Stevig Ouderschap is voor ouders met een pasgeboren baby die, om wat voor reden dan ook, net dat beetje extra hulp bij de opvoeding prettig vinden. Bijvoorbeeld in de vorm van een luisterend oor, tips of adviezen.

Een Stevig Ouderschap-verpleegkundige van CJG Capelle komt in de eerste anderhalf jaar na de geboorte van het kind ongeveer 6 keer bij de ouder(s) thuis langs. Ouders bepalen zelf welke onderwerpen zij met de verpleegkundige willen bespreken. Sommige ouders luchten hun hart, omdat ze het gevoel hebben er alleen voor te staan of twijfelen of ze het wel goed doen. Andere ouders willen graag informatie om de ontwikkeling van hun kind goed te kunnen volgen en stimuleren.

Deelname aan Stevig Ouderschap is gratis. De kosten van de huisbezoeken worden betaald uit gemeentelijke financiering. Om deze financiering zo goed mogelijk te besteden wordt vooraf aan ouders gevraagd om een korte vragenlijst in te vullen. Met behulp van deze vragenlijst wordt vastgesteld of ouders in aanmerking komen voor deelname aan Stevig Ouderschap.

Meer informatie

Voor meer informatie kun je bij de jeugdverpleegkundige of jeugdarts van het CJG terecht. Klik hier voor onze contactgegevens. Op internet kun je meer vinden bij: www.stevigouderschap.nl