Het CJG heeft een cliëntenraad. De cliëntenraad bestaat uit vier volwassenen en twee jongeren. 

De cliëntenraad is verbonden aan het CJG, maar geheel onafhankelijk. Zij komen op voor de belangen van alle ouders en jeugdigen die zorg of hulp van het CJG ontvangen. Ouders en jeugdigen kunnen hun ervaring en mening met de cliëntenraad delen. Op basis daarvan kunnen zij het CJG gevraagd en ongevraagd advies geven. Hierdoor kan de zorg en hulp mogelijk nog beter worden.

De cliëntenraad heeft een eigen e-mailadres waarop zij te bereiken zijn: craadcjgcapelle@gmail.com