Centrum voor Jeugd en Gezin | Capelle aan den IJssel

KOPP-groep voor kinderen van ouders met een verslaving of psychische problemen

KOPP-groep voor kinderen van ouders met een verslaving of psychische problemen

Voor jongeren tussen 12 en 15 jaar met ouders die verslavingsproblemen of psychische problemen hebben, bieden we bij het CJG de KOPP-groep aan. Deze groep kan ondersteunend werken. 

Bij de KOPP-groep krijgen jongeren in een ontspannen sfeer de gelegenheid om met andere jongeren, die in een vergelijkbare situatie zitten, gedachten te delen en vragen te stellen. Ze kunnen hier herkenning in vinden en dit kan een steuntje in de rug zijn om met de situatie om te gaan.

‘KOPP’ staat voor Kinderen van Ouders met Psychische- of verslavingsProblemen.

Bijeenkomsten
De training bestaat uit een kennismakingsgesprek met de jongere en zijn/haar ouder(s)/verzorger(s). Daarna zijn er zeven groepsbijeenkomsten zonder ouders, een evaluatiegesprek en mogelijk ook een terugkombijeenkomst.

Tijdens de groepsbijeenkomsten gaan we met elkaar in gesprek aan de hand van een aantal thema’s. De thema’s zijn:

  • Kennismaken en bespreekbaar maken van de thuissituatie
  • Bewust worden van de gevolgen
  • Ziekte-inzicht
  • Uiten van gevoelens
  • Sociale steun
  • Omgaan met lastige situaties
  • Opkomen voor jezelf

Kosten
Er zijn geen kosten verbonden aan de KOPP-groep.

Aanmelden
De KOPP-groep is bedoeld voor jongeren tussen 12 en 15 jaar waarvan tenminste één ouder een verslavingsprobleem of psychische problemen heeft. Aanmelden kan via deze pagina (aanmeldformulier aan de rechterkant). Zodra er voldoende aanmeldingen zijn, kan er een nieuwe groep van start gaan. We hopen in het voorjaar van 2019 met een nieuwe groep te starten!