Onze jeugdverpleegkundigen en jeugdartsen bieden het basispakket jeugdgezondheidszorg aan. Dit basispakket bestaat uit contactmomenten (volgens het Landelijk Professioneel Kader) voor jeugdigen van 0 tot 18 jaar en daarnaast een aanvullend aanbod, zoals inloopspreekuren, prenatale zorg, lactatiekunde en bemoeizorg. Op deze manier volgen zij de groei en ontwikkeling van kinderen.

Jeugdverpleegkundigen en jeugdartsen geven voorlichting, advies en informatie en kijken daarbij medisch, (psycho-)sociaal en kind- en gezinsgericht. Daarbij komen zij ook aan huis. Denk hierbij aan prenatale huisbezoeken, geboortehuisbezoeken, extra zorg huisbezoeken, Stevig Ouderschap en bemoeizorg. Daarnaast voert de jeugdgezondheidszorg het Rijksvaccinatieprogramma uit.

De jeugdverpleegkundigen en artsen zijn allemaal BIG-geregistreerd. De artsen hebben naast de opleiding tot arts een vervolgopleiding voor jeugdartsen gevolgd of de specialisatie Arts Maatschappij & Gezondheid.

Zwanger

Prenatale huisbezoeken

Het is belangrijk om je goed voor te bereiden op de bevalling en de komst van een baby. Aanstaande ouders kunnen vragen hebben over hoe het straks gaat met een baby of er zijn factoren in hun gezin aanwezig die het opgroeien of de opvoeding van het kind en de ouder-kind relatie negatief kunnen beïnvloeden. Een jeugdverpleegkundige van het CJG kan dan één of meerdere huisbezoeken brengen tijdens de zwangerschap om aanstaande ouders te ondersteunen. Meer informatie over prenatale huisbezoeken

0 tot 4 jaar

Contactmomenten

6-10 dagen oud Huisbezoek neonatale screening
10-14 dagen oud Geboortehuisbezoek
3 weken Bezoek consultatiebureau
8 weken Bezoek consultatiebureau
3 maanden Bezoek consultatiebureau
4 maanden Bezoek consultatiebureau
6 maanden Bezoek consultatiebureau
7,5 maanden Bezoek consultatiebureau
8 maanden Digitale nieuwsbrief met informatie over leeftijdsfase
9 maanden Bezoek consultatiebureau
11 maanden Bezoek consultatiebureau
14 maanden Bezoek consultatiebureau
18 maanden Peuterhuisbezoek
2 jaar Bezoek consultatiebureau
3 jaar Bezoek consultatiebureau
4 jaar Bezoek consultatiebureau

Klik hier voor meer informatie over de inhoud van de contactmomenten.

Stevig Ouderschap

Voor ouders met een pasgeboren baby die, om wat voor reden dan ook, net dat beetje extra hulp bij de opvoeding prettig vinden bieden wij ‘Stevig Ouderschap’ aan. Meer informatie over ‘Stevig Ouderschap

4 tot 18 jaar

Kinderen in de leeftijd van 4-18 jaar worden uitgenodigd voor gezondheidsonderzoeken in groep 2, groep 7 en de eerste klas van de middelbare school. Daarnaast wordt er in de derde klas een themales aangeboden.

Vaccinaties

Alle kinderen van 0-18 jaar worden uitgenodigd voor vaccinaties. De vaccinaties worden uitgevoerd volgens het Rijksvaccinatieprogramma van het RIVM. Meer informatie over het Rijksvaccinatieprogramma

Jeugdhulp

De jeugdverpleegkundigen en jeugdartsen werken samen met jeugd- en gezinscoaches in een CJG-team. Indien nodig kunnen zij een jeugd- en gezinscoach vragen om mee te denken. Dit bespreken zij altijd eerst met de ouder(s). Meer informatie over jeugdhulp

Advieslijn

Voor vragen over opgroeien en opvoeden kun je via telefoonnummer 010 24 23 200 bellen naar de advieslijn. De advieslijn van de jeugdverpleegkundigen is bereikbaar op maandag, woensdag en vrijdag tussen 13:00 en 15:30 uur.