Onze jeugdverpleegkundigen en jeugdartsen bieden het basispakket jeugdgezondheidszorg aan. Dit basispakket bestaat uit vaste contactmomenten (volgens het Landelijk Professioneel Kader) voor alle jeugdigen van 0 tot 18 jaar en daarnaast een aanvullend aanbod.

Jeugdverpleegkundigen en jeugdartsen volgen de groei en ontwikkeling van kinderen en geven daarbij voorlichting, advies en informatie en kijken daarbij medisch, (psycho-)sociaal en kind- en gezinsgericht. Daarvoor hebben ouders afspraken op het consultatiebureau, op school of bij het gezin thuis.

De jeugdverpleegkundigen en artsen zijn BIG-geregistreerd. De artsen hebben naast de opleiding tot arts een vervolgopleiding voor jeugdartsen of de specialisatie Arts Maatschappij & Gezondheid gevolgd.

Contactmomenten

Klik op een leeftijdscategorie om informatie over de contactmomenten op die leeftijd te lezen. De informatie in dit overzicht is gericht op ouders.

Kinkhoest inenting tijdens zwangerschap

Tijdens je zwangerschap kan je vanaf de 22e week een vaccinatie tegen kinkhoest krijgen bij het CJG. Zo is je baby meteen vanaf de geboorte beschermd. Klik hier voor meer informatie over de kinkhoest inenting.

Gehoortest voor pasgeborenen

Als je baby tussen de 6 en 10 dagen oud is, komt er een gehoorscreener van het CJG bij je thuis op bezoek. Zij doet een gehoortest bij je baby en voert de algemene gegevens in het digitale dossier in.

Geboortehuisbezoek

Tussen de 10e en 14e dag komt de jeugdverpleegkundige van het CJG bij je thuis op bezoek. Zij maakt kennis met je en geeft je meer informatie over het CJG. Ze controleert de algemene gezondheid en ontwikkeling van je baby. Natuurlijk is er ook ruimte voor je vragen.

3 weken

Als je baby 3 weken oud is, is het tijd voor het eerste bezoek aan het consultatiebureau. Je eigen vragen staan centraal. Daarnaast controleert de jeugdarts of je baby gezond is en goed reageert. Ook bespreekt ze het Rijksvaccinatieprogramma met je.

8 weken

Heb je de kinkhoest vaccinatie niet gehad, dan word je uitgenodigd voor een afspraak en krijgt je baby een inenting. De jeugdverpleegkundige controleert de algemene gezondheid en ontwikkeling van je baby en bespreekt je vragen.

Als je de kinkhoest inenting wel hebt gehad, dan ontvang je geen uitnodiging. Je bent altijd welkom bij een inloopspreekuur.

3 maanden

De jeugdarts controleert de algemene gezondheid en ontwikkeling van je baby. Tijdens dit bezoek krijgt je baby een inenting. Natuurlijk is er ook ruimte voor je eigen vragen.

5,5 maanden

De jeugdverpleegkundige of jeugdarts bespreekt je vragen en controleert de algemene gezondheid en de ontwikkeling van je baby. Je baby krijgt tijdens dit bezoek inentingen.

11 maanden

Tijdens deze afspraak krijgt je baby inentingen. Dit is een korte afspraak. Als je vragen of zorgen hebt, vragen we je om naar de advieslijn te bellen of langs te komen bij een inloopspreekuur.

14 maanden

De jeugdverpleegkundige of jeugdarts controleert de algemene gezondheid en ontwikkeling van je dreumes. Ook jouw vragen, de taalontwikkeling, de motoriek en de peuterpuberteit zijn onderwerpen die besproken kunnen worden. Tijdens dit bezoek krijgt je kind inentingen.

18 maanden

Rond de leeftijd van 18 maanden krijg je digitaal informatie opgestuurd over de ontwikkeling van je kind en informatie over de peuterfase. Heb je hier vragen over, dan ben je van harte welkom bij een inloopspreekuur. Of bel naar de advieslijn.

2 jaar

De jeugdverpleegkundige komt bij je thuis op bezoek om je vragen te bespreken. Ze kijkt naar de algemene gezondheid en ontwikkeling van je kind. Voor dit bezoek vul je twee digitale vragenlijsten in. De uitkomsten van de vragenlijsten kunnen onderwerp van gesprek zijn.

3 jaar

De jeugdverpleegkundige belt je om te vragen hoe het gaat. Heb je vragen, dan kun je deze delen.

4 jaar

De jeugdverpleegkundige of jeugdarts kijkt naar de ontwikkeling en algemene gezondheid van je kind. Ze bespreekt ook jouw vragen. Bij dit bezoek wordt er een ogentest gedaan en krijgt je kind een inenting.

Het gezondheidsonderzoek in groep 2

Als je kind in groep 2 zit, word je uitgenodigd voor een gezondheidsonderzoek voor je kind.

Het onderzoek is bedoeld om te kijken of je kind zich goed ontwikkelt. Niet alleen lichamelijk, maar ook geestelijk en sociaal. En om vragen die je eventueel hebt over de ontwikkeling en gezondheid van je kind te beantwoorden.

Een jeugdverpleegkundige van het CJG komt van tevoren in de klas van je kind vertellen wie ze is en wat ze doet. Zo bereidt ze je kind al een beetje voor op het onderzoek.

