aan de ministers van VWS en voor Rechtsbescherming. Dit verslag is een beschrijving van actielijnen welke aangeboden zijn aan de tweede kamer. Eén van de actielijnen is dat er behoefte is aan een lokale sluitende aanpak.

In 2018 gaan we hier volop mee aan de slag in Capelle aan den IJssel! Met het project KIND Centraal hebben we als doel een sluitende aanpak rond het life event ‘Scheiding’ te ontwikkelen, gericht op het zo veel mogelijk voorkomen van de negatieve gevolgen van scheiding voor kinderen.

Bekijk de infographic over het project

Het project KIND Centraal is een project wat mede mogelijk gemaakt is door het aanjaagbudget sociaal domein van de gemeente. In dit project hebben het CJG en Stichting Welzijn Capelle een voortrekkersrol. Meer informatie is te vinden in de infographic over dit project.

Netwerkbijeenkomst: het Capelse kind centraal in scheidingssituaties

Op 31 mei 2018 heeft er een netwerkbijeenkomst plaatsgevonden met 14 diverse Capelse ketenpartners om met elkaar het kind centraal te zetten in scheidingssituaties. Klik hier voor een verslag van deze bijeenkomst of bekijk de samenvattende infographic.

Scheidingsspreekuur in Capelle aan den IJssel

Scheidingen gaan vaak gepaard met een hoop geregel, uitzoekwerk en emoties. Het valt niet mee om alle informatie op een rij te zetten en te bedenken wat het beste is voor iedereen. Voor ouders, kinderen en professionals is er vanaf 27 augustus 2018 het scheidingsspreekuur. Het kind staat hierbij centraal. Klik hier voor meer informatie.

Focusgroep met ervaringsdeskundigen

Bij het CJG krijgen we regelmatig te maken met mensen die in een scheiding zitten of een scheiding hebben meegemaakt. Dit geeft soms lastige situaties in de hulpverlening voor ouders, kinderen en hulpverleners. Mensen die zelf een scheiding hebben meegemaakt, weten vaak het beste wat wél werkt in de hulpverlening. Daarom organiseerden we op 22 mei 2018 een focusgroep met ervaringsdeskundigen. Dat was heel waardevol!

Klik hier voor een infographic met de uitkomsten van de focusgroep: do’s en don’ts bij scheiden volgens de ervaringsdeskundigen. Klik hier om het volledige verslag van de bijeenkomst te lezen.

Kort nieuws

Gebruik instrumenten kennisplatform KEES
Bij het project zetten wij het taxatie-instrument van kennisplatform KEES in. Meer informatie