Voor jouw rust en veiligheid op onze locaties hebben wij de volgende huisregels: 

  • Meld je bij binnenkomst bij de servicemedewerker.
  • We gaan respectvol en gelijkwaardig met elkaar om.
  • Geen gewelddadig of aanstootgevend gedrag.
  • Ouders/verzorgers zijn verantwoordelijk voor de veiligheid van hun kind(eren).
  • Roken en gebruik van alcohol en drugs is niet toegestaan.
  • Het is niet toegestaan om beeld- en geluidsopnames te maken zonder toestemming.
  • Het is niet toegestaan om kantoorruimtes of spreekkamers te betreden zonder toestemming.

Bij overtreding van de huisregels kan de toegang tot het CJG worden ontzegd of aangifte worden gedaan.