Centrum voor Jeugd en Gezin | Capelle aan den IJssel

jeugdgezondheidszorg

Als ouder wil je er zeker van zijn dat je kind zich goed ontwikkelt. Daarom staan de groei, gezondheid, ontwikkeling, gedrag, opvoeding en verzorging centraal bij onze gesprekken. Onze jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen volgen de ontwikkeling van je kind vanaf de geboorte tot hij of zij 18 jaar is. Daarvoor heb je afspraken op het consultatiebureau en als je kind ouder is bij de jeugdverpleegkundige of arts op school. Soms komen we bij je thuis op bezoek. Bijvoorbeeld als je baby net geboren is of als je extra vragen hebt. Ook krijgt je kind af en toe een vaccinatie.

Je wordt verschillende keren uitgenodigd voor een afspraak, we komen bij je thuis langs of sturen je informatie op. Dat noemen we ‘contactmomenten’. Hieronder vind je een overzicht van de contactmomenten per leeftijd. Per contactmoment wordt bekeken wanneer het volgende contactmoment zal zijn. In overleg met jou kan worden gekozen om een contactmoment over te slaan of juist een extra contactmoment af te spreken.

Contactmomenten

In Capelle kun je op drie verschillende locaties bij het consultatiebureau terecht: in Oostgaarde, Schollevaar en ’s Gravenland. Er is er dus altijd één bij jou in de buurt!

Gehoortest voor pasgeborenen

Als je baby tussen de 6 en 10 dagen oud is, komt er een gehoorscreener van het CJG bij je thuis op bezoek. Zij doet een gehoortest bij je baby en voert de algemene gegevens in het digitale dossier in.

Geboortehuisbezoek

Tussen de 10e en 14e dag komt de jeugdverpleegkundige van het CJG bij je thuis op bezoek. Zij maakt kennis met je en geeft je meer informatie over het CJG. Ze controleert de algemene gezondheid en ontwikkeling van je baby. Natuurlijk is er ook ruimte voor je vragen.

3 weken

Als je baby 3 weken oud is, is het tijd voor het eerste bezoek aan het consultatiebureau. Je eigen vragen staan centraal. Daarnaast controleert de jeugdarts of je baby gezond is en goed reageert. Ook bespreekt ze het Rijksvaccinatieprogramma met je.

8 weken

De jeugdverpleegkundige controleert de algemene gezondheid en ontwikkeling van je baby en bespreekt je vragen. Tijdens dit bezoek krijgt je baby zijn of haar eerste inentingen. In het Rijksvaccinatieprogramma vind je meer informatie.

3 maanden

De jeugdarts controleert de algemene gezondheid en ontwikkeling van je baby. Tijdens dit bezoek krijgt je baby een inenting. In het Rijksvaccinatieprogramma vind je meer informatie. Natuurlijk is er ook ruimte voor je eigen vragen.

4 maanden

De jeugdverpleegkundige controleert de algemene gezondheid en ontwikkeling van je baby. Ze bespreekt ook jouw vragen. Je baby krijgt tijdens dit bezoek inentingen. In het Rijksvaccinatieprogramma vind je meer informatie.

6 maanden

De jeugdverpleegkundige of jeugdarts bespreekt je vragen en controleert de algemene gezondheid en de ontwikkeling van je baby. Daarnaast geeft ze voorlichting over een aantal veranderingen op deze leeftijd, bijvoorbeeld het geven van bijvoeding.

In Capelle kun je op drie verschillende locaties bij het consultatiebureau terecht: in Oostgaarde, Schollevaar en ’s Gravenland. Er is er dus altijd één bij jou in de buurt!

7,5 maanden

De jeugdverpleegkundige bespreekt je vragen en controleert de algemene gezondheid en de ontwikkeling van je kind. Daarnaast geeft ze voorlichting over een aantal veranderingen op deze leeftijd, zoals het krijgen van tandjes en het geven van vaste voeding.

8 maanden

Als je baby 8 maanden oud is, ontvang je via e-mail een digitale nieuwsbrief van het CJG. Daarin vind je allerlei handige informatie over je baby die past bij deze leeftijdsfase.

