Coaching on the Job is een effectieve manier om kinderen met opgroei- en ontwikkelproblemen in de kinderopvang eerder op te merken en de pedagogisch medewerkers te ondersteunen bij de begeleiding van deze kinderen. Zo kan de kinderopvang kinderen met lichte opgroei- en ontwikkelproblemen op de eigen locatie helpen en kan voorkomen worden dat zwaardere vormen van hulp nodig zijn.

Een professional van het CJG ondersteunt en begeleidt de pedagogisch medewerkers van de kinderopvang om hun kennis en vaardigheden te vergroten, zodat zij bijzonder gedrag van kinderen in de groep eerder opmerken en hiermee om leren gaan.

Hoe werkt Coaching on the Job?

De professional van het CJG is op afgesproken momenten aanwezig in een groep op de kinderopvang. De professional ondersteunt de pedagogisch medewerkers op het moment dat er vragen zijn over het gedrag van een kind of gedrag van een groep. Hij of zij kan uitleg geven over het gedrag en de mogelijkheden van het kind/de groep en hoe de pedagogisch medewerkers hiermee om kunnen gaan.

Wordt er gedrag opgemerkt waar een specifieke aanpak voor nodig is, op de kinderopvang en ook thuis? Dan wordt er met de leidinggevende en het team overlegd hoe de communicatie naar ouders zal gaan en wordt er een plan van aanpak gemaakt.

Successen

Successen van Coaching on the Job, genoemd door pedagogisch medewerkers:

  • Meedenken over andere manieren van begeleiding van een kind
  • Samen een stappenplan maken
  • Bruikbare tips
  • Tips hoe je ouders kunt benaderen
  • Het is fijn om de kennis van de professional te gebruiken bij kinderen waar zorgen over zijn
  • Opvallend gedrag goed kunnen opmerken en observeren

Aanmelden

Voor meer informatie en aanmelden kun je contact met ons opnemen.