Het onderzoek vindt plaats bij het CJG. Tijdens het onderzoek worden de ogen en oren getest, de lengte en het gewicht gemeten en als het nodig is wordt de motoriektest gedaan. De jeugdverpleegkundige of jeugdarts neemt de vragenlijsten die je van tevoren hebt ingevuld kort door. Na afloop krijg je het groeiboekje voor basisschoolkinderen mee.

Inentingen 9 jaar

In het jaar dat kinderen 9 worden, krijgen ze een oproep voor verschillende inentingen. In het vaccinatieschema van het Rijksvaccinatieprogramma vind je meer informatie over deze inentingen.

Groep 7

We vragen ouders om samen met hun kind een vragenlijst in te vullen. Als het nodig is of als jullie het graag willen, nodigen we je uit voor een afspraak bij het CJG. Tijdens de afspraak worden de ogen, lengte en gewicht gemeten. De jeugdverpleegkundige of jeugdarts neemt de vragenlijst die jullie van tevoren hebben ingevuld kort met jullie door. Hebben jullie vragen, dan is hier ook tijd voor.

Inloopspreekuren op school

Op veel scholen zijn er inloopspreekuren van het CJG, waar jij en je kind binnen kunnen lopen met vragen of een afspraak kunnen maken. Informeer op de school van je kind op welke dagen en tijden er iemand van het CJG aanwezig is.

Eerste klas

Bij elke school is er een verpleegkundige van het CJG. Hij of zij stelt zich in de klas van je kind voor en vertelt wanneer hij of zij op school is. Jongeren zijn altijd welkom als ze vragen of zorgen hebben.

Tweede klas

In de tweede klas van de middelbare school vullen alle kinderen een vragenlijst in. We willen graag weten hoe het met hun gezondheid gaat en hebben extra aandacht voor sombere gedachten en gevoelens. Als we in de vragenlijst lezen dat er vragen of zorgen zijn, word de jongere uitgenodigd voor een gesprek met een medewerker van het CJG. Soms is één gesprek genoeg. Soms zijn er meer gesprekken nodig of is er een verwijzing nodig voor andere hulp. Dit gaat altijd in overleg met de jongere en ouders/verzorgers.

Vierde klas

In de vierde klas van de middelbare school vullen alle kinderen een vragenlijst in. De vragenlijst gaat onder andere over gezondheid, gezonde leefstijl en middelengebruik. Ziet de verpleegkundige in de vragenlijst dat er vragen of zorgen zijn, dan nodigt ze de jongere uit om dit samen te bespreken.

HPV vaccinatie

In het jaar dat meisjes 13 jaar worden, krijgen ze een uitnodiging om de HPV prik tegen baarmoederhalskanker te halen. Deze vaccinatie bestaat uit 2 inentingen (met een halfjaar ertussen). Voor een zo goed mogelijke bescherming is het belangrijk dat meisjes alle inentingen halen. Op de website van het Rijksvaccinatieprogramma vind je meer informatie over de HPV prik.

Meningokokken vaccinatie

In het jaar dat jongeren 14 worden, krijgen ze een uitnodiging om de meningokokken vaccinatie te halen. Deze inenting beschermt tegen de meningokokkenziekte. Op de website van het Rijksvaccinatieprogramma vind je meer informatie over de meningokokken prik.

Samenwerking met jeugdhulp

De jeugdverpleegkundigen en jeugdartsen werken samen met jeugd- en gezinscoaches in een CJG team. Indien nodig kunnen zij een jeugd- en gezinscoach vragen om mee te denken. Dit bespreken zij altijd eerst met de ouder(s). Meer informatie over jeugdhulp.

Aanmelden voor prenatale zorg?

Het is belangrijk dat een ouder/verzorger zich goed voorbereidt op de bevalling en de komst van een baby. Soms zijn er dingen die het opgroeien of de opvoeding van het kind negatief kunnen beïnvloeden, zoals zorgen om financiële zaken, opvang mogelijkheden of vragen over de periode na de geboorte. Een jeugdverpleegkundige van het CJG kan dan één of meerdere keren op bezoek gaan tijdens de zwangerschap om de ouder(s)/verzorger(s) te ondersteunen. Deze zorg is gratis. Wil je een ouder/verzorger aanmelden? Klik hier voor onze contactgegevens.

Aanmelden voor Stevig Ouderschap?

‘Stevig Ouderschap’ is voor ouders met een pasgeboren baby die, om wat voor reden dan ook, extra hulp bij de opvoeding prettig vinden. Bijvoorbeeld een luisterend oor, tips of adviezen. De jeugdverpleegkundige van het CJG komt in de eerste anderhalf jaar na de geboorte ongeveer 6 keer bij de ouders thuis. De kosten worden betaald uit gemeentelijke financiering. We vragen de ouder(s) om eerst een korte vragenlijst in te vullen. Met de vragenlijst kunnen we bepalen of ‘Stevig Ouderschap’ bij deze ouder(s) past. Wil je een ouder/verzorger aanmelden? Klik hier voor onze contactgegevens.

Advieslijn

Voor vragen kan je via telefoonnummer 010 24 23 200 bellen naar de advieslijn. De advieslijn van jeugdverpleegkundigen is bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 13:00 tot 16:00 uur.