Het CJG heeft een expertteam. Dit team bestaat uit (GZ)psychologen, orthopedagoog-generalisten en een jeugdarts.

De leden van het expertteam denken mee en adviseren de jeugdverpleegkundigen en jeugd- en gezinscoaches bij complexe situaties. Ze bespreken wat er aan de hand is, welke hulpverlening al is gegeven, wat er heeft gewerkt en wat niet. Er wordt oplossingsgericht advies gegeven. De jeugd- en gezinscoach of jeugdverpleegkundige bespreekt dit met de ouders.

Daarnaast geeft het expertteam toestemming of en welke specialistische hulp ingezet kan worden voor een zogenoemde ‘niet vrij toegankelijke voorziening’. In bijzondere situaties kan het expertteam een onderzoek uitvoeren. Ook dit bespreekt de jeugd- en gezinscoach of jeugdverpleegkundige zo nodig (samen met de expert) met de ouders.

Het expertteam heeft brede kennis en expertise over veel onderwerpen, onder andere: kennis van LVB (licht verstandelijke beperking), kinder- en jeugdpsychiatrie, pedagogische problemen, gezondheidszorg en diverse specialistische behandelmethoden.