Centrum voor Jeugd en Gezin | Capelle aan den IJssel

Geef je mening over de GIZ-methodiek

Geef je mening over de GIZ-methodiek

Heb jij met een CJG professional wel eens een gesprek gevoerd aan de hand van onderstaand model? Geef je mening via onderstaande enquête! 

De enquête bestaat uit drie korte vragen. Door de enquête in te vullen help je ons om de hulpverlening nog verder te verbeteren.

Vragenlijst jeugdgezondheidszorg
Vul deze vragenlijst in als je in gesprek met een jeugdverpleegkundige of jeugdarts gebruik hebt gemaakt van het model.

Vragenlijst jeugdhulp
Vul deze vragenlijst in als je in gesprek met een jeugd- en gezinscoach gebruik hebt gemaakt van het model.

Wat is de GIZ-methodiek?
GIZ staat voor Gezamenlijk Inschatten Zorgbehoeften. Door deze methodiek kunnen we samen met het gezin in kaart brengen wat er goed gaat, waar er vragen of zorgen zijn en wat er nodig is in het gezin. Het kind staat hierbij centraal.

Om als kind gezond en veilig op te kunnen groeien zijn veel factoren van invloed. Samen met het gezin kijken we naar de ontwikkeling van het kind, de opvoeding en de omgeving waarin het kind opgroeit. Onze medewerkers gebruiken een kleurrijke kaart als onderdeel van het gesprek.