Centrum voor Jeugd en Gezin | Capelle aan den IJssel

Nog plekken vrij voor de KIES-groep!

Nog plekken vrij voor de KIES-groep!

De KIES-groep is een spel- en praatgroep voor kinderen van gescheiden ouders. In februari start de KIES-groep voor groep 5 t/m 8. Er zijn nog plekken vrij! 

Direct aanmelden
Aanmelden voor de groep kan via deze link (aanmeldformulier aan de rechterkant), telefonisch via 010 24 23 200 of bij de balie van het CJG. Onze contactgegevens vindt u hier.

Voor groep 5 t/m 8 gaat de KIES-groep van start op 7 februari. Klik hier voor meer informatie en data voor andere groepen.

Meer informatie
KIES staat voor Kinderen In Echtscheiding Situatie. Kinderen kiezen niet voor de scheiding van hun ouders. Het overkomt ze. Hoe ze omgaan met de veranderde situatie kan heel verschillend zijn. Daarom is het belangrijk dat hulp en begeleiding op maat beschikbaar is.

Voor kinderen die een scheiding meemaken verandert er veel. Hun basisveiligheid valt weg. Kinderen vinden het vaak moeilijk om de scheiding te begrijpen en kunnen denken dat het hun schuld is. Bij de spel- en praatgroep KIES kunnen kinderen de scheiding leren begrijpen, een plaats geven en leren omgaan met alles wat ze moeilijk vinden van de scheiding. Kinderen kunnen herkenning en steun vinden bij leeftijdsgenoten die in dezelfde situatie verkeren.

Onderzoek door de Universiteit Utrecht heeft aangetoond dat KIES helpt bij het verwerken van de scheiding en het contact met de ouders verbetert.

Voor wie is de groep?
De KIES-groep is bedoeld voor kinderen van gescheiden ouders. Kinderen kunnen ook deelnemen als de scheiding nog niet definitief is. Er zijn KIES-groepen vanaf groep 1 t/m het voortgezet onderwijs.

Let op: om uw kind aan KIES te laten deelnemen, is schriftelijke toestemming nodig van beide ouders of voogd.

Bijeenkomsten
In kleine groepen en onder begeleiding van KIES-coaches komen de kinderen acht keer één uur bijeen. Hierbij wordt aandacht besteed aan het verwerken van de scheiding en het wennen aan een nieuwe situatie.

Uw betrokkenheid
Voorafgaand aan de KIES-groep is er een informatieavond voor ouder(s)/verzorger(s). Na afloop is er een individueel eindgesprek.

Kosten
Er zijn geen kosten verbonden aan deze groep.