Naar de middelbare school: hoe kun je je kind voorbereiden?

Gaat je kind na de zomervakantie naar de middelbare school? Dat is best even wennen, ook voor jou. Wat kunnen jullie verwachten en hoe kun je je kind voorbereiden? Lees deze tips van Ouders van Nu.

Veranderingen voor jou

De basisschool voelde na al die jaren vertrouwd. Je wist precies wat zich er afspeelde en misschien hielp je actief mee. Op de middelbare school wordt alles anders. Nieuwe gezichten, een nieuw gebouw, een nieuwe stap in het loslaten… Dat kan lastig zijn. Jouw rol is op de middelbare school meer op afstand. Wil je graag meer betrokken zijn, meld je dan aan voor de Ouderraad of Medezeggenschapsraad.

Veranderingen voor je kind

Na de Cito-toets heeft je kind even geen serieuze verplichtingen meer. Alleen de eindmusical en het schoolkamp: een mooie periode om afscheid te nemen van zijn of haar vertrouwde basisschool, leerkrachten en klasgenoten. Maar ook om zich voor te bereiden op de middelbare school. Want er gaat veel veranderen na de zomervakantie. Zo krijgt je kind ineens veel verschillende vakken, meerdere docenten, toetsen, schriftelijke overhoringen en nieuwe klasgenoten. Ook ligt het tempo veel hoger dan op de basisschool en er is veel huiswerk. Daarnaast hoorde je kind op de basisschool bij de oudsten, maar op de middelbare school begint hij of zij weer onderaan: als brugpieper. Dat kan best onzeker maken.

Je kind voorbereiden op de middelbare school

Tips:

  • Een goede voorbereiding begint al bij het kiezen van een middelbare school. Tijdens de open dagen ziet je kind hoe het eraan toe gaat op de toekomstige school. Vraag je kind naar zijn of haar indruk en verwachtingen. Klopt het beeld dat je kind heeft? Vertel ook over je eigen ervaringen en vraag kinderen die al op de middelbare school zitten hoe zij dit vinden
  • Op de basisschool heeft je kind vast al leren plannen en organiseren. Toch kan de hoeveelheid huiswerk op de nieuwe school dit straks best lastig maken. Je kunt je kind vast uitleggen hoe je roosters maakt en je kind leren zijn of haar huiswerk op vaste tijden te maken. Die regelmaat zorgt voor rust, concentratie en discipline
  • De hoeveelheid leerstof is vaak groot. Soms is het niet realistisch om alles in korte tijd uit het hoofd te leren. Leer je kind alvast hoe je samenvattingen kunt maken. Of zoek vast uit waar je een cursus Studievaardigheden of Huiswerkbegeleiding kunt doen
  • Koop samen nieuwe schoolspullen, zoals schriften, een etui, een agenda, kaftpapier en een schooltas
  • Maak de kamer van je kind studieklaar, met ruimte voor de nieuwe boeken en een rustige werkplek
  • Bekijk samen vast de nieuwe boeken
  • Help je kind met boeken kaften
  • Oefen een paar keer samen de weg naar school. Zeker reizen met de trein, tram of bus is wennen
  • Vaak is er voor de zomervakantie al een introductiedag op de middelbare school. Zorg dat je kind daarbij kan zijn
Wennen

Bij sommige kinderen gaat de overgang soepel, andere kinderen hebben meer voorbereiding en tijd nodig om te wennen. Je hoeft niet ongerust te zijn als je kind de eerste maanden moeite heeft om alles bij te benen of heel moe is. Meestal gaat dit vanzelf over.

Gepest op de basisschool?

De overgang naar de middelbare school kan extra moeilijk zijn voor kinderen die op de basisschool gepest worden of andere problemen hebben in de omgang met andere kinderen. Het maken van een goede start is belangrijk om te voorkomen dat deze problemen zich op de nieuwe school herhalen. Onze zomercursus ‘Plezier op School’ kan aanstaande brugklassers daarbij helpen. De cursus is gratis en wordt gegeven op twee aaneengesloten dagen in de zomervakantie. Klik hier voor meer informatie en aanmelden.

Bron: Ouders van Nu

Deel dit artikel: