De jeugd- en gezinspsychologen bieden screening, diagnostiek en kortdurende behandelingen. Dat doen zij voor veelvoorkomende vragen zoals angst, depressie en trauma. Vanuit een systeemgerichte en oplossingsgerichte werkwijze bieden zij passende screening & diagnostiek of behandeling.

De jeugd- en gezinspsychologen zijn geregistreerd als psycholoog (NIP), orthopedagoog (NVO) of als orthopedagoog-generalist (NVO en BIG). Zij hebben de aantekening psychodiagnostiek en staan in het kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). De jeugd- en gezinspsychologen hebben daarnaast een basisopleiding in cognitieve gedragstherapie gevolgd en opleidingen voor specifieke behandelmethoden.

Screening & diagnostiek

Soms is niet meteen helder bij welke hulp een gezin een gezin baat heeft. Screening en diagnostiek kan dan meer duidelijkheid bieden. De jeugd- en gezinspsycholoog voert gesprekken met de ouder(s), jeugdige(n) en ook een leerkracht als dat nodig is. Soms worden er aanvullende methoden ingezet, zoals vragenlijsten. Of de jeugd- en gezinspsycholoog doet een observatie of neemt een test af, bijvoorbeeld een IQ-test. Zij schrijft deze analyse op in een verslag. Er wordt gericht informatie verzameld en geanalyseerd met het als doel om te bepalen welke hulp passend is.

Behandelingen bij het CJG

  • Cognitieve gedragstherapie
  • Acceptance & Commitment Therapie
  • EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)

Wanneer naar de jeugd- en gezinspsycholoog?

Screening & diagnostiek en behandelingen kunnen ingezet worden voor:

  • Angst
  • Stemming & depressie
  • Rouw
  • Negatief zelfbeeld
  • Trauma
  • ADHD
  • Gedragsproblemen

Werkwijze

De jeugd- en gezinspsychologen werken op een oplossingsgerichte en systeemgerichte werkwijze. In de behandeling is, afhankelijk van de vraag, aandacht voor psycho-educatie, behandeling en begeleiding van het gezin. Voor de begeleiding van ouders en broertjes of zusjes kan ook een jeugd- en gezinscoach ingezet worden. Daarnaast werken de jeugd- en gezinspsychologen, altijd in overleg met het gezin, samen met de school of de huisarts.

Aanmelden

Als ouders, verzorgers of jongeren een hulpvraag hebben, dan kunnen zij het contactformulier op de contactpagina invullen of telefonisch contact met ons opnemen via het telefoonnummer 010 – 24 23 200 (op werkdagen tussen 9:00 en 17:00 uur).

Wil je als professional een gezin bij ons aanmelden? Ook dat kan via het contactformulier.