Wanneer een leerling erg veel moeite heeft met (technisch) lezen en spellen dan geeft dat zorgen. De leerling zou Ernstige Dyslexie (ED) kunnen hebben. Het is belangrijk dat deze leerling snel onderzocht wordt en, als het nodig is, ook behandeling krijgt aangeboden.

Dyslexiezorg aanvragen

Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor dyslexiezorg. Het CJG is in Capelle aan den IJssel verantwoordelijk voor de toeleiding naar vergoede dyslexiezorg. Dat betekent dat een onderzoek of behandeling voor dyslexie via het CJG moet worden aangevraagd.

Het schoolbestuur heeft de taak om bij een vermoeden van ED een geldig schooldossier over de leerling op te bouwen volgens het Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling 3.0. Klik hier om het leerlingdossier te downloaden. Het leerlingdossier wordt door de school naar CJG Capelle aan den IJssel verstuurd via mailadres aanmeldingeed@cjgcapelleaandenijssel.nl. Daarna wordt het beoordeeld door Blick Expertise.

Als Blick Expertise besluit dat verder onderzoek nodig is om te bepalen of de leerling ED heeft, dan wordt dit onderzoek vergoed. Hiervoor ontvangt het gezin een ‘beschikking’. Als er uit het onderzoek komt dat de leerling ED heeft, dan wordt ook de behandeling vergoed. Ook daarvoor krijgt het gezin een beschikking. In de beschikking staat waar het kind recht op heeft.

Als het leerlingdossier niet voldoet aan de voorwaarden, dan ontvangt het gezin een (voorlopige) afwijzingsbrief.

De zorg om een leerling met niet ernstige dyslexie blijft een verantwoordelijkheid van het onderwijs.

Heb je moeite met het lezen/invullen van het leerlingdossier vanwege toegankelijkheidsproblemen? Bijvoorbeeld omdat je een hulpprogramma gebruikt? Neem dan contact met ons op via toegankelijkheid@cjgcapelle.nl 

Recht op vergoeding

Vanuit de Jeugdwet is er vergoeding beschikbaar voor zowel het dyslexie onderzoek als de dyslexie behandeling. Niet alle leerlingen hebben hier recht op. Het leerlingdossier moet voldoen aan de voorwaarden voor aanmelding. En alleen bij de diagnose ED wordt de behandeling vergoed. Een leerling kan dan wel dyslectisch zijn, maar heeft pas recht op vergoede zorg als hij of zij bij de 4% slechtste lezers hoort.

Belangrijkste voorwaarden voor aanmelding

 • De leerling woont in de gemeente Capelle aan den IJssel.
 • De leerling gaat naar het basisonderwijs en is minimaal 7 jaar en maximaal 12 jaar oud.
 • De leerling heeft minimaal 15 maanden leesonderwijs vanaf groep 3 aangeboden gekregen.
 • In de doorverwijzing vanuit het onderwijs moet er in ieder geval sprake zijn van ernstige woordleesproblemen. Leerlingen moeten op drie opeenvolgende hoofdmeetmomenten voor woordlezen (DMT) een V-score of E score behalen (laagste 10% normgroep). Daarnaast kan er sprake zijn van een (ernstig) spellingprobleem, maar voor doorverwijzing naar de vergoede zorg wordt hier niet naar gekeken.
 • De leerling is didactisch resistent. De leerling moet gedurende minimaal twee periodes van 10-12 weken gerichte begeleiding voor lezen hebben ontvangen op ondersteuningsniveau 2 (extra zorg in de groepssituatie door de leerkracht; zwakste 25% van de leerlingen) én ondersteuningsniveau 3 (specifieke interventies uitgevoerd en/of ondersteund door de professional in of buiten de school; zwakste 10% van de leerlingen).
 • In de doorverwijzing en diagnostiek is de aanwezigheid van een andere ontwikkelingsstoornis (comorbiditeit) geen reden om niet in aanmerking te komen voor vergoede dyslexiezorg. Hierbij is de voorwaarde dat de ontwikkelingsstoornis geen negatieve invloed heeft op de behandeling van het leesprobleem.
 • Het is belangrijk dat gebruik wordt gemaakt van de juiste normgroep wanneer er sprake is van een doublure.

Veranderingen sinds januari 2022

Sinds 1 januari 2022 is er wat veranderd in de vergoedingsregeling dyslexie voor kinderen tot en met 12 jaar. Dat komt doordat op die datum het nieuwe Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling 3.0 is ingevoerd. Dit nieuwe protocol heeft gevolgen voor welke kinderen recht hebben op vergoede dyslexiezorg. In het protocol zijn regels vastgesteld voor doorverwijzing, onderzoek en behandeling bij dyslexie. Twee regels over doorverwijzing zijn veranderd. Eén regel is soepeler geworden, de andere strenger.

Soepeler

Tot januari 2022

 • Er werd gesproken van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED)
 • Een kind had alleen recht op een vergoede behandeling als er naast de dyslexie geen andere stoornis was. Of als de andere stoornis ‘onder controle’ was.

Vanaf januari 2022

 • Er wordt gesproken van Ernstige Dyslexie (ED)
 • Een kind kan ook recht hebben op een vergoede behandeling als hij of zij naast de dyslexie een andere stoornis heeft. De voorwaarde is wel dat de stoornis geen negatieve invloed heeft op de behandeling.

Strenger

Tot januari 2022

Een kind had recht op een vergoede behandeling voor dyslexie bij deze scores:

 • Woordlezen: V-(min)-score of E-score (laagste 10%)
 • Woordlezen: V-score of lage D-score (laagste 20%) + Spelling: V-(min)-score of E-score (laagste 10%)

Vanaf januari 2022

Een kind heeft alleen recht op een vergoede behandeling voor dyslexie bij deze score:

 • Woordlezen: V-(min)-score of E-score (laagste 10%)

Aanbieders dyslexiezorg

Dyslexiezorg wordt in zorg in natura (ZIN) geboden. CJG Capelle heeft met de volgende aanbieders contracten gesloten voor vergoede dyslexiezorg:

 1. Leestalent
 2. Opdidakt
 3. RID
 4. BTSW