9 maanden

De jeugdverpleegkundige bespreekt je vragen en controleert de algemene gezondheid en de ontwikkeling van je kind. Daarnaast geeft ze voorlichting over een aantal veranderingen op deze leeftijd, zoals veiligheid bij het gaan kruipen en lopen en de eenkennigheidsfase.

11 maanden

De jeugdverpleegkundige bespreekt je vragen en controleert de algemene gezondheid en de ontwikkeling van je baby. Bij dit bezoek wordt je kind ingeënt. In het Rijksvaccinatieprogramma vind je meer informatie.

In Capelle kun je op drie verschillende locaties bij het consultatiebureau terecht: in Oostgaarde, Schollevaar en ’s Gravenland. Er is er dus altijd één bij jou in de buurt!

14 maanden

De jeugdverpleegkundige of jeugdarts controleert de algemene gezondheid en ontwikkeling van je dreumes. Ook jouw vragen, de taalontwikkeling, de motoriek en de peuterpuberteit zijn onderwerpen die besproken kunnen worden. Tijdens dit bezoek krijgt je kind inentingen. In het Rijksvaccinatieprogramma vind je meer informatie.

Peuterhuisbezoek (18 maanden)

Rond de leeftijd van 18 maanden komt de jeugdverpleegkundige bij je thuis op bezoek. Tijdens het bezoek bespreekt ze de ontwikkeling van je kind. Daarnaast geeft ze meer informatie over de peuterfase. Natuurlijk is er ook ruimte voor je eigen vragen.

2 jaar

De jeugdverpleegkundige bespreekt je vragen en controleert de algemene gezondheid en ontwikkeling van je kind. Voorafgaand aan dit bezoek ontvang je twee uitgebreide vragenlijsten. De uitkomsten van de vragenlijsten kunnen onderwerp van gesprek zijn. Natuurlijk is er ook ruimte voor je eigen vragen.

In Capelle kun je op drie verschillende locaties bij het consultatiebureau terecht: in Oostgaarde, Schollevaar en ’s Gravenland. Er is er dus altijd één bij jou in de buurt!

3 jaar

De jeugdverpleegkundige of jeugdarts controleert de algemene gezondheid en ontwikkeling van je kind. Tijdens dit bezoek wordt een ogentest gedaan. Je kunt de ogentest van tevoren oefenen met je kind. Informatie over de ogentest kun je vinden in het groeiboekje. Natuurlijk is er ook ruimte voor je eigen vragen.

4 jaar

De jeugdverpleegkundige of jeugdarts kijkt naar de ontwikkeling en algemene gezondheid van je kind. Ze bespreekt ook jouw vragen. Bij dit bezoek wordt er een ogentest gedaan en krijgt je kind een inenting. De volgende oproep voor de jeugdgezondheidszorg zal plaatsvinden in groep 2 van de basisschool.

Het gezondheidsonderzoek in groep 2

Klik hier voor een ‘kijkje bij’ het gezondheidsonderzoek in groep 2!

Als je kind in groep 2 zit, word je uitgenodigd voor een gezondheidsonderzoek voor je kind.

Het groep 2 onderzoek is bedoeld om te kijken of je kind zich goed ontwikkelt. Niet alleen lichamelijk, maar ook geestelijk en sociaal. En om vragen die je eventueel hebt over de ontwikkeling en gezondheid van je kind te beantwoorden.

Een jeugdverpleegkundige van het CJG komt van tevoren in de klas van je kind vertellen wie ze is en wat ze doet. Zo bereidt ze je kind al een beetje voor op het onderzoek.

Het onderzoek duurt ongeveer 45 minuten en vindt plaats op het CJG. Tijdens het onderzoek worden de ogen en oren getest, de lengte en het gewicht gemeten en wordt de motoriektest gedaan. De jeugdverpleegkundige of jeugdarts neemt de vragenlijsten die je hebt ingevuld kort met je door. Je kunt het een en ander toelichten of zelf ter sprake brengen als je dat wilt. Het gesprek zal met name gaan over de ontwikkeling en het gedrag van je kind en over de situatie thuis en op school. Na afloop krijg je het groeiboekje basisschoolkind mee.

