Centrum voor Jeugd en Gezin | Capelle aan den IJssel

0 tot 4 jaar

Voor kinderen van 0-4 jaar kun je voor de jeugdgezondheidszorg in Capelle aan den IJssel op drie verschillende locaties bij het consultatiebureau terecht: in Oostgaarde, Schollevaar en ’s Gravenland. Tijdens een bezoek aan het consultatiebureau staan jouw vragen over bijvoorbeeld de groei, gezondheid, ontwikkeling, gedrag, opvoeding en verzorging centraal in het gesprek met de jeugdverpleegkundige of jeugdarts.

Je wordt verschillende keren uitgenodigd voor een afspraak, we komen bij je thuis langs of sturen je informatie op. Dat noemen we ‘contactmomenten’. Hieronder vind je een overzicht. Per contactmoment wordt bekeken wanneer het volgende contactmoment zal zijn. In overleg met jou kan worden gekozen om een contactmoment over te slaan of juist een extra contactmoment af te spreken.

Contactmomenten

Huisbezoek neonatale screening

Als je baby tussen de 6 en 10 dagen oud is, komt er een neonatale gehoorscreener van het CJG bij je thuis op bezoek. Zij doet een gehoortest bij je baby en voert de algemene gegevens in het digitale dossier in.

Geboortehuisbezoek

Tussen de 10e en 14e dag komt de jeugdverpleegkundige van het CJG bij je thuis op bezoek. Zij maakt kennis met je en geeft je meer informatie over het CJG. Ze controleert de algemene gezondheid en ontwikkeling van je baby. Natuurlijk is er ook ruimte voor je vragen.

3 weken

Als je baby 3 weken oud is, is het tijd voor het eerste bezoek aan het consultatiebureau. Je eigen vragen staan centraal. Daarnaast controleert de jeugdarts of je baby gezond is en goed reageert. Ook bespreekt ze het Rijksvaccinatieprogramma met je.

8 weken

De jeugdverpleegkundige controleert de algemene gezondheid en ontwikkeling van je baby en bespreekt je vragen. Tijdens dit bezoek krijgt je baby zijn of haar eerste inentingen. In het Rijksvaccinatieprogramma vind je meer informatie.

3 maanden

De jeugdarts controleert de algemene gezondheid en ontwikkeling van je baby. Tijdens dit bezoek krijgt je baby een inenting. In het Rijksvaccinatieprogramma vind je meer informatie. Natuurlijk is er ook ruimte voor je eigen vragen.

4 maanden

De jeugdverpleegkundige controleert de algemene gezondheid en ontwikkeling van je baby. Ze bespreekt ook jouw vragen. Je baby krijgt tijdens dit bezoek inentingen. In het Rijksvaccinatieprogramma vind je meer informatie.

6 maanden

De jeugdverpleegkundige of jeugdarts bespreekt je vragen en controleert de algemene gezondheid en de ontwikkeling van je baby. Daarnaast geeft ze voorlichting over een aantal veranderingen op deze leeftijd, bijvoorbeeld het geven van bijvoeding.

7,5 maanden

De jeugdverpleegkundige bespreekt je vragen en controleert de algemene gezondheid en de ontwikkeling van je kind. Daarnaast geeft ze voorlichting over een aantal veranderingen op deze leeftijd, zoals het krijgen van tandjes en het geven van vaste voeding.

8 maanden

Als je baby 8 maanden oud is, ontvang je via e-mail een digitale nieuwsbrief van het CJG. Daarin vind je allerlei handige informatie over je baby die past bij deze leeftijdsfase.

9 maanden

De jeugdverpleegkundige bespreekt je vragen en controleert de algemene gezondheid en de ontwikkeling van je kind. Daarnaast geeft ze voorlichting over een aantal veranderingen op deze leeftijd, zoals veiligheid bij het gaan kruipen en lopen en de eenkennigheidsfase.

