Kindervriendschappen

Vriendschappen zijn voor elk kind belangrijk. Het is gezellig om vrienden te hebben, maar het is ook goed. Je leert hoe je met elkaar om moet gaan. Uw kind leert veel over zichzelf door met vrienden om te gaan. Vrienden hebben is ook goed voor het zelfvertrouwen. Het geeft steun.

Een beste vriend
Niet ieder kind beleeft vriendschap hetzelfde. Het ene kind wisselt voortdurend van vriendjes, terwijl het andere kind maar één beste vriend of twee hartsvriendinnen heeft. Als ouder kunt u proberen uw kind daarin te steunen en bepaalde vriendschappen stimuleren, maar vriendschap laat zich niet dwingen.

Toezicht
Als uw kind nog jong is en met kinderen speelt die groter en onstuimiger zijn, is het natuurlijk goed om een oogje in het zeil te houden. Probeer aan de andere kant ook niet te voorzichtig te zijn. Door verschillende vriendschappen leert uw kind te delen, te incasseren, ruzie te maken, zich aan te passen en de eigen grenzen te verkennen. Vriendschap betekent samen spelen en saamhorigheid, maar net zo goed teleurstelling en tranen.

Sociale vaardigheden
Vrienden zorgen ervoor dat kinderen erbij horen, een eigen plekje veroveren, zichzelf en hun eigen gevoelens beter leren kennen. Door vriendschappen ontwikkelen kinderen ook hun sociale vaardigheden. Ze leren zich te verbinden met kinderen van dezelfde leeftijd en te verplaatsen in een ander.

De betekenis van vriendschap
Leeftijd heeft invloed op hoe een kind vriendschap beleeft. Jonge kinderen krijgen een duidelijke voorkeur en weten precies met wie ze graag willen spelen. De basis van de vriendschap is dat het kind iemand aardig vindt. In de jaren erna krijgt vriendschap langzamerhand meer inhoud. Voor kinderen uit groep 6, 7 en 8 betekent vriendschap vaak al heel wat meer: een vriend(in) is iemand die je iets kunt toevertrouwen, die je begrijpt en die altijd voor je opkomt.

Het doel van vriendschap
Het doel van vriendschap is niet per se om zo veel mogelijk vriendjes te hebben, maar juist om te ervaren dat het fijn is om te kunnen en te mogen kiezen. U kunt daarom uw kind helpen om zich heen te kijken en zelf te ervaren wie hij of zij nu écht aardig vindt en waarom. Bemiddelen en in contact brengen, dat is de belangrijkste rol voor ouders als het gaat om kindervriendschappen!

Deze informatie is afkomstig van Stichting Opvoeden.nl

Rots en Water training
Vindt uw kind het moeilijk om nieuwe vrienden te maken? Gaat het niet goed op school? De sociale weerbaarheidstraining Rots en Water helpt kinderen om voor zichzelf op te komen en beter met andere kinderen om te gaan. Klik hier voor meer informatie.