Centrum voor Jeugd en Gezin | Capelle aan den IJssel

4 tot 18 jaar

Kinderen van 4 tot 18 jaar worden uitgenodigd voor gezondheidsonderzoeken in groep 2, groep 7 en de eerste klas van de middelbare school. Daarnaast wordt er in de derde klas een themales aangeboden en kunnen kinderen met extra vragen of zorgen een individueel gesprek krijgen. Hieronder vind je meer informatie.

Het gezondheidsonderzoek in groep 2

Klik hier voor een ‘kijkje bij’ het gezondheidsonderzoek in groep 2!

Als je kind in groep 2 zit, krijg je een brief thuis van het CJG waarin je wordt uitgenodigd voor een gezondheidsonderzoek voor je kind. Bij deze uitnodiging worden vragenformulieren meegestuurd. Die formulieren vul je van tevoren in.

Het groep 2 onderzoek is bedoeld om te kijken of je kind zich goed ontwikkelt. Niet alleen lichamelijk, maar ook geestelijk en sociaal. En om vragen die je eventueel hebt over de ontwikkeling en gezondheid van je kind te beantwoorden.

Een jeugdverpleegkundige van het CJG komt van tevoren in de klas van je kind vertellen wie ze is en wat ze doet. Zo bereidt ze je kind al een beetje voor op het onderzoek.

Het onderzoek duurt ongeveer 45 minuten en vindt plaats op het CJG. Tijdens het onderzoek worden de ogen en oren getest, de lengte en het gewicht gemeten en wordt de motoriektest gedaan. De jeugdverpleegkundige of jeugdarts neemt de vragenlijsten die je hebt ingevuld kort met je door. Je kunt het een en ander toelichten of zelf ter sprake brengen als je dat wilt. Het gesprek zal met name gaan over de ontwikkeling en het gedrag van je kind en over de situatie thuis en op school. Na afloop krijg je het groeiboekje basisschoolkind mee.

Het gezondheidsonderzoek in groep 7

Als je kind in groep 7 zit, krijg je een brief thuis van het CJG waarin je wordt uitgenodigd voor een gezondheidsonderzoek voor je kind. Bij deze uitnodiging wordt een vragenformulier meegestuurd. Dit formulier vul je van tevoren in.

Het onderzoek is bedoeld om te kijken of je kind zich goed ontwikkelt. Niet alleen lichamelijk, maar ook geestelijk en sociaal. Het onderzoek duurt ongeveer 30 minuten. Als je vragen hebt over de ontwikkeling en gezondheid van je kind kun je die met de verpleegkundige bespreken. Tijdens het onderzoek worden de ogen, lengte en gewicht gemeten. De jeugdverpleegkundige of jeugdarts neemt de vragenlijst die je hebt ingevuld kort met je door. Je kunt het een en ander toelichten of zelf ter sprake brengen als je dat wilt. Het gesprek zal met name gaan over de ontwikkeling en het gedrag van je kind en de (naderende) puberteit. Na afloop krijg je een boekje over de puberteit mee.

Het gezondheidsonderzoek in klas 1

Als je kind in de eerste klas van de middelbare school zit, wordt hij of zij uitgenodigd voor een gesprek op school met de jeugdverpleegkundige. Hierover word je vooraf geïnformeerd.

Tijdens het gesprek wordt de lengte en het gewicht gemeten. Je kind vult een vragenlijst in die met de jeugdverpleegkundige besproken wordt. Het gesprek zal met name gaan over hoe je kind zich voelt, hoe het op school en thuis gaat en of hij/zij problemen ervaart. De verpleegkundige geeft zo nodig informatie en advies.

Themales in de derde klas

Het CJG biedt sinds 2017 themalessen aan voor alle derdeklassers. Thema’s kunnen zijn: seksualiteit, alcohol, drugs of social media. De themales wordt verzorgd door een jeugdverpleegkundige en jeugd- en gezinscoach van het CJG. Zijn er jongeren met extra vragen of zorgen, dan is een individueel gesprek mogelijk.

Vragen?

Naast deze vaste momenten kun je altijd bij het CJG terecht voor vragen, een extra afspraak en/of tips. Klik hier voor onze contactgegevens

Op veel scholen hebben wij ook inloopspreekuren waar jij en je kind binnen kunnen lopen met vragen of een afspraak kunnen maken. Informeer op de school van je kind op welke dagen en tijden er iemand van het CJG aanwezig is.

Vaccinaties

DTP en BMR

In het jaar dat kinderen 9 jaar worden, ontvangen zij een oproep voor de DTP en BMR vaccinatie. Deze vaccinaties maken onderdeel uit van het Rijksvaccinatieprogramma. Bekijk onderstaand filmpje voor meer informatie.

HPV

In het jaar dat meisjes 13 jaar worden, ontvangen zij een dubbele oproep voor de HPV-vaccinatie tegen baarmoederhalskanker. Ook deze vaccinatie maakt onderdeel uit van het Rijksvaccinatieprogramma.

Deze vaccinatie bestaat uit 2 inentingen (met een halfjaar ertussen). Voor een zo goed mogelijke bescherming is het belangrijk dat meisjes alle vaccinaties halen.

Voor meer informatie kun je onderstaand filmpje bekijken of de folder van het RIVM doornemen.