Wat is Coaching on the Job?

Kinderen en ouders krijgen bij voorkeur in hun gewone leefomgeving de begeleiding en hulp die nodig is. Coaching on the Job is een effectieve manier om kinderen met opgroei- en ontwikkelproblemen in de kinderopvang in een vroeg stadium te signaleren en de pedagogisch medewerkers van de kinderopvang te ondersteunen bij de begeleiding.

De kinderopvang is een geschikte plaats om lichtere en preventieve vormen van jeugdhulp aan te bieden. Door de coaching wordt de gewone opvoedomgeving van de kinderopvang geschikt gemaakt voor kinderen die enige vorm van bijzondere ondersteuning nodig hebben. Zo is de kinderopvang beter in staat kinderen met lichtere opgroei- en
ontwikkelingsproblemen op de eigen locatie te helpen. Niet alleen zijn interventies hierdoor minder ingrijpend, ook kunnen deze in een vroeger stadium worden ingezet. Zo kan een eventuele zwaardere vorm van hulp voorkomen worden.

De coach vanuit het CJG ondersteunt en begeleidt de pedagogisch medewerkers om hun expertise, kennis en vaardigheden te vergroten, zodat zij adequaat om kunnen gaan met bijzonder gedrag van kinderen in de groep. Tevens signaleert en adviseert de coach. Op deze wijze worden de competenties en deskundigheid van de pedagogisch medewerkers vergroot met als doel problemen vroegtijdig te signaleren en de ontwikkeling van het kind zo optimaal mogelijk te stimuleren.

Hoe werkt Coaching on the Job?

De coach is op vooraf afgesproken momenten aanwezig in een groep in de kinderopvang. De coach ondersteunt de pedagogisch medewerkers op het moment dat er vragen zijn rondom gedrag van een kind of van een groep.

De coach begeleidt de pedagogisch medewerkers door middel van observatie en gesprekken. Hij of zij kan uitleg geven over het gedrag en de mogelijkheden van het kind en de groep en op welke wijze de pedagogisch medewerkers hierop kunnen aansluiten. De coach laat hier voorbeeldgedrag in zien.

Met elkaar wordt vastgesteld of er sprake is van normaal gedrag (passend bij de leeftijd van het kind), handelingsverlegenheid bij de pedagogisch medewerkers of problematisch gedrag van het kind waarvoor een
specifieke aanpak zowel thuis als in de kinderopvang wenselijk is. In het laatste geval vindt overleg plaats met de leidinggevende en het team over communicatie hierover met de ouders en een plan van aanpak.

Successen

Successen van Coaching on the Job, genoemd door pedagogisch medewerkers:

  • Meedenken over andere manieren van begeleiding van een kind
  • Samen een stappenplan maken
  • Tips hoe je ouders kunt benaderen
  • Expertise van de coach is fijn om te benutten als een zorgkind besproken wordt
  • Goed signaleren, observeren en in kaart brengen van het opvallende gedrag
  • Bruikbare tips
  • Bewustwording van handelen binnen de groep

Aanmelden

Voor meer informatie en aanmelden kun je contact met ons opnemen.