De jeugd- en gezinscoaches bieden kinderen, jongeren en ouders verschillende vormen van coaching bij vragen in de sociale en emotionele ontwikkeling en bij het opvoeden. Dit middels methodieken als oplossingsgericht werken en ‘werken met beelden’. Bij problematiek rondom de scheiding van ouders worden interventies gericht op het kind of juist op het ouderschap ingezet. De jeugd- en gezinscoaches werken oplossingsgericht: zij gaan uit van de eigen kracht van het gezin. De HBO geschoolde jeugd- en gezinscoaches zijn geregistreerd als jeugdzorgwerker (SKJ) en daarnaast geschoold in diverse methodieken.

Ook verwijzen de jeugd- en gezinscoaches, in overleg met een expert, door naar specialistische zorg als de problematiek van het gezin hierom vraagt. De jeugd- en gezinscoach houdt in dit geval de casusregie over het gezin om te volgen of de beoogde resultaten van het gezin bij de specialistische zorg behaald worden. De specialistische zorg kan zowel lokaal als regionaal ingekocht zijn.

Lees meer over specialistische zorg/beschikkingen

Veiligheid

Daar waar er zorgen zijn over veiligheid en ouders bereid zijn om hulp te krijgen om die veiligheid te herstellen zetten we vaak intensievere zorg in. Daarbij hanteren we de methode ‘Signs of Safety’. Die methodiek helpt om samen, gezin, netwerk en professionals, te werken aan het herstellen van veiligheid.

Contact

De jeugd- en gezinscoaches werken, samen met collega’s van jeugdgezondheidszorg, in vier wijkteams. De teams zijn verdeeld over de volgende wijken:

  • Oostgaarde: postcodes 2904 en 2905
  • Middelwatering: postcodes 2902 en 2903
  • Schollevaar: postcodes 2907 en 2908
  • West-Capelle: postcodes 2901, 2906 en 2909

Als ouders, verzorgers of jongeren een hulpvraag hebben, dan kunnen zij het contactformulier op de contactpagina invullen of telefonisch contact met ons opnemen via het telefoonnummer 010 – 24 23 200 (op werkdagen tussen 9:00 en 17:00 uur). Er zijn ook verschillende inloopspreekuren in de wijk.

Wil je als professional een gezin bij ons aanmelden? Ook dat kan via het contactformulier.

Inloopspreekuren

Bij een inloopspreekuur kunnen ouders, verzorgers, jongeren én professionals zonder afspraak bij een jeugd- en gezinscoach binnenlopen om een vraag te stellen of een afspraak te maken. Op deze pagina vind je een overzicht van alle inloopspreekuren jeugdhulp.

Werken met beelden

Bij gezinnen die spanning of problemen ervaren in de opvoeding, kan de methodiek ‘Werken met beelden’ ingezet worden.

Lees meer over Werken met beelden

Maak je eigen plan

Voor alle gezinnen geldt dat er tijden zijn dat het goed gaat en dat het minder goed gaat. In situaties dat het wat minder gaat is het voor ouders niet altijd duidelijk hoe zij dit kunnen veranderen. Toch heeft het altijd zin daarover na te denken. Wanneer het gezin er alleen niet meer uitkomt, zullen mensen om hen heen, die het belangrijk vinden dat het goed gaat met het gezin, graag willen meedenken. De eerste stap, eerlijk zeggen wat er aan de hand is, kan moeilijk zijn. Toch is het de moeite waard! Het gezin en de mensen om hen heen kennen de situatie het best en met elkaar komen er vaak snel goede ideeën boven.

Vanaf 2015 is het zo dat gezinnen bij problemen in de opvoeding het recht hebben om een eigen plan te maken: een familiegroepsplan. Het gezin kan samen met de mensen die hen goed kennen werken aan oplossingen die het beste bij hen passen. Als daarbij ook hulpverlening nodig is, neemt de hulpverlener vervolgens het familiegroepsplan als uitgangspunt voor verdere hulpverlening. Klik hier voor het stappenplan familiegroepsplan om gezinnen op weg te helpen. Een CJG professional kan het gezin hierbij, indien gewenst, ondersteunen.

Experts

In ieder CJG-team werken jeugd- en gezinspsychologen en orthopedagoog-generalisten. Zij denken mee en adviseren de jeugdverpleegkundigen en jeugd- en gezinscoaches bij complexe situaties. Indien nodig bieden zij screening, diagnostiek en behandeling voor psychologische problemen. De jeugd- en gezinscoach of jeugdverpleegkundige bespreekt dit altijd met de ouders/verzorgers.

Onze experts hebben brede kennis en expertise over veel onderwerpen, onder andere: kennis van licht verstandelijke beperking (LVB), kinder- en jeugdpsychiatrie, pedagogische problemen, gezondheidszorg en diverse specialistische behandelmethoden.

Meer informatie over screening, diagnostiek en behandeling