11 maanden

De jeugdverpleegkundige bespreekt je vragen en controleert de algemene gezondheid en de ontwikkeling van je baby. Bij dit bezoek wordt je kind ingeënt. In het Rijksvaccinatieprogramma vind je meer informatie.

14 maanden

De jeugdverpleegkundige of jeugdarts controleert de algemene gezondheid en ontwikkeling van je dreumes. Ook jouw vragen, de taalontwikkeling, de motoriek en de peuterpuberteit zijn onderwerpen die besproken kunnen worden. Tijdens dit bezoek krijgt je kind inentingen. In het Rijksvaccinatieprogramma vind je meer informatie.

Peuterhuisbezoek (18 maanden)

Rond de leeftijd van 18 maanden komt de jeugdverpleegkundige bij je thuis op bezoek. Tijdens het bezoek bespreekt ze de ontwikkeling van je kind. Daarnaast geeft ze meer informatie over de peuterfase. Natuurlijk is er ook ruimte voor je eigen vragen.

2 jaar

De jeugdverpleegkundige bespreekt je vragen en controleert de algemene gezondheid en ontwikkeling van je kind. Voorafgaand aan dit bezoek ontvang je twee uitgebreide vragenlijsten. De uitkomsten van de vragenlijsten kunnen onderwerp van gesprek zijn. Natuurlijk is er ook ruimte voor je eigen vragen.

3 jaar

De jeugdverpleegkundige of jeugdarts controleert de algemene gezondheid en ontwikkeling van je kind. Tijdens dit bezoek wordt een ogentest gedaan. Je kunt de ogentest van tevoren oefenen met je kind. Informatie over de ogentest kun je vinden in het groeiboekje. Natuurlijk is er ook ruimte voor je eigen vragen.

4 jaar

De jeugdverpleegkundige of jeugdarts kijkt naar de ontwikkeling en algemene gezondheid van je kind. Ze bespreekt ook jouw vragen. Bij dit bezoek wordt er een ogentest gedaan en krijgt je kind een inenting. De volgende oproep voor de jeugdgezondheidszorg zal plaatsvinden in groep 2 van de basisschool.

Meer informatie over de jeugdgezondheidszorg boven de 4 jaar

Extra aanbod

Huisbezoek

Vind je het prettig om in alle rust je vragen te stellen over je kind, dan komen wij graag op huisbezoek. Wil je een afspraak hiervoor maken, dan kun je het beste contact opnemen met de advieslijn via telefoonnummer 010 24 23 200, op werkdagen tussen 9:00 en 15:30 uur.

Prenatale huisbezoeken

Het is belangrijk om je goed voor te bereiden op de bevalling en de komst van een baby. Je kunt vragen hebben over hoe het straks gaat met een baby of er zijn factoren in je gezin aanwezig die het opgroeien of de opvoeding van je kind en de ouder-kind relatie negatief kunnen beïnvloeden. Een jeugdverpleegkundige van het CJG kan dan één of meerdere huisbezoeken brengen tijdens je zwangerschap om je daarbij te ondersteunen. Meer informatie

Stevig Ouderschap

Stevig Ouderschap is voor ouders met een pasgeboren baby die, om wat voor reden dan ook, net dat beetje extra hulp bij de opvoeding prettig vinden. Bijvoorbeeld in de vorm van een luisterend oor, tips of adviezen. Meer informatie

Inloopspreekuren

Heb je tussendoor vragen of wil je je kind graag laten wegen en meten? Bij een inloopspreekuur kun je zonder afspraak binnenlopen. Je kunt ook naar een inloopspreekuur gaan in een andere wijk. Klik hier voor een overzicht van de inloopspreekuren

Advieslijn

Heb je vragen over het opvoeden, de groei en ontwikkeling van je kind? Bijvoorbeeld vragen over gedrag, borstvoeding of slapen? Dan kun je bellen naar de advieslijn, op werkdagen tussen 09:00 en 15:30 uur via telefoonnummer 010 24 23 200.