Het kan zijn dat een kind een andere vorm van jeugdhulp nodig heeft dan wat wij bij het CJG aanbieden. Een professional van het CJG kijkt dan samen met het gezin naar de situatie en stemt met hen af welke hulp het meest passend is. Dat kan betekenen dat er gekozen wordt om specialistische jeugdhulp in te zetten. Daarvoor zal het CJG een beschikking opstellen.

Ben je jeugdhulpaanbieder en wil je een beschikking aanvragen voor een jeugdige? Klik dan hier

Voor de inzet van specialistische jeugdhulp heeft de gemeente afspraken gemaakt met verschillende jeugdhulpaanbieders. Klik hier voor een lijst met gecontracteerde aanbieders.

In sommige situaties kan een gezin een PGB krijgen. Lees meer over het PGB jeugdhulp in de folder.
Klik hier om de uurtarieven voor gemeente Capelle aan den IJssel en het maximum uurtarief per vorm van zorg te bekijken.

De gemeente Capelle aan den IJssel is verantwoordelijk voor de jeugdhulp aan Capelse kinderen en jongeren als de ouders die gezag hebben in Capelle wonen. Als de ouders die gezag hebben in verschillende gemeenten wonen of als de ouders geen gezag hebben, dan dan gelden andere stappen om te bepalen welke gemeente verantwoordelijk is. Neem voor meer informatie contact op met het CJG.

Een gezin heeft een beschikking en zij gaan verhuizen

Als er een beschikking is voor een gezin en zij gaan verhuizen, dan moeten zij dit doorgeven aan het CJG. Indien nodig dragen we, altijd in overleg met het gezin, de beschikking over aan de nieuwe gemeente.

Wat als het kind 18 jaar wordt?

Als het kind 18 jaar wordt dan kan de hulp geboden worden in de volwassenzorg. De CJG professional kan het gezin ondersteunen bij het bepalen waar zij zorg moeten aanvragen en kan, indien nodig, ook ondersteunen bij deze aanvraag. In sommige situaties kan ook na de 18e verjaardag jeugdhulp ingezet worden. Dat zijn situaties waarin:

  • de jeugdhulp gestart is voor de 18e verjaardag van het kind;
  • voor de 18e verjaardag van het kind besloten is dat voortzetting van jeugdhulp passend en noodzakelijk is;
  • is bepaald dat na beëindiging van jeugdhulp die was gestart vóór de 18e verjaardag, binnen een termijn van een half jaar hervatting van de jeugdhulp noodzakelijk is.

Het CJG geeft namens de gemeente Capelle aan den IJssel de beschikkingen af. Dit doen wij altijd binnen de kaders van de Jeugdwet, de verordening jeugdhulp en de nadere regels van de gemeente.