Emotionele ontwikkeling peuters

Als kinderen zich emotioneel verder ontwikkelen, leren ze om hun eigen gevoelens en die van anderen te herkennen. Hoe gaat de emotionele ontwikkeling bij peuters en hoe kun je je kind hierbij helpen?

Wat is emotionele ontwikkeling?

Sociale ontwikkeling en emotionele ontwikkeling hangen nauw samen. Kinderen leren om rekening te houden met anderen, zich te houden aan regels, op hun beurt te wachten, te delensamen te spelen en nog veel meer sociale vaardigheden. Om dat te kunnen, moeten kinderen leren om hun eigen gevoelens en de gevoelens van anderen te zien, te begrijpen en ermee om te gaan.

Bij een goede emotionele ontwikkeling hoort ook zelfkennis, een positief zelfbeeld en zelfvertrouwen. Kinderen die zich emotioneel goed ontwikkelen, kunnen zich als ze wat groter worden goed inleven in anderen en daardoor goed met anderen samenwerken.

Gevoelens leren uiten

Een peuter heeft alle gevoelens die wij ook hebben, maar begrijpt die gevoelens nog niet. Peuters kunnen daar nog niet goed over praten en ze moeten nog leren hoe ze gevoelens op een goede manier kunnen uiten. Dat is voor een peuter nog heel lastig.

Ik en de ander

Je peuter ontwikkelt een eigen identiteit en merkt dat andere mensen ook gedachten en gevoelens hebben. Vanaf een jaar of 3 begint een kind zich stapje voor stapje in te leven in andere mensen. Dat gaat heel geleidelijk.

Hoe kun je de emotionele ontwikkeling van je kind stimuleren?

Als ouder kun je je kind helpen zich emotioneel goed te ontwikkelen. Door betrokken te zijn en er voor je kind te zijn, leg je een goede basis. Tips:

  • Laat je kind merken dat je van hem of haar houdt en reageer positief als je kind iets goed doet
  • Je kunt het inleven in gevoelens van anderen stimuleren door op gevoelens te wijzen en erover te praten. Je kunt bijvoorbeeld zeggen: “Kijk, je zusje huilt. Ze is verdrietig omdat ze haar knuffel kwijt is”
  • Verwoord de gevoelens van je kind. Zeg bijvoorbeeld: “Je bent blij met die nieuwe pop, hè?”
  • Geef zelf het goede voorbeeld. Je kind leert van kijken naar jou. Vertel daarom ook waarom je iets doet
  • Ook voorlezen helpt je kind bij het leren om gevoelens van anderen te herkennen en erop te reageren
Meer opvoedinformatie over peuters

Bron: Opvoedinformatie Nederland

Deel dit artikel: