Visie
“Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Capelle aan den IJssel streeft ernaar dat ieder kind, met meer of minder belemmeringen, gezond en veilig mag opgroeien. In een warm en veilig gezin en in een inspirerende buurt. Goed begeleid en gesteund in zijn of haar ontwikkeling naar volwassenheid door de ouders. Opvoeden doe je samen en de professional van het CJG ondersteunt de ouders, de jongere en andere professionals met passende informatie, advies en hulp. Dichtbij en om de hoek, zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig.”

Wil je een kind of gezin aanmelden voor jeugdhulp? Klik hier

Missie

Het CJG heeft de missie:

  • Bevorderen van de gezondheid en veiligheid van de jeugdige in de opvoedsituatie waarin hij of zij opgroeit
  • Waar nodig ondersteuning bieden bij het opvoeden en opgroeien van kinderen, bij het gezin thuis, in de buurt of op school
  • Fungeren als toegangspoort van waaruit alle vormen van jeugdhulp toegankelijk zijn

Werkwijze

Jeugdhulp en jeugdgezondheidszorg samen: een integrale aanpak

Bij CJG Capelle aan den IJssel werken professionals van jeugdhulp en jeugdgezondheidszorg samen onder één dak. De professionals werken samen in vier wijkgerichte CJG-teams. Deze combinatie is (vrijwel) uniek in Nederland en biedt veel mogelijkheden wat betreft vroegtijdige hulp en preventie. Zo gaan professionals van jeugdgezondheidszorg en jeugdhulp bijvoorbeeld samen op huisbezoek en zijn zij gezamenlijk contactpersoon voor scholen in Capelle aan den IJssel.

Jeugdgezondheidszorg

De jeugdgezondheidszorg heeft alle kinderen van 0 tot 18 jaar in beeld. Zij volgen, via de standaard contactomenten volgens het Landelijk Professioneel Kader, de groei en ontwikkeling van deze kinderen. Daarbij komen zij aan huis. Denk hierbij aan prenatale huisbezoeken, geboortehuisbezoeken, extra zorg huisbezoeken, Stevig Ouderschap en bemoeizorg. Daarnaast voert de jeugdgezondheidszorg het Rijksvaccinatieprogramma uit. Meer informatie over het Rijksvaccinatieprogramma is te vinden op de website van het RIVM.

Jeugdverpleegkundigen en jeugdartsen geven voorlichting, advies en informatie en kijken daarbij medisch, (psycho-)sociaal en kind- en gezinsgericht. Er is veel aandacht voor vroegsignalering en een zo preventief mogelijke aanpak.

Jeugdhulp

Jeugd- en gezinscoaches werken in de wijk om opvoeders en/of jeugdigen te ondersteunen bij vraagstukken rondom opvoeden en opgroeien. Bij het CJG is veel ervaring, kennis en expertise waardoor goed kan worden aangesloten op de vraag. Bijvoorbeeld expertise op het gebied van licht verstandelijke beperking (LVB) en ervaring met de methodiek Video Home Training (VHT). De jeugd- en gezinscoaches werken oplossingsgericht: zij gaan uit van de eigen kracht van het gezin.

Ook verwijzen zij, in overleg met een expert, door naar specialistische zorg als de problematiek van het gezin hierom vraagt. De jeugd- en gezinscoach houdt in dit geval de casusregie over het gezin om te volgen of de beoogde resultaten van het gezin bij de specialistische zorg behaald worden. De specialistische zorg kan zowel lokaal als regionaal ingekocht zijn. Klik hier om meer te lezen over specialistische zorg/beschikkingen.

Experts

In ieder CJG team werken jeugd- en gezinspsychologen en orthopedagoog-generalisten. Zij denken mee met de CJG professionals en bieden waar nodig screening, diagnostiek en behandelingen voor psychologische problemen.

GIZ-methodiek

De professionals van het CJG werken volgens de methode ‘Gezamenlijk Inschatten Zorgbehoeften’ (GIZ). Bij deze methodiek wordt samen met het gezin in kaart gebracht wat er goed gaat, waar er vragen of zorgen zijn en wat er nodig is in het gezin. Het kind staat hierbij centraal.

Om als kind gezond en veilig op te kunnen groeien, zijn veel factoren van invloed. Samen met het gezin kijken we naar de ontwikkeling van het kind, de opvoeding en de omgeving waar het kind opgroeit.

Meer informatie over de GIZ-methodiek vind je op de website van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ).