Vaccinatie 9-jarigen

In het jaar dat kinderen 9 jaar worden, ontvangen zij een oproep voor de DTP en BMR vaccinatie. Deze vaccinaties maken onderdeel uit van het Rijksvaccinatieprogramma. Bekijk onderstaand filmpje voor meer informatie.

Het gezondheidsonderzoek in groep 7

Klik hier voor een ‘kijkje bij’ het gezondheidsonderzoek in groep 7!

Als je kind in groep 7 zit, word je uitgenodigd voor een gezondheidsonderzoek voor je kind.

Het onderzoek is bedoeld om te kijken of je kind zich goed ontwikkelt. Niet alleen lichamelijk, maar ook geestelijk en sociaal. Het onderzoek duurt ongeveer 30 minuten. Als je vragen hebt over de ontwikkeling en gezondheid van je kind kun je die met de verpleegkundige bespreken. Tijdens het onderzoek worden de ogen, lengte en gewicht gemeten. De jeugdverpleegkundige of jeugdarts neemt de vragenlijst die je hebt ingevuld kort met je door. Je kunt het een en ander toelichten of zelf ter sprake brengen als je dat wilt. Het gesprek zal met name gaan over de ontwikkeling en het gedrag van je kind en de (naderende) puberteit. Na afloop krijg je een boekje over de puberteit mee.

Inloopspreekuren op school

Op veel scholen hebben wij ook inloopspreekuren waar jij en je kind binnen kunnen lopen met vragen of een afspraak kunnen maken. Informeer op de school van je kind op welke dagen en tijden er iemand van het CJG aanwezig is.

Jeugdgezondheidszorg op de middelbare school

Wat doen de jeugdverpleegkundigen op de middelbare school? Bekijk onderstaand filmpje!

Het gezondheidsonderzoek in klas 1

Klik hier voor een ‘kijkje bij’ de jeugdverpleegkundige op school!

Als je kind in de eerste klas van de middelbare school zit, wordt hij of zij uitgenodigd voor een gesprek met de jeugdverpleegkundige op school. Hierover word je vooraf geïnformeerd.

Tijdens het gesprek wordt de lengte en het gewicht gemeten. Je kind vult een vragenlijst in die met de jeugdverpleegkundige besproken wordt. Het gesprek zal met name gaan over hoe je kind zich voelt, hoe het op school en thuis gaat en of hij/zij problemen ervaart. De verpleegkundige geeft zo nodig informatie en advies.

Vragenlijst over sombere gedachten en gevoelens

In de tweede klas van de middelbare school vullen alle leerlingen een vragenlijst in over sombere gedachten en gevoelens. Als uit de vragenlijst blijkt dat een jongere hier veel last van heeft, wordt hij of zij uitgenodigd voor een gesprek met de schoolmaatschappelijk werker of een medewerker van het CJG. Soms is één gesprek voldoende. Soms zijn er meerdere gesprekken nodig of is een verwijzing nodig voor verdere hulpverlening. Dit gaat altijd in overleg met de jongere en de ouders/verzorgers.

Themales in de derde klas

Klik hier voor een ‘kijkje bij’ de themales in de derde klas!

In de derde klas krijgen de leerlingen een themales van een jeugdverpleegkundige en jeugd- en gezinscoach van het CJG. Thema’s zijn bijvoorbeeld seksualiteit, gezonde leefstijl of middelengebruik. In overleg met de mentor wordt gekozen welk onderwerp het beste aansluit bij de klas. Zijn er jongeren met extra vragen of zorgen, dan is een individueel gesprek mogelijk.

HPV-vaccinatie

In het jaar dat meisjes 13 jaar worden, ontvangen zij een dubbele oproep voor de HPV-vaccinatie tegen baarmoederhalskanker. Deze vaccinatie maakt onderdeel uit van het Rijksvaccinatieprogramma.

