Centrum voor Jeugd en Gezin | Capelle aan den IJssel

0 tot 4 jaar

Voor kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar kan je voor de Jeugdgezondheidszorg in Capelle aan den IJssel op drie verschillende locaties bij het consultatiebureau terecht: in Oostgaarde, Schollevaar en ’s Gravenland. Tijdens een bezoek aan het consultatiebureau staan jouw vragen over bijvoorbeeld groei, gezondheid, ontwikkeling, gedrag, opvoeding en verzorging centraal in het gesprek met de jeugdverpleegkundige of de jeugdarts.

Hieronder vind je meer informatie over ons aanbod. Per ‘contactmoment’ wordt bekeken wanneer het volgende contactmoment zal zijn. In overleg met jou als ouder/verzorger kan worden gekozen om een contactmoment over te slaan of juist een extra contactmoment af te spreken.

Contactmomenten

Huisbezoek neonatale screening

Als je baby tussen de 6 en 10 dagen oud is, komt er een neonatale gehoorscreener van het CJG bij je thuis op bezoek. Zij doet een gehoortest bij je baby en voert de algemene gegevens in het digitale dossier in.

Geboortehuisbezoek

Tussen de 10e en 14e dag komt de jeugdverpleegkundige van het CJG bij je thuis op bezoek. Zij maakt kennis met je en geeft je meer informatie over het CJG. Ze controleert de algemene gezondheid en ontwikkeling van je baby. Natuurlijk is er ook ruimte voor je eigen vragen.

3 weken

Als je baby 3 weken oud is, is het tijd voor het eerste bezoek aan het consultatiebureau. Je eigen vragen staan centraal. Daarnaast controleert de jeugdarts of je baby gezond is en goed reageert. Ook bespreekt ze het Rijksvaccinatieprogramma met je.

8 weken

De jeugdverpleegkundige controleert de algemene gezondheid en ontwikkeling van je baby en bespreekt je vragen. Tijdens dit bezoek krijgt je baby zijn of haar eerste inentingen. In het Rijksvaccinatieprogramma vind je meer informatie.

3 maanden

De jeugdarts controleert de algemene gezondheid en ontwikkeling van je baby. Tijdens dit bezoek krijgt je baby een inenting. In het Rijksvaccinatieprogramma vind je meer informatie. Natuurlijk is er ook ruimte voor jouw vragen.

4 maanden

De jeugdverpleegkundige controleert de algemene gezondheid en ontwikkeling van je baby. Ze bespreekt ook jouw vragen. Je baby krijgt tijdens dit bezoek inentingen. In het Rijksvaccinatieprogramma vind je meer informatie.

6 maanden

De jeugdverpleegkundige of jeugdarts bespreekt je vragen en controleert de algemene gezondheid en de ontwikkeling van je baby. Daarnaast geven we voorlichting over een aantal veranderingen op deze leeftijd, bijvoorbeeld het geven van bijvoeding.

7,5 maanden

De jeugdverpleegkundige bespreekt je vragen en controleert de algemene gezondheid en de ontwikkeling van uw kind. Daarnaast geven we voorlichting over een aantal veranderingen op deze leeftijd, zoals het krijgen van tandjes en het geven van vaste voeding.

8 maanden

Als je baby 8 maanden oud is, ontvang je via e-mail een digitale nieuwsbrief van het CJG. Daarin vind je allerlei handige informatie over je baby die past bij deze leeftijdsfase.

9 maanden

De jeugdverpleegkundige bespreekt je vragen en controleert de algemene gezondheid en de ontwikkeling van je kind. Daarnaast geven we voorlichting over een aantal veranderingen op deze leeftijd, zoals veiligheid bij het gaan kruipen en lopen en de eenkennigheidsfase.

11 maanden

De jeugdverpleegkundige bespreekt je vragen en controleert de algemene gezondheid en de ontwikkeling van je baby. Bij dit bezoek wordt je kind ingeënt. In het Rijksvaccinatieprogramma vind je meer informatie.

14 maanden

De jeugdverpleegkundige of jeugdarts controleert de algemene gezondheid en ontwikkeling van je dreumes. Ook jouw vragen, de taalontwikkeling, de motoriek en de peuterpuberteit zijn onderwerpen die besproken kunnen worden. Tijdens dit bezoek krijgt je kind inentingen. In het Rijksvaccinatieprogramma vind je meer informatie.

Peuterhuisbezoek (18 maanden)

Rond de leeftijd van 18 maanden komt de jeugdverpleegkundige bij je thuis op bezoek. Tijdens het bezoek bespreekt ze de ontwikkeling van je kind. Daarnaast geeft ze meer informatie over de peuterfase. Natuurlijk is er ook ruimte voor jouw vragen.

2 jaar

De jeugdverpleegkundige bespreekt jouw vragen en controleert de algemene gezondheid en ontwikkeling van je kind. Voorafgaand aan dit bezoek ontvang je twee uitgebreide vragenlijsten. De uitkomsten van de vragenlijsten kunnen onderwerp van gesprek zijn. Natuurlijk is er ook ruimte voor je eigen vragen.

