Ben je gescheiden of ga je scheiden? Het is belangrijk om bij een scheiding goede afspraken te maken over de kinderen. Soms heb je daarbij behoefte aan hulp en ondersteuning. Daarom biedt CJG Capelle aan den IJssel ‘Ouderschap Blijft’ aan. Bij Ouderschap Blijft kijk je als ouders samen naar de beste manier om jullie kind(eren) op te voeden in de nieuwe situatie, onder begeleiding van een ouderschapsbemiddelaar. Mede door de verschillende levensfases van het kind is het belangrijk om het ouderschapsplan regelmatig te evalueren. Wanneer jullie daar als ouders moeite mee hebben, kan dat ook met behulp van de bemiddelaars van Ouderschap Blijft. Hieronder vind je meer informatie.

Over ‘Ouderschap Blijft’

Kennismaking

We starten met een kennismakingsgesprek. Hierbij gaan we in op de werkwijze, mogelijkheden en grenzen van Ouderschap Blijft. Na het gesprek wordt een samenwerkingsovereenkomst opgesteld. In deze overeenkomst zijn de doelen vastgesteld en kun je de afspraken vinden die met elkaar zijn gemaakt. Zodra de overeenkomst door beide ouders is ondertekend, gaan we van start.

Gesprekken

Tijdens Ouderschap Blijft zit je letterlijk met elkaar om de tafel. Jullie bespreken samen alle aspecten en achtergronden van het conflict en praten over de wederzijdse voorstellen om tot een oplossing te komen. In principe zijn beide ouders bij alle bemiddelingsgesprekken aanwezig. Indien daar aanleiding toe is, kan bij uitzondering een individueel gesprek plaatsvinden.

De ouderschapsbemiddelaar

De ouderschapsbemiddelaar bemiddelt, dat betekent dat hij of zij de gesprekken op zo’n manier begeleidt dat jullie als ouders tot overeenstemming kunnen komen. De ouderschapsbemiddelaar behartigt de belangen van beide ouders en niet de belangen van één van hen. Het kan voorkomen dat er vanuit het belang van jullie kind(eren) een standpunt ingenomen moet worden. Dit om stilstand te doorbreken en samen weer verder te kunnen.

Doel Ouderschap Blijft

Het doel van de bemiddeling tijdens Ouderschap Blijft is het verbeteren van de communicatie tussen jullie als ouders. Het is voor een goede zorgregeling en verdere opvoeding en ontplooiing van de kinderen belangrijk dat na een scheiding goed contact tussen de ouders blijft bestaan. Dit is het recht van het kind.

Betrekken van jullie kind(eren)

De ouderschapsbemiddelaar zal met jullie bespreken of en op welke manier jullie kind(eren) betrokken kunnen worden bij de besluitvorming. In elk Ouderschap Blijft traject zal met de kinderen minimaal één gesprek plaatsvinden met de bemiddelaar(s), als zij er gezien hun ontwikkeling aan toe zijn.

Wat verwachten wij van jou?

  • Je bent bereid te werken aan het herstel van de communicatie tussen jou en de andere ouder.
  • Tijdens het eerste bemiddelingsgesprek maken we afspraken over hoe we met elkaar communiceren, je houdt je aan deze afspraken.
  • Je bent bereid te zoeken naar compromissen, ook indien deze slechts voor een deel tegemoet komen aan jouw eigen belang.
  • Je bent respectvol naar elkaar en naar de bemiddelaar(s).
  • Tijdens de bemiddelingsgesprekken mag je geen geluidsopnamen maken.
  • Je ondersteunt je kind(eren) bij een gesprek met de bemiddelaar(s).

Afspraak afzeggen

Indien je een afspraak moet afzeggen, vragen wij je dit uiterlijk 24 uur van tevoren te doen.

Rapportage en evaluatie

Gespreksverslag

Na elk bemiddelingsgesprek ontvang je een gespreksverslag. In dit verslag wordt samengevat wat er is besproken, welke afspraken we hebben gemaakt en welke punten in het volgende gesprek aan bod komen.

Eindverslag

Na succesvol verlopen van het traject wordt een eindverslag opgesteld. Daarin worden alle afspraken opgenomen die jullie als ouders met elkaar hebben gemaakt.

Evaluatie

Bij afsluiting van het traject vragen we je een evaluatieformulier in te vullen. Jouw ervaringen kunnen wij gebruiken om Ouderschap Blijft te verbeteren.

Brief aan alle gescheiden ouders

Klik hier om een open brief aan alle gescheiden ouders van Nederland te lezen op de website van Villa Pinedo. De brief is geschreven vanuit het perspectief van het kind.

KIES-groep voor kinderen

Voor kinderen van gescheiden ouders bieden we bij CJG Capelle de KIES-groep aan. Bij deze spel- en praatgroep kunnen kinderen de scheiding leren begrijpen, een plaats geven en leren omgaan met alles wat ze moeilijk vinden van de scheiding. Klik hier voor meer informatie over de KIES-groep.