Centrum voor Jeugd en Gezin | Capelle aan den IJssel

gescheiden ouders

Bent u gescheiden of gaat u scheiden?

Het is van belang om bij een scheiding goede afspraken te maken over de kinderen. Soms heeft u daarbij behoefte aan hulp en ondersteuning. Om u daarbij te ondersteunen, biedt CJG Capelle aan den IJssel ‘Ouderschap Blijft’ aan. Bij Ouderschap Blijft kijkt u als ouders samen naar de beste manier om uw kind(eren) op te voeden in de nieuwe situatie, onder begeleiding van een ouderschapsbemiddelaar. Mede door de verschillende levensfases van het kind is het belangrijk om het ouderschapsplan regelmatig te evalueren, wanneer ouders daar moeite mee hebben kan dat ook met behulp van de bemiddelaars van Ouderschap Blijft. Hieronder vindt u meer informatie of bekijk onze folder.

Ouderschap Blijft

Kennismaking

We starten met een kennismakingsgesprek. Hierbij gaan we in op de werkwijze, mogelijkheden en grenzen van Ouderschap Blijft. Na het gesprek wordt een samenwerkingsovereenkomst opgesteld. In deze overeenkomst zijn de doelen vastgesteld en kunt u de afspraken vinden die met elkaar zijn gemaakt. Zodra de overeenkomst door beide ouders is ondertekend, gaan we van start.

Gesprekken

Tijdens Ouderschap Blijft zit u letterlijk met elkaar om de tafel. U bespreekt samen alle aspecten en achtergronden van het conflict en praat over de wederzijdse voorstellen om tot een oplossing te komen. In principe zijn beide ouders bij alle bemiddelingsgesprekken aanwezig. Indien daar aanleiding toe is, kan bij uitzondering een individueel gesprek plaatsvinden.

De ouderschapsbemiddelaar

De ouderschapsbemiddelaar bemiddelt, dat betekent dat hij of zij de gesprekken op zo’n manier begeleidt dat u als ouders tot overeenstemming kunt komen. De ouderschapsbemiddelaar behartigt de belangen van beide ouders en niet de belangen van één van hen. Het kan voorkomen dat er vanuit het belang van uw kind(eren) een standpunt ingenomen moet worden. Dit om stilstand te doorbreken en samen weer verder te kunnen.

Doel Ouderschap Blijft

Het doel van de bemiddeling tijdens Ouderschap Blijft is het verbeteren van de communicatie tussen de ouders. Het is voor een goede zorgregeling en verdere opvoeding en ontplooiing van de kinderen belangrijk dat na een scheiding goed contact tussen de ouders blijft bestaan. Dit is het recht van het kind.

Betrekken van uw kind(eren)

De ouderschapsbemiddelaar zal met u bespreken of en op welke manier uw kind(eren) betrokken kunnen worden bij de besluitvorming. In elk Ouderschap Blijft traject zal met de kinderen minimaal één gesprek plaatsvinden met de bemiddelaar(s), als zij er gezien hun ontwikkeling aan toe zijn.

Wat verwachten wij van u?

 • U bent bereid te werken aan het herstel van de communicatie tussen u en de andere ouder
 • Tijdens het eerste bemiddelingsgesprek maken we afspraken over hoe we met elkaar communiceren, u houdt zich aan deze afspraken
 • U bent bereid te zoeken naar compromissen, ook indien deze slechts voor een deel tegemoet komen aan uw eigen belang
 • U bent respectvol naar elkaar en naar de bemiddelaar(s)
 • Tijdens de bemiddelingsgesprekken mag u geen geluidsopnamen maken
 • U ondersteunt uw kind(eren) bij een gesprek met de bemiddelaar(s)

Afspraak afzeggen

Indien u een afspraak moet afzeggen, vragen wij u dit uiterlijk 24 uur van tevoren te doen.

Rapportage en evaluatie

Gespreksverslag

Na elk bemiddelingsgesprek ontvangt u een gespreksverslag. In dit verslag wordt samengevat wat er is besproken, welke afspraken we hebben gemaakt en welke punten in het volgende gesprek aan bod komen.

Eindverslag

Na succesvol verlopen van het traject wordt een eindverslag opgesteld. Daarin worden alle afspraken opgenomen die u als ouders met elkaar heeft gemaakt.

Evaluatie

Bij afsluiting van het traject vragen we u een evaluatieformulier in te vullen. Uw ervaringen kunnen wij gebruiken om Ouderschap Blijft te verbeteren.

 

Brief aan alle gescheiden ouders

Klik hier om een open brief aan alle gescheiden ouders van Nederland te lezen (Bron: Villa Pinedo), geschreven vanuit het perspectief van het kind.

KIES-groep voor kinderen

Voor kinderen van gescheiden ouders bieden we bij CJG Capelle de KIES-groep aan. Bij deze spel- en praatgroep kunnen kinderen de scheiding leren begrijpen, een plaats geven en een manier vinden om te gaan met alles wat ze moeilijk vinden van de scheiding. Klik hier voor meer informatie.

Aanmelden Ouderschap Blijft

 • Gegevens ouder 1

 • Gegevens ouder 2

 • Kinderen van deze ouders:


 • Kind toevoegen/ verwijderen
 • U wordt binnen een week door ons gebeld. Naar aanleiding van het telefoongesprek wordt bepaald of deze methodiek geschikt is voor uw situatie.
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

contact

CJG Capelle aan den IJssel
De Linie 7 en 8-12
2905 AX Capelle aan den IJssel

010 242 32 00
info@cjgcapelleaandenijssel.nl

klik hier voor alle locaties

openingstijden

maandag t/m vrijdag
08.15 uur tot 17.00 uur
donderdag
08.15 uur tot 19:00 uur

ons laatste facebookbericht

onze laatste tweets

Er zijn handige informatiefilmpjes gemaakt door @VeiligheidNL over het veilig slapen van uw baby. Bekijk de filmpjes op onze website! #veiligslapen #veiligheid bit.ly/VeiligSlapenV…