professionals – project Kind Centraal

Op de Capelse conferentie sociaal domein 2017 is er aandacht geweest voor het life event ‘Scheiding’. Begin 2018  is door het platform ‘Scheiden zonder schade’ een verslag overhandigd aan de ministers van VWS en voor Rechtsbescherming. Dit verslag is een beschrijving van actielijnen welke aangeboden zijn aan de tweede kamer. Eén van de actielijnen is dat er behoefte is aan een lokale sluitende aanpak.

In 2018 en 2019 zijn we hier in Capelle aan den IJssel volop mee aan de slag geweest, met het project ‘Kind Centraal’. Het doel van het project was om een sluitende aanpak rond het life event ‘Scheiding’ te ontwikkelen, gericht op het zo veel mogelijk voorkomen van de negatieve gevolgen van scheiding voor kinderen.

Bekijk de infographic over het project

Het project Kind Centraal is mede mogelijk gemaakt door het aanjaagbudget sociaal domein van gemeente Capelle aan den IJssel. In dit project hebben het CJG en Welzijn Capelle een voortrekkersrol. Meer informatie is te vinden in de infographic over dit project.

Netwerkbijeenkomst: het Capelse kind centraal in scheidingssituaties

Op 31 mei 2018 heeft er een netwerkbijeenkomst plaatsgevonden met 14 diverse Capelse ketenpartners om met elkaar het kind centraal te zetten in scheidingssituaties. Klik hier voor een verslag van de netwerkbijeenkomst of bekijk de samenvattende infographic.

Nieuwsbrieven voor netwerkpartners

Naar aanleiding van de geslaagde netwerkbijeenkomst is vanuit een gedeelde behoefte een speciale ‘Kind Centraal’ nieuwsbrief opgestart. Middels deze nieuwsbrief worden netwerkpartners  op de hoogte gehouden over de ontwikkelingen van het project, actualiteiten en informatie rondom scheidingen. Klik op onderstaande links om de nieuwsbrieven te lezen.

Scheidingsspreekuur in Capelle aan den IJssel

Scheidingen gaan vaak gepaard met een hoop geregel, uitzoekwerk en emoties. Het valt niet mee om alle informatie op een rij te zetten en te bedenken wat het beste is voor iedereen. Voor ouders, kinderen en professionals is er vanaf 27 augustus 2018 het scheidingsspreekuur. Het kind staat hierbij centraal. Klik hier voor meer informatie over het scheidingsspreekuur.

Focusgroep met ervaringsdeskundigen

Bij het CJG krijgen we regelmatig te maken met mensen die in een scheiding zitten of een scheiding hebben meegemaakt. Dit geeft soms lastige situaties in de hulpverlening voor ouders, kinderen en hulpverleners. Mensen die zelf een scheiding hebben meegemaakt, weten vaak het beste wat wél werkt in de hulpverlening. Daarom organiseerden we op 22 mei 2018 een focusgroep met ervaringsdeskundigen. Dat was heel waardevol!

Klik hier voor een infographic met de uitkomsten van de focusgroep: do’s en don’ts bij scheiden volgens de ervaringsdeskundigenKlik hier om het volledige verslag van de focusgroep te lezen.

Webpagina ‘Wij gaan uit elkaar’

Tijdens de focusgroep met ervaringsdeskundigen (zie hierboven) kwam naar voren dat er behoefte is aan één centrale plek met betrouwbare informatie over scheiden. Daarom is er vanaf de Dag van de Scheiding (14 september) onder andere een campagne gestart, gericht op Capelse ouders met kinderen die gescheiden zijn of over scheiden nadenken.

Als onderdeel van deze campagne is er een webpagina ontwikkeld: www.cjgcapelle.nl/wijgaanuitelkaar
Op deze webpagina vind je informatie over scheiden, wat dit betekent voor ouders en kinderen, en informatie voor professionals. Elke twee maanden wordt er nieuwe informatie op de webpagina geplaatst.

Inspiratieboekje voor kersverse ouders

Vanaf 14 februari 2019 is er vanuit het project Kind Centraal gestart met een jaar lang verspreiden van het inspiratieboekje ‘Voor de liefhebbers, teambuilding voor kersverse ouders‘ bij het 8 weken consult door de jeugdverpleegkundigen van het CJG, ter preventie en vroegsignalering.

Folder: ‘Scheiden, wat nu?’

In 2019 is er in samenwerking met Welzijn Capelle een nieuwe folder ontwikkeld: ‘Scheiden, wat nu?’ In deze folder vinden ouders, kinderen en jongeren uiteenlopende informatie over scheiden. Bekijk de folder.

Netwerkconferentie ‘Samen sterk bij scheiding’

Op woensdag 2 oktober 2019 heeft de netwerkconferentie ‘Samen sterk bij scheiding’ plaatsgevonden, georganiseerd door Welzijn Capelle, het CJG en gemeente Capelle aan den IJssel. Bij de conferentie waren 67 professionals en vrijwilligers van 27 diverse organisaties aanwezig. Er is een fundament gelegd en er zijn bouwstenen verzameld voor een stevig, Capels huis voor kinderen van gescheiden ouders. Klik hier voor een korte terugblik van de netwerkconferentie, bekijk de samenvattende infographic of lees het volledige verslag, inclusief bijlage.

Kort nieuws

17-10-2019 | Lijst met boeken en websites over scheiden

Klik hier voor een lijst met boeken en websites over scheiden, voor ouders en kinderen.

11-9-2019 | Artikel over project Kind Centraal in IJssel en Lekstreek

In de IJssel en Lekstreek van woensdag 11 september 2019 is een artikel geplaatst over project Kind Centraal. In het artikel lees je meer over het project, over het scheidingsspreekuur en over de netwerkconferentie op 2 oktober 2019. Klik hier om het artikel te lezen.

24-9-2018 | Project Kind Centraal op PrakijkVoorbeeldenParade Sociaal Domein

Op 24 september 2018 hebben Mariska Vos (Welzijn Capelle) en Thea Verspuij (CJG) een masterclass mogen verzorgen over het project Kind Centraal bij de PraktijkVoorbeeldenParade Sociaal Domein. Uit de bijna 200 inschrijvingen voor het verzorgen van een workshop is het project Kind Centraal uitgekozen. De gemeente Capelle aan den IJssel heeft in overleg met het CJG en Welzijn Capelle deze inschrijving geïnitieerd. Vol trots hebben wij de resultaten, lessons learned en challenges van het project mogen delen met verschillende gemeente ambtenaren en wethouders op de prachtige locatie: de Van Nelle Fabriek.

28-8-2018 | Gebruik instrumenten kennisplatform KEES

Bij het project zetten wij het taxatie-instrument van kennisplatform KEES in.