Centrum voor Jeugd en Gezin | Capelle aan den IJssel

professionals – prenatale huisbezoeken

Het is belangrijk om je goed voor te bereiden op de bevalling en de komst van een baby. Ouders kunnen vragen hebben over hoe het straks gaat met een baby of er zijn factoren in hun gezin aanwezig die het opgroeien of de opvoeding van het ongeboren kind en de ouder-kind relatie negatief kunnen beïnvloeden.

Als ouders vragen hebben of als er factoren zijn in hun gezin die van invloed zijn op de komst van de baby, dan kan een jeugdverpleegkundige één of meerdere huisbezoeken brengen tijdens de zwangerschap.

Tijdens het huisbezoek zoekt de jeugdverpleegkundige samen met de aanstaande ouder(s) naar antwoorden op hun vragen. Ook kan de jeugdverpleegkundige informatie geven over de bevalling, de periode net na de geboorte, opvang mogelijkheden voor het kind of financiële zaken. Door de antwoorden en informatie zijn ouders beter voorbereid op het ouderschap.

Ouders kunnen zich aanmelden bij het CJG, maar ook worden doorverwezen door de verloskundige, kraamconsulente, jeugd- en gezinscoach, huisarts of gynaecoloog. De huisbezoeken zijn gratis.