Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor dyslexiezorg.

Wanneer een leerling erg veel moeite heeft met (technisch) lezen en spellen dan geeft dat zorgen. Er zou sprake kunnen zijn van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED). Het is van groot belang dat deze leerling snel onderzocht wordt en wanneer passend ook behandeling krijgt aangeboden.

Jeugdwet

Vanuit de Jeugdwet is er vergoeding beschikbaar voor zowel het dyslexie onderzoek als de dyslexie behandeling. Niet alle leerlingen komen in aanmerking. Het leerlingdossier moet voldoen aan de criteria voor aanmelding en alleen bij de diagnose EED wordt behandeling vergoed. Een leerling kan dan wel dyslectisch zijn, maar komt pas in aanmerking voor vergoede zorg als hij of zij tot de 4% slechtste lezers behoort.

Toeleiding naar dyslexiezorg

Het CJG is in Capelle aan den IJssel verantwoordelijk voor de toeleiding naar vergoede dyslexiezorg. Het schoolbestuur heeft de taak om bij een vermoeden van EED een geldig schooldossier over de leerling op te bouwen conform het Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling 2.0. Klik hier om het leerlingdossier te downloaden.

Het leerlingdossier wordt door de school naar CJG Capelle aan den IJssel verstuurd via mailadres aanmeldingeed@cjgcapelleaandenijssel.nl, waarna het wordt beoordeeld door Blick Expertise. Afhankelijk van de beoordeling wordt een beschikkingsbrief opgesteld of een (voorlopige) afwijzingsbrief. Als er voldaan wordt aan de criteria voor vergoed onderzoek dan wordt er een beschikking afgegeven. Mocht er uit het onderzoek de diagnose EED volgen, dan wordt ook de behandeling vergoed.

De zorg om een leerling met niet ernstige dyslexie blijft een verantwoordelijkheid van het onderwijs.

Heb je moeite met het lezen/invullen van het leerlingdossier vanwege toegankelijkheidsproblemen? Bijvoorbeeld omdat je een hulpprogramma gebruikt? Neem dan contact met ons op via toegankelijkheid@cjgcapelle.nl 

Aanbieders dyslexiezorg

Dyslexiezorg wordt in zorg in natura (ZIN) geboden. CJG Capelle heeft met de volgende aanbieders contracten gesloten voor vergoedde dyslexiezorg:

 1. Leestalent
 2. Opdidakt
 3. RID
 4. BTSW

Belangrijkste criteria voor aanmelding ter beoordeling

 • De leerling woont in de gemeente Capelle aan den IJssel.
 • De leerling gaat naar het basisonderwijs en is minimaal 7 jaar en maximaal 12 jaar oud.
 • De leerling heeft minimaal 15 maanden leesonderwijs vanaf groep 3 aangeboden gekregen.
 • De leerling behaalde op de 3 laatste hoofdmeetmomenten een E-score voor technisch lezen (DMT) óf de leerling behaalde op de 3 laatste hoofdmeetmomenten een E-score voor spelling én een lage D-score (laagste 16%) voor technisch lezen (DMT). Een V-score op technisch lezen of spelling graag omzetten naar een A t/m E-score. Een V-score is niet automatisch een E-score.
 • De leerling is didactisch resistent. De leerling moet gedurende minimaal twee periodes van 10-12 weken gerichte begeleiding voor lezen en/of spelling hebben ontvangen op ondersteuningsniveau 2 (extra zorg in de groepssituatie door de leerkracht; zwakste 25% van de leerlingen) én ondersteuningsniveau 3 (specifieke interventies uitgevoerd en/of ondersteund door de professional in of buiten de school; zwakste 10% van de leerlingen).
 • Als er sprake is van andere problematiek (co-morbiditeit) dan moet deze problematiek onder controle zijn, zodat deze het onderzoek en/of de behandeling niet beïnvloedt. Het lees-/spellingprobleem dient te allen tijde op de voorgrond te staan.
 • Het is belangrijk dat gebruik wordt gemaakt van de juiste normgroep wanneer er sprake is van een doublure.