Centrum voor Jeugd en Gezin | Capelle aan den IJssel

KOPP-groep voor jongeren

KOPP-groep voor jongeren

De KOPP-groep is bedoeld voor jongeren tussen de twaalf en vijftien jaar, waarbij tenminste één ouder een verslavingsprobleem en/of psychiatrisch ziektebeeld heeft. Bij voldoende aanmeldingen gaat de groep van start. Hieronder vindt u meer informatie. 

Kinderen opvoeden valt niet mee wanneer u één van deze problemen heeft. Ook als uw kind gezond is en verder een normale ontwikkeling doormaakt, kan het iets van de problemen in de gezinssituatie merken. Uw kind is misschien stiller dan anders of vraagt juist meer aandacht dan gewoonlijk. Het zou kunnen dat uw kind behoefte heeft om erover te praten of met vragen zit.

Praten is soms moeilijk
Het is voor ouders soms moeilijk om met hun kind over de problemen die er zijn te praten. Ouders willen het liefst dat hun kind zo onbezorgd mogelijk opgroeit en zullen daar ook alles aan doen. Als u zich als ouder(s) realiseert dat de psychische- of verslavingsproblemen van uzelf of uw partner ook invloed kunnen hebben op uw kind, is dat vaak moeilijk te aanvaarden. Door de zorgen die er zijn is er ook minder tijd om aandacht aan kinderen te besteden.

Bovendien is het aan kinderen moeilijk uit te leggen wat er aan de hand is. Het is belangrijk dat ze goede en begrijpelijke informatie krijgen en hun gevoelens kunnen uiten. Gebeurt dit niet, dan kunnen ze gaan fantaseren en bijvoorbeeld zichzelf de schuld geven dat vader of moeder problemen heeft. Het is voor kinderen fijn om met andere kinderen, die ongeveer in dezelfde situatie zitten, in een groep bij elkaar te komen. Bovendien blijkt dat het kinderen goed doet als ze in een groep merken niet de enige te zijn.

Kinderen kunnen zich schamen voor het gedrag van de ouder(s) of ze voelen zich bijvoorbeeld schuldig omdat zij de ouder(s) niet kunnen helpen. Omdat de aandacht vaak uitgaat naar de problemen van de ouder(s), komen kinderen soms te weinig of niet meer toe aan hun eigen ontwikkeling.

Herkenning
Tijdens de KOPP-groep willen wij de kinderen vooral in een ontspannen sfeer de gelegenheid geven om ervaringen met elkaar uit te wisselen. Bij andere kinderen die in een vergelijkbare situatie verkeren, kunnen ze wellicht herkenning vinden. Dit schept een veilige sfeer, waardoor ze gemakkelijker kunnen praten over hun eigen gedachten en vragen. Voor het kind kan dit mogelijk een steuntje in de rug zijn om met de situatie om te gaan.

Programma
De KOPP-groep komt zeven keer wekelijks bij elkaar. Een bijeenkomst duurt ongeveer vijf kwartier en bestaat uit: iets eten en drinken, uitwisselen van ervaringen in een kringgesprek, bezig zijn met een thema en afsluiting met een ontspannende activiteit.

Thema’s die aan bod komen zijn: kennismaken, bewustwording, erkennen en uiten van gevoelens, ziekte-inzicht, sociale steun, omgaan met lastige situaties en opkomen voor jezelf.

Aanmelden
Aanmelden voor de training kan via het aanmeldformulier (aan de rechterkant van de pagina), via de balie van het CJG of telefonisch. Klik hier voor onze contactgegevens. De groep gaat van start zodra er voldoende aanmeldingen zijn.

Kosten
Er zijn geen kosten verbonden aan de KOPP-groep.

Uw betrokkenheid
Als uw kind is aangemeld, wordt u samen met uw kind uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met de begeleiders. Na afloop van de training is er een afrondingsgesprek waar ook ouder(s)/verzorger(s) voor worden uitgenodigd.

Privacy
Alles wat in de groep gebeurt, is vertrouwelijk. Dat betekent dat alles wat de kinderen vertellen ook in de groep blijft. Uiteraard kunt u altijd telefonisch contact opnemen met één van de begeleiders als u vragen heeft.

Heeft u naar aanleiding van dit bericht nog vragen? U kunt altijd contact met ons opnemen.