Raad van toezicht

De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in het CJG. Daarnaast geeft de raad van toezicht gevraagd en ongevraagd advies en is zij een klankbord voor het bestuur. De leden van de raad van toezicht:

  • De heer W.J. Stuursma (voorzitter) – Manager Marketing en Verkoop Aafje Thuiszorg Huizen Zorghotel Rotterdam
  • De heer J.H.R. van Langerak – Docent Hogeschool Rotterdam
  • De heer E.T.C.M. Meijer – Directeur Palladio Groep B. V.
  • Mevrouw A.G. van der Veen – Directeur basisonderwijs in Zoetermeer

Bestuur

Het bestuur is eindverantwoordelijk voor het besturen van het CJG. Het bestuur legt periodiek verantwoording af aan de gemeente en de raad van toezicht over het gevoerde beleid. Het bestuur bestaat uit de heer Erwin Lots.

Cliëntenraad

De cliëntenraad komt op voor de belangen van alle Capelse ouders en jeugdigen die zorg of hulp van het CJG ontvangen. De cliëntenraad luistert naar ouders en jeugdigen, bezoekt locaties en vergadert met elkaar over thema’s als: klanttevredenheid, communicatie richting ouders/jeugdigen of het beleid van het CJG. Enkele keren per jaar vergadert de cliëntenraad met het bestuur en geeft de cliëntenraad gevraagd en ongevraagd advies.

Heb je ideeën of signalen die je kwijt wilt aan de cliëntenraad? Of wil je actief meedenken en heb je interesse om de cliëntenraad te versterken? Dan kan je contact opnemen via: craadcjgcapelle@gmail.com