Centrum voor Jeugd en Gezin | Capelle aan den IJssel

Prenatale huisbezoeken

Het is belangrijk om je goed voor te bereiden op de bevalling en de komst van je baby. Je kunt vragen hebben over hoe het straks gaat met een baby of er zijn factoren in je gezin aanwezig die het opgroeien of de opvoeding van je (ongeboren) kind(eren) en de ouder-kind relatie negatief kunnen beïnvloeden.

Als je vragen hebt of er als factoren zijn in je gezin die van invloed zijn op de komst van de baby, dan kan een jeugdverpleegkundige één of meerdere huisbezoeken brengen tijdens je zwangerschap.

Je kunt dan samen met haar zoeken naar mogelijke antwoorden op je vragen. Ook kan ze je informatie geven over de bevalling, de periode net na de geboorte, opvang mogelijkheden voor je kind of financiële zaken. Door de antwoorden en informatie ben je beter voorbereid op het ouderschap.

Je kunt je aanmelden bij het CJG, maar je kunt ook worden doorverwezen door de verloskundige, kraamconsulente, jeugd- en gezinscoach, huisarts of gynaecoloog. De huisbezoeken zijn gratis.