Hoe komt een gezin of jeugdige bij het CJG?

Ouders, verzorgers, jeugdigen en professionals kunnen zelf contact opnemen met het CJG door middel van het contactformulier op onze website, door langs te komen bij een inloopspreekuur, door naar het CJG te bellen of een e-mail te sturen. Klik hier voor onze contactgegevens.

Daarnaast komen gezinnen en jeugdigen ook bij het CJG via de reguliere onderzoeken bij jeugdgezondheidszorg of door verwijzing van derden, zoals de school, het kinderdagverblijf, de huisarts of de psycholoog.

Uitgebreid trainingsaanbod

Het CJG biedt verschillende gratis trainingen aan voor ouders, verzorgers en jeugdigen.

Bekijk het trainingsaanbod

Coaching on the Job

Kinderen en ouders krijgen bij voorkeur in hun eigen leefomgeving de begeleiding en hulp die nodig is. ‘Coaching on the Job’ is een effectieve manier die het CJG inzet om kinderen met opgroei- en ontwikkelproblemen in de kinderopvang in een vroeg stadium te signaleren en de pedagogisch medewerkers van de kinderopvang te ondersteunen bij de begeleiding. Lees meer over Coaching on the Job.

Nieuws

Lees de CJG krant online!

Ieder jaar brengen wij in september een CJG krant uit. De krant wordt huis-aan-huis verspreid ...

Denk mee over robots bij het CJG

In 2019 heeft het CJG drie robots gekocht. Samen met Universiteit Utrecht doen we de komende j ...

Ouderportaal tijdelijk niet bereikbaar

Door een technische storing werkt het ouderportaal op dit moment helaas niet. We doen ons uite ...

Maatregelen coronavirus (laatst bijgewerkt: 26 augustus 2020)

Ook bij het CJG nemen we maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Hieron ...

Tip: jongerenhulponline.nl

Voel je je gespannen, angstig of somber? Maak je je zorgen over school, familie of werk? Ben j ...

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

Meld je aan voor de digitale nieuwsbrief voor professionals! De nieuwsbrief wordt eens per kwartaal verzonden.

Een kijkje achter de schermen

Wat gebeurt er allemaal bij het CJG? Hoe gaat bijvoorbeeld een Rots en Water training? Wat doet de jeugdverpleegkundige op de middelbare school? En hoe gaat het als een jeugd- en gezinscoach bij ouders thuis komt?

Neem een kijkje achter de schermen

Podcastseries

Hoe is het om vader of moeder te zijn? Waar moeten ouders aan wennen in het begin? En wat valt eigenlijk wel mee? In onze vijfdelige podcastserie ‘Over Ouderschap’ hoor je tien ouders vertellen over hun ervaringen als ouder.

In 2020 zijn we gestart met een nieuwe podcastserie: ‘Ouders over hulp vragen’, waarin ouders vertellen over de hulp die zij bij opvoeden hebben gekregen.

Ga naar de podcastseries

Associatie Wijkteams

Het CJG is aangesloten bij de Associatie Wijkteams.

Lees meer over de Associatie Wijkteams

Publicaties

Jaarverslag 2018

Bekijk de samenvatting van ons jaarverslag 2018 of lees het volledige jaarverslag van 2018.

Kan je de documenten van het jaarverslag niet goed lezen, bijvoorbeeld omdat je een hulpprogramma gebruikt? Vraag een tekstuele versie aan via toegankelijkheid@cjgcapelle.nl 

Infographic MKBA 2017

Het CJG heeft in 2017 een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) laten uitvoeren. Bekijk de samenvatting van de MKBA in een infographic.

ISO-gecertificeerd

CJG Capelle aan den IJssel is sinds 13 oktober 2016 gecertificeerd voor de norm ISO 9001:2015. Het CJG is daarvoor gecontroleerd door een externe onafhankelijke organisatie (Lloyd’s, LRQA). Ieder jaar wordt het CJG opnieuw getoetst. Wat betekent deze norm?

Klik hier voor meer informatie over ISO 9001:2015

Informatie over scheiden

Gaan ouders uit elkaar? Klik hier voor informatie over scheiden voor professionals, ouders, verzorgers, kinderen en jongeren. Inclusief informatie over de hulp die het CJG kan bieden.

Wij zijn sponsor van het 'BeterBoek' van het IJsselland ziekenhuis in Capelle aan den IJssel Wij zijn sponsor van Surfkids van winter 2019 tot winter 2020