Deze vaccinatie bestaat uit 2 inentingen (met een halfjaar ertussen). Voor een zo goed mogelijke bescherming is het belangrijk dat meisjes alle vaccinaties halen.

Voor meer informatie kun je onderstaand filmpje bekijken of de folder van het RIVM doornemen.

Ouderportaal 

Het ouderportaal is een online, veilige, digitale omgeving waarin je als ouder(s)/verzorger(s) kan inloggen in een deel van het Jeugdgezondheidszorg dossier van je kind(eren). In het ouderportaal kan je:

  • De groei van je kind volgen via de groeicurve
  • De ontwikkeling van je kind bekijken in het Van Wiechenschema
  • Persoonlijke gegevens aanpassen en aanvullen zoals telefoonnummer, e-mailadres of huisarts
  • Digitale vragenlijsten invullen
  • Geplande afspraken bekijken

Inloggen in het ouderportaal
Het ouderportaal is bereikbaar via de website van ‘Mijn Kind in Beeld’. Rechts bovenin dit scherm vind je de link ‘naar het ouderportaal’. Je kunt inloggen met je eigen DigiD. Voor toegang tot het digitaal gezondheidsdossier van je kind geldt namelijk het hoogste beveiligingsniveau.

Vragenlijsten

Om een zo goed mogelijk beeld van je kind en jou als ouder/verzorger te krijgen, om voorbereid te zijn en tijdens afspraken nog beter in te kunnen gaan op de vragen die jullie hebben, vragen we je op een aantal vastgestelde momenten om een digitale vragenlijst in te vullen via het ouderportaal. De antwoorden uit deze vragenlijst worden opgenomen in het digitaal dossier van je kind en worden vertrouwelijk behandeld.

Meer informatie over het invullen van een vragenlijst

Advieslijn

Heb je vragen over het opvoeden, de groei en ontwikkeling van je kind? Bijvoorbeeld vragen over gedrag, borstvoeding of slapen? Dan kun je bellen naar de advieslijn: op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag tussen 09:00 en 15:30 uur via telefoonnummer 010 24 23 200. Op donderdag is de advieslijn van 09:00 – 13:00 uur bereikbaar.

Inloopspreekuren

Heb je tussendoor vragen of wil je je kind graag laten wegen en meten? Bij een inloopspreekuur kun je zonder afspraak binnenlopen. Je kunt ook naar een inloopspreekuur gaan in een andere wijk. Klik hier voor een overzicht

Extra aanbod

Huisbezoek

Vind je het prettig om in alle rust je vragen te stellen over je kind, dan komen wij graag op huisbezoek. Wil je een afspraak hiervoor maken, dan kun je het beste contact opnemen met de advieslijn via telefoonnummer 010 24 23 200, op werkdagen tussen 9:00 en 15:30 uur.

Prenatale huisbezoeken

Het is belangrijk om je goed voor te bereiden op de bevalling en de komst van een baby. Je kunt vragen hebben over hoe het straks gaat met een baby of er zijn factoren in je gezin aanwezig die het opgroeien of de opvoeding van je kind en de ouder-kind relatie negatief kunnen beïnvloeden. Een jeugdverpleegkundige van het CJG kan dan één of meerdere huisbezoeken brengen tijdens je zwangerschap om je daarbij te ondersteunen. Meer informatie

Stevig Ouderschap

Stevig Ouderschap is voor ouders met een pasgeboren baby die, om wat voor reden dan ook, net dat beetje extra hulp bij de opvoeding prettig vinden. Bijvoorbeeld in de vorm van een luisterend oor, tips of adviezen. Meer informatie

Jeugdhulp

De jeugdverpleegkundigen en jeugdartsen werken samen met jeugd- en gezinscoaches in een CJG-team. Indien nodig, of als jij dat fijn vindt, kunnen zij een jeugd- en gezinscoach vragen om mee te denken. Dit bespreken zij altijd eerst met jou. Meer informatie over jeugdhulp