Centrum voor Jeugd en Gezin | Capelle aan den IJssel

Groeiende belangstelling voor de werkwijze van CJG Capelle

Groeiende belangstelling voor de werkwijze van CJG Capelle

Misschien zijn we er als CJG inmiddels aan gewend: het werken in integrale teams, waarin Jeugdhulp, Jeugdgezondheidszorg (JGZ) en inmiddels ook Jeugd-GGZ samenwerken.

Vanaf de start in 2014, en officieel 2015, is het geloof er geweest dat deze vorm van werken aan goede, juiste en passende hulp voor Capellenaren de manier is om langzaam de totale kosten van Jeugdhulp terug te dringen.

We hebben hier met z’n allen hard aan gewerkt en ook in geïnvesteerd. Dit is niet altijd even makkelijk geweest, vertrouwde werkwijzen werden aangepast of zelfs verlaten.

Nu, ruim 3 jaar later, merk ik dat onze manier van werken steeds meer interesse oproept bij andere organisaties. Ik word steeds vaker gevraagd om uitleg te geven hoe een en ander in de praktijk vorm heeft gekregen, hoe we met name de JGZ bij alles hebben betrokken en hoe onze werkprocessen in elkaar zitten.

Ook de manier waarop we de “beweging naar voren” aan het maken zijn, met andere woorden outreachend, preventiever en in de wijk nadrukkelijk aanwezig zijn, wekt belangstelling. Keerzijde is dat we steeds meer casussen krijgen.

Ook de in 2017 door ons uitgevoerde MKBA wordt veel opgevraagd.

Voorbeelden van gemeenten en instellingen die het CJG benaderen zijn: Ouder&Kindteams Amsterdam, Utrecht, Veenendaal, Houten en Apeldoorn.

Het CJG is inmiddels toegetreden tot de Associatie Jeugd- en wijkteams i.o. (deelnemers o.a. Amsterdam, Utrecht, Groningen en Enschede).

Ook worden we door landelijke organisaties uitgenodigd om enerzijds mee te denken over innovatie en anderzijds om presentaties te geven over onze werkwijze.  Voorbeelden hiervan zijn het NJI dat ons vraagt mee te doen in de landelijke kenniskring Ouderschap en Opvoeden en het NCJ dat ons vraagt mee te doen aan de PraktijkVoorbeeldenParade Sociaal Domein, en dan met name over de GIZ. En zo zijn er meer voorbeelden.”

Willem Kramer
Bestuurder CJG Capelle aan den IJssel