Rust en regelmaat

Download de folder 'Rust en regelmaat' via de button 'Downloaden'. Kan je de tekst in de folder niet goed lezen omdat je bijvoorbeeld een hulpprogramma gebruikt? Hieronder vind je de tekst uit de folder.

Inleiding

Het huilgedrag van je baby kan beïnvloed worden door activiteiten en prikkels die worden aangeboden tijdens de dag en de nacht. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat rust en regelmaat helpt wanneer je baby meer huilt dan de normale huilduur. In deze folder wordt beschreven wat rust en regelmaat inhoudt en op welke manier je dit in praktijk kunt brengen.

Rust

Rust ontstaat door een gezonde afwisseling van waken en slapen, een rustige omgeving en prikkelreductie. Met prikkelreductie wordt het vermijden van te veel prikkels bedoeld. Te veel prikkels kunnen komen door:

 • Radio en televisie
 • Gebruik van wipstoel of maxi-cosi buiten de voedingsmomenten
 • Voortdurend vermaak van het kind
 • Mechanisch aangedreven speelgoed
 • Babygym voor een kind jonger dan drie maanden
 • Slapen in de box
 • Veel bezoek en/of uitstapjes die in strijd zijn met het slaapritme van het kind
 • Onverwachte gebeurtenissen

Regelmaat in tijd en plaats

Regelmaat in tijd wordt bereikt door eenzelfde opvolging van gebeurtenissen: Slapen - ontwaken - voeden - contact met ouders (knuffelen/op schoot zitten) - alleen zijn of alleen spelen in de box - bij vermoeidheidssignalen naar bed - ontwaken - voeden - enzovoort. Herhaling geeft herkenning en voorspelbaarheid waardoor je kind in een vertrouwde gedragsreeks komt.

Regelmaat in plaats betekent slapen in het eigen wiegje of bedje op een rustige plek. ‘s Nachts heeft je baby een vaste slaapplaats, spelen doet je baby in de box (slapen niet). Eenduidigheid in de tijd en plek waar gespeeld en geslapen wordt, biedt voorspelbaarheid voor je baby.

Slapen

Leg je baby bij de eerste tekenen van vermoeidheid wakker in bed, zodat hij of zij zelf in slaap kan vallen. Een kind dat gewend is uit zichzelf in slaap te vallen, voldoet aan zijn of haar eigen slaapbehoefte en wordt uitgerust wakker. Een kind dat in slaap geholpen wordt, wordt vaak bij het geringste geluid of door elke onwillekeurige beweging waker. Daarnaast kan het slaappatroon geleidelijk verstoord raken. Als een pasgeboren baby door inspanning tijdens het drinken in slaap valt, hoeft hij of zij niet gewekt te worden. Voor baby’s inslapen, huilen/jengelen ze soms vijf tot tien minuten, om vervolgens van het ene op het andere moment in slaap te vallen.

Slaapsignalen zijn:

 • Bleek worden
 • Gapen
 • In de ogen wrijven
 • Jengelen
 • Drukker worden
 • Wegkijken

Een strak en goed ingestopt deken (dat reikt tot de kin terwijl de voeten bij het voeteneinde liggen) kan het uitschieten van armen en benen beperken, wat de kwaliteit van de slaap ten goede komt.

Vragen?

Heb je nog vragen, neem dan contact op met de jeugdverpleegkundige via de advieslijn. Of stel je vragen tijdens je afspraak op het consultatiebureau. Je kunt ook langskomen tijdens een inloopspreekuur. Bij een inloopspreekuur kun je zonder afspraak
binnen lopen. Klik hier voor onze contactgegevens.