3 jaar

De jeugdverpleegkundige of jeugdarts controleert de algemene gezondheid en ontwikkeling van je kind. Tijdens dit bezoek wordt een ogentest gedaan. Je kunt de ogentest van tevoren oefenen met je kind. Informatie over de ogentest kun je vinden in het groeiboekje. Natuurlijk is er ook ruimte voor je eigen vragen.

4 jaar

De jeugdverpleegkundige of jeugdarts kijkt naar de ontwikkeling en algemene gezondheid van je kind. Ze bespreekt ook jouw vragen. Bij dit bezoek wordt er een ogentest gedaan en krijgt je kind een inenting. De volgende oproep voor de jeugdgezondheidszorg zal plaatsvinden in groep 2 van de basisschool.

Meer informatie over de jeugdgezondheidszorg boven de 4 jaar

Inloopspreekuren

Heb je tussendoor vragen of wil je je kind graag laten wegen en meten? Bij een inloopspreekuur kun je zonder afspraak binnenlopen. Je kunt ook naar een inloopspreekuur bij een locatie van een andere wijk. Vergeet niet om het groeiboekje mee te nemen! Klik hier voor een overzicht van de inloopspreekuren

Wil je graag een extra afspraak bij de jeugdarts of jeugdverpleegkundige maken tussen de reguliere afspraken in, bel dan met de advieslijn.

Advieslijn

De advieslijn is voor het stellen van vragen over de groei en ontwikkeling van je kind. Bijvoorbeeld vragen over gedrag, borstvoeding en slapen. Bel de advieslijn via het algemene nummer van het CJG: 010 24 23 200 (op werkdagen tussen 9:00 en 15:30 uur).

Extra aanbod

Huisbezoek

Vind je het prettig om in alle rust je vragen te stellen over je kind dan komen wij graag op huisbezoek. Wil je een afspraak hiervoor maken dan kun je het beste contact op nemen met de advieslijn: via telefoonnummer 010 24 23 200, op werkdagen tussen 9:00 en 15:30 uur.

Prenatale huisbezoeken

Het is belangrijk om je goed voor te bereiden op de bevalling en de komst van een baby. Je kunt vragen hebben over hoe het straks gaat met een baby of er zijn factoren in je gezin aanwezig die het opgroeien of de opvoeding van je (ongeboren) kind(eren) en de ouder-kind relatie negatief kunnen beïnvloeden.

Als je vragen hebt of er factoren zijn in je gezin die van invloed zijn op de komst van de baby, dan kan een jeugdverpleegkundige één of meerdere huisbezoeken brengen tijdens je zwangerschap.

Je kunt dan samen met haar zoeken naar mogelijke antwoorden op je vragen. Ook kan ze informatie geven over de bevalling, de periode net na de geboorte, opvang mogelijkheden voor je kind of financiële zaken. Door de antwoorden en informatie ben je beter voorbereid op het ouderschap.

Je kunt je aanmelden bij het CJG, maar je kunt ook worden doorverwezen door de verloskundige, kraamconsulente, jeugd- en gezinscoach, huisarts of gynaecoloog. De huisbezoeken zijn gratis.

Stevig Ouderschap

Stevig Ouderschap is voor ouders met een pasgeboren baby, die om wat voor reden dan ook net dat beetje extra hulp bij de opvoeding prettig vinden. Bijvoorbeeld in de vorm van een luisterend oor, tips of adviezen. Een Stevig Ouderschap-verpleegkundige van CJG Capelle komt in de eerste 1 ½ jaar na de geboorte van je kind ongeveer 6 keer bij je thuis langs. Je bepaalt zelf welke onderwerpen je met de verpleegkundige wilt bespreken. Om een idee te krijgen: sommige ouders luchten hun hart, omdat ze het gevoel hebben er alleen voor te staan of twijfelen of ze het wel goed doen. Anderen willen graag informatie om de ontwikkeling van hun kind goed te kunnen volgen en stimuleren.

Deelname aan het programma is gratis. De kosten van de huisbezoeken worden betaald uit gemeentelijke financiering. Om deze financiering zo goed mogelijk te besteden wordt aan ouders gevraagd om een korte vragenlijst in te vullen. Met behulp van deze vragenlijst wordt vastgesteld of ouders in aanmerking komen voor deelname aan het programma.

Meer informatie?
Voor meer informatie kun je bij de jeugdverpleegkundige of jeugdarts van het CJG terecht. Klik hier voor onze contactgegevens. Op internet kun je meer vinden bij: www.stevigouderschap.nl

Verloskundigen in Capelle

Ben je zwanger? In Capelle aan den IJssel kun je bij verschillende verloskundigen terecht:

Verloskundigepraktijk Amarant
https://www.verloskundigepraktijkamarant.nl/

contact

CJG Capelle aan den IJssel
De Linie 7 en 8-12
2905 AX Capelle aan den IJssel

010 242 32 00
info@cjgcapelleaandenijssel.nl

klik hier voor alle locaties

openingstijden

maandag t/m vrijdag
08.15 uur tot 17.00 uur
donderdag
08.15 uur tot 19:00 uur

ons laatste facebookbericht

onze laatste tweets

Kinderen leren veel van #spelletjes. Ook dat ze een spelletje kunnen #verliezen. Voor alle kleine kinderen is dat lastig. Hoe kun je je kind leren omgaan met verliezen? Lees meer: bit.ly/WinnenVerliez…