Centrum voor Jeugd en Gezin | Capelle aan den IJssel

Inspiratie tijdens bijeenkomst ‘Alliantie Meedoen door Bewegen’

Inspiratie tijdens bijeenkomst 'Alliantie Meedoen door Bewegen'

Begin maart 2018 organiseerde Sportief Capelle voor de partners binnen de Alliantie ‘Meedoen door Bewegen’ weer een inspiratiedag. Binnen de Alliantie zijn verschillende Capelse (welzijns)organisaties vertegenwoordigd (waaronder CJG Capelle), die als doel hebben om gezamenlijk sporten en bewegen in te zetten bij het bereiken van maatschappelijke doelstellingen en het positief beïnvloeden van de vitaliteit van hun cliënten. 

Tijdens deze bijeenkomst zijn drie initiatieven besproken over het inzetten van sporten en bewegen bij maatschappelijke projecten. Mia Verschaeve van De Zellingen heeft verteld over de plannen rondom de inloopactiviteiten en de ontmoeting, welke gaan plaatsvinden in de Baronie (Oostgaarde). Hierbij gaan Sportief Capelle en de Zellingen samenwerken. Sportief Capelle gaat een aantal beweegactiviteiten initiëren.

Miriam Andeweg, werkzaam bij de Pameijer, heeft middels een filmpje een beeld gegeven van de Open Sportclinic. Deze heeft onlangs plaatsgevonden tijdens de wekelijkse inloop die Pameijer organiseert voor mensen met psychische problemen. Vanwege de enthousiaste reacties wordt een dergelijke activiteit nogmaals georganiseerd.

Tot slot heeft Rens Veerman van Sportief Capelle toegelicht op welke manier sporten en bewegen ingezet wordt bij statushouders. Binnen het totale programma, gericht op statushouders, krijgt bewegen een structurele plek. Sportief Capelle verzorgt sportlessen en er wordt voorlichting gegeven over voeding, gezonde leefstijl en bewegen.

Tegen het einde van de bijeenkomst is er nog gezamenlijk gesproken over het verder uitrollen van het bewegen met een duo fiets in Capelle aan den IJssel. De duo fiets is een fiets waarbij twee personen naast elkaar zitten en met name geschikt voor mensen die niet (meer) zelfstandig kunnen fietsen. Alle aanwezige organisaties vonden het duo fietsen een toepasbare beweegactiviteit voor zijn of haar cliënten. Sportief Capelle gaat het plan verder uitwerken.

Tot slot nog een reactie van één van de deelnemers van de bijeenkomst: “Fijn om meer beeld te krijgen van wat er allemaal al gedaan wordt op sport- en beweeggebied. Het kennismaken met alle partners gaf mij gelijk een hele hoop ideeën waarin we elkaar kunnen vinden en aanvullen.”

Want zeker is: Bewegen loont! Altijd!

 

Bron: Sportief Capelle