professionals – jeugdgezondheidszorg

Ouders willen er zeker van zijn dat hun kind zich goed ontwikkelt. Daarom staan de groei, gezondheid, ontwikkeling, gedrag, opvoeding en verzorging centraal bij onze gesprekken. Onze jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen volgen de ontwikkeling van kinderen vanaf de geboorte tot zij 18 jaar zijn. Daarvoor hebben ouders afspraken op het consultatiebureau en als hun kind ouder is bij de jeugdverpleegkundige of arts op school. Soms gaan we bij ouders thuis op bezoek. Bijvoorbeeld als de baby net geboren is of als er extra vragen zijn. Ook krijgen kinderen af en toe een vaccinatie. 

Zwanger

Prenatale huisbezoeken

Het is belangrijk om je goed voor te bereiden op de bevalling en de komst van een baby. Aanstaande ouders kunnen vragen hebben over hoe het straks gaat met een baby of er zijn factoren in hun gezin aanwezig die het opgroeien of de opvoeding van het kind en de ouder-kind relatie negatief kunnen beïnvloeden. Een jeugdverpleegkundige van het CJG kan dan één of meerdere huisbezoeken brengen tijdens de zwangerschap om aanstaande ouders te ondersteunen. Meer informatie

0 tot 4 jaar

Meer informatie over de inhoud van de contactmomenten vind je hier.

Stevig Ouderschap

Voor ouders met een pasgeboren baby die, om wat voor reden dan ook, net dat beetje extra hulp bij de opvoeding prettig vinden bieden wij ‘Stevig Ouderschap’ aan. Meer informatie

4 tot 18 jaar

Kinderen in de leeftijd van 4-18 jaar worden uitgenodigd voor gezondheidsonderzoeken in groep 2, groep 7 en de eerste klas van de middelbare school. Daarnaast wordt er in de derde klas een themales aangeboden.

Vaccinaties

Alle kinderen van 0-18 jaar worden uitgenodigd voor vaccinaties. De vaccinaties worden uitgevoerd volgens het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) van het RIVM. Meer informatie over het RVP

Jeugdhulp

De jeugdverpleegkundigen en jeugdartsen werken samen met jeugd- en gezinscoaches in een CJG-team. Indien nodig kunnen zij een jeugd- en gezinscoach vragen om mee te denken. Dit bespreken zij altijd eerst met de ouder(s). Meer informatie over jeugdhulp

Advieslijn

Voor vragen over opgroeien en opvoeden kun je op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag tussen 09:00 en 15:30 uur en op donderdag van 09:00 – 13:00 uur via telefoonnummer 010 24 23 200 bellen naar de advieslijn. De jeugdverpleegkundigen en jeugd- en gezinscoaches van het CJG beantwoorden deze vragen.

Inloopspreekuren

Hoofdlocatie CJG Oostgaarde
Iedere dinsdagmiddag van 15:00 tot 17:00 uur
Iedere woensdagochtend van 11:00 tot 12:00 uur
Iedere vrijdagochtend van 09:00 tot 10:00 uur

De Linie 8
2905 AX Capelle aan den IJssel
(in het Gezondheidscentrum Oostgaarde)

Wijklocatie CJG Schollevaar/Picasso
Iedere donderdagochtend van 11:00 tot 12:00 uur
Stationsplein 20
2907 MJ Capelle aan den IJssel

Scholen
Er vinden ook inloopspreekuren plaats op scholen.