In gesprek met uw puber over (ongezonde) eetgewoontes

Met uw puber in gesprek gaan over (ongezonde) eetgewoontes is niet altijd makkelijk. Hieronder vindt u een handig stappenplan van het Voedingscentrum!

1. Kies voor een relaxt, ontspannen moment
Praten in een niet te directe setting werkt beter dan als u tegenover elkaar zit. Als u samen de afwas doet bijvoorbeeld, of in de auto. Kies een moment waarop uw puber lekker in zijn vel zit, dan is de kans op een goed gesprek veel groter.

2. Verwoord het vanuit een ik-boodschap
Verwoord vanuit een ik-boodschap wat u vervelend of lastig vindt en waar u het over wilt hebben. Bijvoorbeeld: “Ik maak me zorgen over je snoepgedrag en ik wil daar graag afspraken over maken.”

3. Vraag eerst naar de mening van uw puber
Hoe denkt hij over de situatie die u aankaart? Luister zonder te onderbreken, preken, oplossingen aan te dragen of boos te worden. Benoem en erken zijn mening en toon begrip. U komt er dan bijvoorbeeld achter dat uw kind het moeilijk vindt om nee te zeggen tegen snoep. U kunt dan zeggen: “Ik snap dat het moeilijk is om de verleiding van snoep te weerstaan”.

4. Herhaal de behoefte van uw puber en licht daarna uw eigen kant toe
Waarom wilt u afspraken maken? Waar ligt uw ergernis? Waarom wilt u iets graag anders zien? U kunt dan bijvoorbeeld zeggen: “Ik maak me zorgen dat je te veel snoept en daardoor ook niet genoeg gezonde dingen eet.”

5. Nodig uit om samen een oplossing te vinden
Zoek naar een oplossing waar jullie je allebei in kunnen vinden. Laat uw puber beginnen en laat hem rustig uitpraten. Daarna geeft u aan wat u belangrijk vindt. Als ouder bepaalt u de kaders, samen kun je nadenken over de invulling. Maak duidelijk welke dingen onderhandelbaar zijn en welke niet. In het snoepvoorbeeld kunt u aangeven dat u een beetje snoepen niet erg vindt, maar dat het niet te veel moet worden.

6. Schrijf al jullie ideeën op
Of het nu goede ideeën zijn of niet, schrijf ze op. Bekijk waar jullie je allebei in kunnen vinden. Een oplossing om minder te snoepen is bijvoorbeeld om samen vast te stellen hoe veel uw kind maximaal mag snoepen en een plan te maken in het geval dat hij verleid wordt om toch te veel te nemen.

7. Bespreek hoe het uw kind kan lukken om de afspraak te laten slagen
Kunt u nog ergens mee helpen, wat moet u wel en niet doen? Hoe kunt u uw puber helpen herinneren aan de afspraak? Schrijf de gemaakte afspraken eventueel op.

8. Spreek af dat jullie kijken of het werkt
U bemoeit zich er even niet mee (los van de gemaakte afspraken zoals ‘helpen herinneren’) en na een tijd kijken jullie of het goed werkt. Zo niet, dan gaan jullie weer in gesprek.

9. Prijs uw puber als het hem lukt zich (een beetje) aan de afspraken te houden
Kijk na een tijdje hoe het gaat. Geef complimenten waar kan en stel bij waar nodig.

Bekijk ook onderstaand filmpje: